Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar a un comercio pequeno?

Para reclamar nunha tenda convén chegar a un acordo co vendedor e, se non é posible, cumprimentar as follas de reclamacións e mesmo chegar a xuízo
Por Blanca Álvarez Barco 20 de Abril de 2016
Img reclamar tienda hd
Imagen: Martin Cathrae

As queixas máis frecuentes dos consumidores son pola telefonía móbil e Internet. Pero tamén se topan nos comercios con outros problemas, como que a sola da zapatilla recentemente comprada despégase, os pneumáticos non son o modelo exacto encargado ou a comida do restaurante non se axusta á publicidade. Se se padece algunha destas molestias ou do estilo, débese reclamar. E como reclamar a unha tenda ou negocio pequeno en casos como estes? Neste artigo áchanse todos os trucos para conseguilo.

Se unha persoa cre que os seus dereitos como consumidor foron vulnerados, debe en primeiro lugar expresar o seu descontento no establecemento onde adquiriu o produto ou servizo. Ás veces, “falando enténdese a xente” e conséguese chegar a unha solución negociada, satisfactoria para ambas as partes. Pero hai ocasións nas que non e débese recurrrir a outras vías, como as que se detallan a continuación.

Como pedir as follas de reclamacións?

As follas de reclamacións son a ferramenta para que a Administración saiba que houbo unha incidencia e actúe en consecuencia. Se se pide unha folla de reclamacións nun comercio, débena dar de maneira inmediata e gratuíta, aínda que non se comprou nada, nin quen a solicite beneficiouse de ningún servizo. Se un establecemento comercial non dispón de follas ou se nega a entregalas, incumpre a Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios e será sancionado. Ademais, poderase esixir a asistencia da policía local ou expor unha denuncia en comisaría para deixar constancia da incidencia e poder reclamar.

As follas de reclamacións componse de tres copias: unha de cor branca para a Administración; unha verde ou amarela para o consumidor; e outra rosa para o comercio. Para cumprimentalas hai que incluír lugar e data da reclamación, datos persoais do denunciante e da empresa reclamada e a descrición do feito. Despois, ambas as partes deben asinala e o consumidor debe quedar coas dúas primeiras follas.

O comercio ten 10 días hábiles para contestar. Se non o fai ou o consumidor non está de acordo coa resposta, poderase remitir o exemplar para a Administración ás Oficinas Municipais de Información ao Consumidor.

É importante, ademais, gardar toda a documentación que poida servir de proba na reclamación: facturas, billetes, folletos publicitarios, etc.

Asociacións de consumidores

As asociacións de consumidores representan e defenden os intereses dos seus asociados, pero tamén os do conxunto dos consumidores. Se se ten un problema nun comercio, pódese ir a unha asociación e desde alí tramitar a reclamación. Se non satisfai a resposta, axudarán a presentar unha solicitude de arbitraxe. Tamén poden asesorar, se o consumidor decide emprender accións legais.

Como recorrer ao arbitrio para reclamar?

A arbitraxe é un procedemento para resolver conflitos, voluntario e gratuíto. As empresas e profesionais poden adherirse ao sistema arbitral de consumo aceptando someter a esta vía todos os conflitos que poidan presentarse con consumidores. Neste caso, a tenda poderá exhibir un distintivo de adhesión á arbitraxe para informar o consumidor de que ofrece esa garantía.

O colexio arbitral ouve ás partes, leva a cabo a práctica das probas e emite un laudo por escrito que obriga ás dúas partes ao seu cumprimento e é executivo desde a súa notificación. O laudo arbitral pecha a posibilidade de acudir aos tribunais ordinarios pola mesma causa.

Hai casos excluídos da arbitraxe como a intoxicación, lesión ou morte ou se existen indicios razoables de delito.

Img juicio grande
Imaxe: Chris Potter

Como pedir un mediador?

A mediación é un sistema voluntario e gratuíto de resolución de conflitos entre consumidores e empresarios. Iníciase cando a Administración que tramita a reclamación comunica os feitos reclamados á pequena empresa e solicítalle que propoña unha solución ao problema exposto no prazo de 15 días. Unha vez recibida a resposta, comunícaselle ao consumidor, podendo chegarse ou non a un acordo. Pero se se chega a un acordo, poida que a tenda non o cumpra e só queda reclamar ante os tribunais e comezar de novo.

Ir a xuízo

Hai veces en que non queda máis remedio que acudir á Xustiza. Se se reclama por unha contía inferior a 2.000 euros, é posible interpor unha demanda sen necesidade de ser asistido por avogado nin procurador. Se a contía é superior a 2.000 euros e inferior a 6.000 euros, a demanda tramítase mediante o chamado xuízo verbal; e, se excede os 6.000 euros, farase a súa tramitación por medio dun xuízo ordinario.

En ambos os casos hai que estar representado por un procurador dos tribunais e asistido por un avogado, aínda que se poden pedir de oficio e litigar polo sistema de xustiza gratuíta, se se cumpren as condicións para beneficarse dela.