Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como ler unha factura eléctrica

Se a factura da luz paréceche indescifrable ou che custa entender a información que aparece alí, segue lendo. Aquí explicámosche que é cada apartado e como lela
Por Cristina Suárez 13 de Decembro de 2020
bombilla luz
Imagen: Couleur

Para aforrar na factura eléctrica hai que saber interpretala. O primeiro paso é coñecer se a compañía pertence ao mercado regulado ou ao libre. No regulado, non hai perda: todas as facturas son iguais. No libre, en cambio, cada empresa ten o seu deseño. Para saber en que mercado opera a nosa comercializadora só hai que mirar o logo na factura e comprobar se é unha do oito empresas de referencia (mercado regulado). E despois? Hai que fixarse en cinco conceptos, que son os que en realidade se pagan. Contámoschos aquí, como tamén cada apartado dunha factura da luz.

Cinco cosas que encarecen a factura da luz

 • ? Potencia contratada. É a cantidade máxima de electricidade que se pode utilizar nun mesmo momento. É un importe fixo, polo que non cambia segundo o consumo, como si o fai o concepto de enerxía. Así, se se ten contratada moita máis potencia da que se necesita, o usuario estará a perder diñeiro. Segundo Rede Eléctrica Española, a potencia media contratada por un fogar español é de 4,4 kW.
 • ? Enerxía consumida. Nesta partida inclúese a peaxe de acceso, que é o que cobran as compañías por transportar e distribuír a enerxía e que, segundo a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), supón preto do 41 % da factura.
 • ? Aluguer do contador.
 • ? Imposto sobre a electricidade. Taxa do 5,127 % establecida polo Ministerio de Industria, que se aplica aos custos da potencia contratada e da enerxía e vai destinada aos fondos públicos do Estado.
 • ? IVE. É do 21 % e sumar ao total da factura.

Como ler unha factura eléctrica (para entendela)

Para explicalo, utilizamos como exemplo unha factura da compañía Iberdrola no mercado libre por ter esta a maior cota de mercado e, por tanto, representar as facturas da maior parte dos consumidores.

esquema leer factura electricaImaxe: Eroski Consumer

1. Logo da compañía. Identifica á empresa que emite a factura, é dicir, a comercializadora. Aquí pódese comprobar se se pertence ao mercado libre ou ao regulado.

2. Datos do consumidor.

3. Datos da factura:

 • Número de factura. Número identificativo fiscal.
 • Referencia. Código único que se asigna a cada factura. Pídese se se necesita facer algunha reclamación.
 • Data de emisión.
 • Período de facturación. Intervalo de tempo facturado. Pode ser mensual ou bimestral.
 • Tipo de lectura. A súa posición depende de cada empresa. Hai que distinguir se é lectura real (a que marca o contador na data concreta) ou estimada (se non se conta con datos do contador). Esta última pode ser menos exacta porque se basea en consumos anteriores. Adóitase alternar unha factura estimada e unha real, porque a lectura dos contadores tómase cada dous meses.

4. Resumo da factura. Expón a desagregación do importe. Hai que prestar atención aos seguintes aspectos:

 • Enerxía. Nesta parte do documento, baixo o concepto “enerxía” súmase o prezo fixo da potencia contratada (kW) e o consumo (en kWh). Leva incluído tamén o imposto de electricidade (5,1127 %).
 • Servizos e outros conceptos. Aquí entra o aluguer do contador, que se sumará automaticamente á factura cada mes, e aqueles servizos extra contratados. Un contador intelixente oscila entre 0,81 e 2 euros mensuais e un analóxico, entre 0,62 e 1 euros. Se se compra o contador, o prezo rolda os 200 euros, sen contar custos administrativos de verificación.
 • IVE. O Imposto sobre Valor Engadido (ou IGIC, en Canarias) é do 21 %, e calcúlase sobre o total da luz (enerxía, potencia e imposto eléctrico).

5. Evolución do consumo. É un gráfico que mostra a evolución do consumo nos últimos meses ou o último ano. Adoita destacar se a medición de cada mes foi real ou estimada, ademais de calcular o consumo medio diario.

6. Datos de subministración. Ademais dos datos bancarios do usuario, a forma de pago e o número de contador, achega estoutros:

 • Potencia contratada. Importe fixo que se paga, aínda que non haxa consumo.
 • Peaxe de acceso. Tarifa fixada polo Ministerio que varía en función da potencia contratada. Se é menos de 10 kW, porá 2.0. Se se conta con discriminación horaria, será 2.0 DHA. En abril de 2021 unifícase baixo a 2.0 TD e corresponde a unha tarifa de discriminación horaria en tres períodos.
 • CUPS. Código que identifica a instalación e localización. Mantense, aínda que se cambie de comercializadora. É necesario para os cambios de compañía e para analizar tarifas no comparador da CNMC, xa que varía segundo o código postal.

7. Detalle de factura:

 • Potencia facturada. Multiplícase a potencia polo número de días de facturación e o prezo de kW/día.
 • Enerxía consumida. Calcúlase multiplicando os kWh consumidos polo prezo establecido na tarifa. Se se ten discriminación horaria, a enerxía sairá desagregada por gasto durante horas punta e horas vale.
 • Imposto sobre electricidade. Corresponde ao 5,1127 %, e aplícase sobre a suma de enerxía e potencia. Se se conta co bono social, aparecerá como “Desconto de Bono Social”, xusto antes deste imposto.

8. Consumos. As lecturas dos contadores fanse cada dous meses, polo que un mes a lectura é estimada. Algunhas facturas calculan o consumo de enerxía real do período restando á lectura actual (real), a lectura anterior (estimada).