Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como pode protexerse un autónomo

As aseguradoras contan con produtos exclusivos para autónomos que cobren ao traballador en caso de cesamento de actividade ou se ten problemas de saúde
Por José Ignacio Recio 21 de Agosto de 2013
Img fontanero
Imagen: ocean yamaha

Os autónomos son profesionais que a miúdo senten desprotexidos, polo que a maioría de aseguradoras crearon produtos exclusivos para os traballadores por conta propia. A continuación explícanse cales son: ben pólizas que afectan á súa actividade laboral e que cobren os ocos en que deixan de traballar por calquera circunstancia, ou seguros de atención sanitaria e de saúde o máis amplos posible.

Que póliza debe subscribir un traballador autónomo?

Un profesional autónomo que desexe subscribir un seguro debe prestar especial atención a que este cubra os seus períodos de paro , así como as enfermidades ou accidentes que puidese desenvolver durante a súa etapa laboral. Por iso, é moi importante que a póliza recolla as situacións de invalidez absoluta e permanente, ademais das de incapacidade laboral.

É conveniente que o traballador por conta propia asegúrese de que a póliza que contrata incorpore un seguro de accidentes

É conveniente tamén que o traballador por conta propia se cerciore de que a póliza que contrata incorpore un seguro de accidentes. Deste xeito, tanto el como a súa familia estarán protexidos ante unha eventual fatalidade e verán garantido o seu nivel de vida. Algunhas propostas aseguradoras inclúen esta cobertura no seu produto básico.

A partir destas prestacións mínimas, o autónomo que subscriba un seguro pode completalo con maiores servizos, aínda que hai que saber que cantas máis prestacións contrátanse, máis cara será a cota que se debe abonar.

Para os traballadores por conta propia tamén reviste interese a subscrición dun seguro de saúde, que contemple coberturas específicas para estes profesionais: asistencia sanitaria, recoñecementos médicos e ata solucións estéticas. A estas engádense outras opcionais, entre as que se inclúen a de servizo de farmacia, asistencia dental, desemprego e incapacidade temporal.

Para as necesidades dos autónomos

As propostas aseguradoras tratan de solucionar todas as necesidades que se lles presentan aos traballadores autónomos, a través de diferentes modelos.

Allianz ten para as necesidades destes profesionais a súa póliza Risco Protección Financeira, un seguro de vida que libera da carga económica que poida supor unha débeda contraída como consecuencia da adquisición dun préstamo persoal ou un crédito hipotecario. Ademais, e de forma opcional, pódense contratar determinadas garantías que axudarán aos autónomos en situacións difíciles, como o abono dun capital en caso de invalidez absoluta e permanente ou o pago regular das cotas de financiamento estipuladas na póliza, mentres se atope en situación de baixa por incapacidade temporal recollida en devandito seguro.

Axa presenta Autónomos Plus, unha combinación de pólizas coas que estes traballadores e a súa familia quedarán protexidos en caso de accidente ou enfermidade. Esta proposta consta dun seguro de incapacidade laboral temporal co que, sempre que non poida desenvolver a súa actividade laboral a consecuencia dun accidente ou enfermidade, os seus titulares percibirán unha indemnización diaria. Tamén inclúe un de accidentes co que estará protexido ante unha eventual fatalidade, garantindo o nivel de vida tanto do titular como da súa familia. Incorpora tamén indemnizacións, en caso de falecemento ou invalidez permanente por accidente, e cobre situacións que pon en risco a estabilidade económica da familia, así como a cirurxía reparadora das secuelas producidas por accidentes incluídos na póliza. Este seguro caracterízase porque se pode subscribir baixo tres modalidades, segundo as necesidades do autónomo: “Básico”, “Completo” e “Exclusivo”.

Catalá Occidente, pola súa banda, decántase por ofrecer aos seus clientes o seguro Multirrisco da Pequena e Mediana Empresa, que proporciona unha ampla cobertura fronte aos riscos das actividades industriais ou comerciais, neste caso para os autónomos que puxeron en marcha un pequeno negocio.

Outra proposta destas características é a denominada Seguro 365 Autónomos, de Mapfre, que ten dous seguros nun. Por unha banda, está un de accidentes con indemnización inicial máis unha renda mensual durante 10 anos en caso de falecemento ou incapacidade total. E o outro é un seguro de enfermidade con gastos sanitarios ilimitados. Ademais, presenta outras prestacións e coberturas como a cancelación de saldos pendentes en cartón de crédito, pago de seguros e defensa xurídica.

Pólizas de saúde

Outra das modalidades de póliza para autónomos cuxa contratación é aconsellable é a de carácter sanitario, baixo as súas moitas variantes.

DKV Profesional permite aos traballadores escoller só as coberturas que necesitan. Parte dunha póliza de saúde básica á que se poden engadir outros módulos de saúde, renda, accidentes ou decesos. Pódese escoller entre os módulos de asistencia primaria, especialistas ou hospitalización. Disporase de asistencia mundial en caso de urxencia (para estancias non superiores a 90 días). “Complet”, “Plus”, “Classic” e “Elite” son as variedades desta póliza, cuxa diferenza principal é que cada unha marca a participación nos custos das prestacións de servizos.

En case todas as pólizas de saúde, á cobertura básica pódense engadir outros módulos como os de decesos ou accidentes

Polo que respecta á modalidade de renda, cando se estea de baixa, o traballador por conta propia recibirá unha indemnización por incapacidade permanente ou hospitalización por mor de enfermidades ou accidentes, así como por parto. Pola contra, se se contrata o módulo de accidentes, garántese unha indemnización para o titular e os seus familiares como consecuencia dun accidente. E co módulo de previsión, a familia pode escoller entre un capital para cubrir os gastos de enterro ou a prestación dun servizo de defunción en caso de falecemento do titular.

Sanitas desenvolveu a súa póliza Prol Autónomo, que engade novas coberturas opcionais, entre as que se inclúen a de farmacia, desemprego e incapacidade temporal. Tamén incorpora descontos en servizos complementarios de saúde, como solucións estéticas, reprodución asistida, recoñecementos médicos, etc. A cobertura de protección de pagos é outra das prestacións que ofrece aos seus clientes, no caso de que os seus titulares queden en situación de incapacidade temporal, garantindo a curmá do seguro médico ata un prazo máximo de seis meses.