Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como lograr a custodia dos fillos se es solteiro?

Os proxenitores non casados deben acudir a un proceso específico, o de garda e custodia, para determinar o relativo á custodia e manutención dos seus nenos
Por Blanca Álvarez Barco 15 de Marzo de 2017
Img padre hijaa
Imagen: kisss

Solteiro e trata de lograr a custodia dos seus fillos? As razóns para perder a custodia dos nenos ou gañala son as mesmas que se se está casado, pero o procedemento para obtela en caso de deixar a convivencia é distinto. Como debe facerse? Canto costa? Resulta moi complicado? Neste artigo despéxanse todas as dúbidas sobre o proceso específico para esta situación, o de garda e custodia dos fillos, onde se dirime a custodia, o calendario de visitas ou a pensión de alimentos e o seu importe.

O número de parellas non casadas aumentou moito en España durante as últimas décadas, mentres que o ritmo da taxa de nupcialidad baixou de maneira considerable, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística: de 7,2 vodas por cada 1.000 habitantes en 1976 a 3,3 en 2013. Pero aínda que os modos de convivencia son distintos, as diferenzas respecto dos seus dereitos e obrigacións como proxenitores non existen.

E que sucede cando as unións non matrimoniais disólvense? Como en toda parella, exponse o problema de quen terá a custodia dos fillos. A solución é parecida a un divorcio: está o proceso de garda e custodia que fixa todas as cuestións relativas á custodia e manutención dos nenos de pais solteiros.

Img madre ni o jugar grande
Imaxe: neildodhia

Garda e custodia, a solución para proxenitores solteiros

Cando rompe unha parella non casada con fillos, para dirimir todo o relativo á custodia dos nenos recórrese a un proceso especifico, chamado procedemento de garda e custodia, que “na práctica é igual que un proceso de divorcio”, explica a avogada Beatriz Aranda Igrexas. Neste proceso débese acudir a un xuíz para determinar as cuestións básicas, entre as que destacan as seguintes:

  • Outorgar a patria potestade. Téñena os dous proxenitores. Non se pode retirar, salvo circunstancias ou situacións extremas.

  • Conceder a garda e custodia. Ata hai pouco tempo o habitual foi que a ostente a nai, e o pai de maneira ocasional. Con todo, cada vez é máis común que se dea a custodia compartida (aos dous), que se outorga sempre que se cumpran uns requisitos mínimos, como que pai e nai residan na mesma localidade ou que compartan por períodos o mesmo domicilio familiar. Como aclara a avogada Susana Augado, “non se concede nunca a custodia compartida, se un dos proxenitores exerceu violencia sobre o outro ou se tentou atentar contra a súa integridade física”.

  • Fixar o calendario de estancias e visitas. Establécese en que períodos estarán os fillos con cada pai, tanto nas vacacións como entre semana, con horarios claros e exactos. Tamén se fixa o horario de visitas, se é o caso. Todo iso, para protexer ao menor e para que non existan dúbidas sobre con que proxenitor teñen que estar os nenos en cada momento.

  • A pensión de alimentos. Especifícase o importe da pensión de alimentos a favor dos fillos. Ademais, aínda que non sucede sempre, ás veces menciónase o domicilio da parella para indicar se os pequenos residirán na casa familiar.

Que pasos deben dar os pais solteiros para solicitar a custodia?

O primeiro que se debe facer é “presentar unha demanda de garda, custodia e alimentos ante o xulgado de primeira instancia do domicilio onde resida o menor”, segundo detalla Aranda. Despois, segundo fágase de maneira amigable ou non, o proceso será distinto.

Nun contrato os proxenitores pactan como se van a relacionar cos seus fillos, con quen vivirán, as obrigacións de cada un, etc. Neste caso só é necesaria a intervención dun avogado e procurador para os dous pais.

Se a parella non leva ben e non chega a acordos, o procedemento será contencioso. Neste caso, o avogado dun dos proxenitores interporá unha demanda que será contestada o avogado do outro pai e, ao final, será necesario resolver a cuestión nun xuízo, no xulgado de familia. Así, ao final o xuíz será quen decida como se organizará todo o relativo aos menores.

É importante saber que todos os proxenitores teñen dereito en todo momento a solicitar a custodia do seu fillo, pero tamén que nun xuízo ao neno ténselle en conta sempre. Por iso, será moi importante a súa opinión e a súa preferencia a estar baixo a custodia dun dos seus pais, “sobre todo se os fillos teñen máis de 12 anos, idade en que xa son máis conscientes de todo canto sucede”, sinala Augado.

Img padre hijo campo grande
Imaxe: faithfinder06

É moi custoso o proceso de garda e custodia?

O prezo de todos os procedementos depende da complexidade do caso, pero os honorarios de letrado e procurador son os mesmos que nun proceso de divorcio. De media, o proceso de garda e custodia de mutuo acordo pode custar uns 400 euros (inclúe honorarios de avogado e procurador), e se é contencioso, só o avogado xa suporía uns 750 euros de media. A todo iso hai que engadir os honorarios do procurador e as taxas xudiciais, distintas para cada caso concreto.

E se os pais son de distinta nacionalidade?

Cando os proxenitores que cesan a convivencia son de países distintos, a competencia para xulgar estes casos corresponde aos tribunais do país onde o neno resida habitualmente.

En caso de ser europeos, a lexislación da Unión Europea recoñece o dereito dos pequenos a ter un contacto directo con ambos os pais aínda que vivan en distintos países. O mellor é que os pais alcancen acordos que sexan ratificados polos xuíces, e se non é posible, haberá de facerse o que determine o tribunal. Neste sentido, as sentenzas sobre custodia nun país membro da UE teñen eficacia automática nos demais países membros.

No caso de que algún dos proxenitores sexa dun país alleo á UE, a situación pode complicarse, polo que o máis recomendable é acudir a un experto que asesore sobre os pasos que se deben dar.