Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como negociar unha subida de salario

Para negociar con éxito un aumento salarial é esencial coñecer o noso peso na empresa, así como elixir o momento e lugar idóneos para expor a petición
Por Blanca Álvarez 10 de Outubro de 2007

Os aumentos de soldo non se dan porque moitas veces os empregados nin sequera solicítanos, non atopan nunca o momento oportuno nin teñen o valor suficiente para facer esta solicitude. Esta é a teoría de moitos expertos en recursos humanos, os mesmos que aseguran que na maioría das empresas hai un orzamento para satisfacer os aumentos salariais dos empregados que estimen máis oportunos. Nesta reportaxe facilítanse algunhas claves que poden axudar a conseguir unha subida de soldo, de acordo á experiencia dos expertos en recursos humanos.

 • Todos saímos gañando

  Hai que vender ao xefe a idea de que a subida de soldo é algo que beneficiará a todos. A nós, porque o merecemos e é xusto, e á empresa porque o feito de que o traballador estea motivado fará que siga realizando un bo traballo.

  Como sinala o experto Maurice A. Bercoff no seu libro “A arte da Negociación”, a mellor negociación é aquela en a que todos saen beneficiados. Se admitimos que a maioría da xente coa que negociamos actualmente será a mesma coa que negociaremos no futuro, entón unha boa negociación será aquela en a que as dúas partes considérense vencedoras. Así,cada unha das partes dirá ao final da negociación: “Avanzamos xuntos”, “Entendéronnos, recoñeceron as nosas necesidades”, “Foron duros, pero correctos”, ou “Foi motivante para a próxima vez”.

 • Analizar a saúde da empresa

  “Axudei aos bos resultados da empresa, polo que creo que me merezo unha subida”. Este é o argumento principal que un empregado debe expor ao seu xefe, a condición de que a empresa atravese un bo momento. Para iso, previamente tería que pescudar se os resultados melloraron respecto de anos anteriores. Loxicamente, se a situación é boa os xefes van ser máis receptivos ás peticións de aumento de salario. Se a empresa atravesa un mal momento, vai ser un pouco máis difícil, aínda que non significa que sexa imposible.

 • Cales son os soldos da competencia?

  Outro aspecto que se debe ter en conta antes de tirarse ‘á piscina’ son os niveis salariais doutras compañías da competencia e da área xeográfica en que está instalada a empresa. Hai que solicitar información do mercado sobre a retribución en postos similares e comparar a nosa situación cos profesionais da mesma categoría. Esta formulación pódese expresar con claridade coa seguinte frase: “Creo que me merezo unha subida para igualarme co que pagan outras empresas do sector”.

 • Agravio comparativo cos compañeiros

  En liña co punto anterior, se se sabe que os compañeiros de traballo cobran máis que nós realizando o mesmo tipo de traballo e coa mesma responsabilidade, só hai que expor o agravio comparativo que isto supón (“Non é lóxico, nin xusto, que os meus compañeiros cobren máis que eu por facer o mesmo traballo”). Ante esta disxuntiva, ao xefe resultaralle sumamente complicado denegar a subida solicitada. Para empregar esta estratexia, loxicamente débese coñecer que é o que cobran os compañeiros, ou ben que coñecer a algún representante sindical que poida proporcionarnos este tipo de información.

 • Expor o que se achega á empresa

  É importante non solicitar unha subida en abstracto, senón pedir unha cantidade concreta. Se non fóra así, pode darse o caso de que se conceda unha subida pequena que non satisfai os nosos obxectivos. Para dar solidez á petición, o mellor argumento é expor, con claridade e o máis minuciosamente posible, aquelas tarefas que se cumpriron e que contribuíron á boa marcha da empresa.

  “Un subordinado eficaz, responsable e xerador de valor para a compañía non ten prezo e sería difícil prescindir del”

  O certo é que, segundo recoñecen os expertos en recursos humanos, os xefes cada vez son máis conscientes de que o seu propio éxito depende dos seus colaboradores máis próximos: un subordinado eficaz, responsable e xerador de valor para a compañía non ten prezo, e sería difícil prescindir del. É posible que o xefe, levado polo vórtice e a tensión do día a día, non reparase no que realmente valemos. Por iso, debemos lembrarllo da maneira máis directa e concreta posible. Poden utilizarse argumentos do estilo: “Este ano, entre outras cousas, acheguei a idea para a nova campaña de publicidade e para a mellora do novo produto. Isto é motivo suficiente para solicitar a subida que lle estou pedindo”.

 • Aprender a venderse “ben”

  Como para todo nesta vida, hai que planificar e preparar o momento da entrevista. Non só é importante saber canto se quere gañar, senón ter unha absoluta confianza en si mesmo, e ser capaz de transmitir esa confianza ao interlocutor, neste caso ao xefe. Non hai que deixarse levar pola improvisación e lembrar que se queremos que a proposta pareza seria debe estar ben planificada e mellor exposta. Para iso é importante facer un pequeno guión (aínda que sexa mental) e seguilo a machada. Todo iso fará que a entrevista co xefe discorra dunha maneira máis clara e evitarase deixar algún cabo solto.

  Non hai que deixarse levar pola improvisación

  E mesmo, pódese simular a entrevista cun amigo na que el faga o papel de xefe de recursos humanos e nós, o de candidato a un aumento de soldo. Neste caso hai que procurar que o noso amigo teña respostas que tiren abaixo os nosos argumentos, para estar máis adestrado á hora da verdade. Tamén, se é posible, pódese gravar a entrevista en vídeo para poder observar nosa propia actitude: Se nos pomos nerviosos, ou pola contra, parecemos convincentes. Por se serve de consolo, esta técnica chamada “Teatro de venda” pona en práctica con moita frecuencia os bos vendedores.

 • O mellor lugar para a entrevista

  Loxicamente, o lugar máis apropiado para celebrar a entrevista co xefe será a propia empresa. Pero, iso si, non hai que abordalo no corredor nin tentalo ao coincidir con el no ascensor, e moito menos nun momento de descanso. Todo debe estar meticulosamente estudado: é unha petición o suficientemente seria como para requirir unha entrevista persoal. É imprescindible buscar e formalizar un momento do día e un lugar o máis tranquilo posibles. “Isto implicará que dita entrevista non vai ter interrupcións ou alteracións e xerará un ambiente positivo e favorable”, segundo afirma Mario Cerón, desde a firma Mercer.

 • Cando propor a entrevista

  Non cabe dúbida que o mellor momento para pedir unha subida de salario é cando a empresa fai revisións salariais, e isto é algo que habitualmente adoita facerse a finais de ano. Por suposto, se a empresa obtivo resultados positivos no seu balance anual, mellor que mellor. Isto é importante, porque se non se orzou un incremento, aínda que o xefe considéreo xusto, seralle moi difícil compracernos. Existen outras circunstancias nas que pedir unha subida de soldo: se fomos ascendidos de posto recentemente, aumentaron as nosas responsabilidades, tivemos un éxito importante na empresa, ou realizamos algunha achega extraordinaria e obxectivamente recoñecida. Hai que aproveitar todas estas situacións para solicitar a subida salarial, aínda que non se produzan necesariamente a finais de ano.

 • Como expor os argumentos

  A maneira de expor a subida de soldo ao xefe é outro factor crave para cumprir os obxectivos. O primeiro, segundo Mario Cerón, é “empezar preguntando ao superior pola súa opinión profesional acerca da nosa traxectoria na empresa”. Deste xeito, asegura Cerón, captarase unha información moi valiosa para formular a petición. En que está a pensar o noso xefe? Que lle preocupa? Percibe igual que nós nosas fortalezas e as nosas áreas de mellora? É importante expor o tema da subida utilizando argumentos positivos. Para resultar convincente, está demostrado que hai que comportarse como un líder e sinalar tanto o pasado da relación coa empresa, como o presente e sobre todo, o futuro. E non debe esquecerse que o talante co que se inicia a negociación e a capacidade para controlar as emocións negativas en situacións difíciles determinarán o resultado.

 • Equivocacións máis frecuentes

  Durante a “charla” co xefe é imprescindible non cometer unha serie de erros que son habituais nunha negociación salarial. Os expertos en recursos humanos explican as equivocacións máis frecuentes:

  • Falar de xeneralidades, sen dar exemplos concretos e reais. Non hai que andarse polas ramas, nin discutir. Débese expor o aumento como un paso máis na carreira, e non como unha reivindicación.
  • Non ameazar. É un grave erro tentar presionar ao noso superior coa ameaza de que saíu outra oferta e que nos iremos da empresa se non se concede a nosa solicitude. Segundo os expertos, esta é a peor idea de todas. Non hai que utilizar este argumento se non se teñen as costas ben cubertas con outra oferta sólida.
  • Nunca hai que utilizar motivos persoais para solicitar un aumento de soldo, xa que sería devaluar o propio traballo. E tanto se sáeche ben como se non, nunca se debe adoptar unha actitude agresiva durante a entrevista.
  • Non hai que facerse a vítima. Non é bo facer acusacións, nin agravios comparativos mencionando a outros compañeiros, aínda que se estea seguro de levar a razón. No entanto, o agravio comparativo é unha estratexia que si que se adoita utilizar e moitas veces si que dá resultado. Se se utiliza, é importante usar o argumento de forma xenérica (“cobro menos que moitos dos meus compañeiros por facer o mesmo traballo”…), e nunca facer comparacións cunha persoa concreta (“Cobro menos que fulanito”).
  • Hai que buscar alternativas. Outro erro que cometemos, segundo o consultor de Mercer, “é ser inflexible nos nosos argumentos á hora de pedir unha subida de salario, e non ofrecer outras opcións”. Esta é unha opinión que comparte o experto en negociación Maurice A. Bercoff, quen argüe que “anticipar o fracaso non é motivante para ninguén que fixese un esforzo por gañar ou obter algo. Pero negociar sen saber que se pode facer no caso de que a negociación non prospere é tamén perigoso, posto que un arríscase a verse obrigado a aceptar (a contragusto) unhas condicións pouco satisfactorias a falta dunha alternativa”. Por todo iso, hai que ter en conta, no caso de que a petición de subida de soldo sexa denegada, outras alternativas compensatorias que a empresa si estea en condicións de conceder.
  • Non debe pedirse unha cantidade exorbitante para “negociar”. O único que se consegue é asustar ao xefe e, posiblemente, que a petición non siga adiante.
  Non todo é diñeiro

  Se, a pesar de todos os esforzos, non se consegue o aumento salarial que se perseguía, non hai que esquecer que non todo está perdido. É moi posible que a empresa estea en condicións de outorgar outras formas de recompensa.

  Unha alternativa interesante, por exemplo, son as retribucións en especie. É verdade que, ata fai moi pouco, moitas empresas concedían as retribucións en especie unicamente aos altos cargos. No entanto, esta é unha tendencia en alza da que, no noso país, xa se están favorecendo os postos medios, e mesmo empregados de base. Por iso é polo que, se coñecemos que na nosa empresa existe a posibilidade de percibir esa prestación extra, hai aproveitala. As ofertas son variadas, desde un seguro a cursos de formación, pasando por unha promoción interna sen soldo, unhas vacacións, goce do coche de empresa…