Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar ao Fogasa: 6 preguntas con resposta

O Fondo de Garantía Salarial adianta os salarios e indemnizacións aos traballadores de empresas insolventes ou que solicitasen concurso de acredores
Por Blanca Álvarez Barco 9 de Xuño de 2016
Img fogasa hd
Imagen: Goodluz

Se unha empresa entra en concurso de acredores ou se debe a indemnización por despedimento aos seus traballadores, os afectados poden acudir ao Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que é o encargado de adiantar o pago de soldos non cobrados e as indemnizacións por despedimento non percibidas. O número de compañías que solicita o concurso de acredores baixou nos últimos anos: 5.000 no ano 2014 fronte aos 9.000 de 2013, segundo a Asociación Profesional de Administradores Concursais. Pero esta cifra aínda segue sendo elevada. Para os miles de traballadores que aínda resultan prexudicados por insolvencia ou procedemento concursal das súas compañías é este artigo. Nel explícase en seis puntos como reclamar ao Fogasa.

Os concursos de acredores rexistrados durante a crise, cuxa cifra chegou ao máximo histórico de 9.000 en 2013, tal como indica Luís Martín, presidente da Asociación Profesional de Administradores Concursais, obrigou a miles de persoas que traballaban nas empresas crebadas a recorrer ao Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Este organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social garante aos traballadores a percepción de salarios, así como as indemnizacións por despedimento ou extinción da relación laboral, pendentes de pago por mor de insolvencia ou procedemento concursal do empresario.

1. Quen pode reclamar ao Fogasa e en que prazo?

Poden reclamar os traballadores con contrato laboral. Aquí inclúese a empregados por conta allea vinculados por relación laboral ordinaria, a deportistas profesionais vinculados aos seus clubs ou entidades deportivas en virtude de relación laboral de carácter especial e ás persoas cuxa actividade sexa a de intervención en operacións mercantís sen asumir o risco e a ventura daquelas (representantes de comercio). Con todo, quedan excluídos os socios cooperativistas integrados en Cooperativas de Traballo.

O prazo para reclamar ante este organismo é dun ano desde que se obtén unha sentenza ou acto de conciliación con acordo.

Img borrar fichero grande
Imaxe: Foundry

2. Que pagos podemos reclamar ao Fogasa e cales non?

Ante o Fogasa os traballadores poden reclamar salarios, salarios de tramitación e pagas extraordinarias pendentes de pago, así como a indemnización por despedimento. O Fogasa adianta todos estes ingresos e despois pídellos á compañía en cuestión.

Con todo, non se abonan -e non é posible reclamalos- os pluses de transporte, vestido, dietas, desgaste de ferramentas e útiles, complementos por incapacidade temporal, etc.

3. Como reclamo ao Fogasa?

  • 1. O primeiro que se debe facer é reclamar á empresa. Para dirixirse ante o Fogasa antes hai que esperar á terminación do procedemento de reclamación, ata que se declare a insolvencia da empresa de forma oficial.

  • 2. Cando se teña a sentenza xudicial que declara a débeda, xa se pode acudir ao Fogasa. Teñen un >modelo de solicitude na súa páxina web, que hai que encher. Ademais, débese achegar a documentación que solicitan (DNI, datos persoais do traballador e da empresa contra a que se reclama, a resolución xudicial e calquera documentación concreta relativa ao caso, que se pide no formulario).

  • 3. Débese indicar un número de conta onde se quere que ingresen o diñeiro desta prestación.

4. Onde presento a solicitude?

Se o procedemento iníciase a instancia do empregado, a solicitude tense que presentar na Unidade Administrativa do Fondo de Garantía Salarial de cada provincia. Tamén é posible facelo en calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, a de calquera administración das comunidades autónomas ou nas oficinas de Correos. Neste caso, debe facerse en sobre aberto dirixido á Unidade Administrativa do Fogasa da provincia onde estivese o centro de traballo.

Se se fai desde o estranxeiro, pódese facer na Representación diplomática ou consular española.

5. Canto cobrarei de Fogasa?

No caso dos salarios, a cantidade máxima que abona este fondo de garantía é a que resulta de multiplicar o dobre do salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extras, polo número de días pendentes de pago, cun máximo de 120 días.

Se son indemnizacións, varía segundo o tipo de despedimento. No caso dos improcedentes, nulos ou para extincións de contratos por vontade do traballador mediando causa xusta, o Fogasa abona 30 días por ano traballado, mentres que para os ERE abónanse 20 días por ano. En todos os casos faise co límite dunha anualidade.

6. Tardarei moito en cobrar?

Un punto importante é o relativo ao tempo en que tarda o Fogasa en ingresar o diñeiro. Aínda que debería pagar en tres meses desde a presentación do formulario, en realidade depende do xuíz, do xulgado e da provincia. O abono realizarao no número de conta que se puxo na solicitude oficial do Fogasa.

Hai que tributar polo que se cobra do Fogasa

Cando se recibe unha prestación, hai que ter en conta que, en ocasións, hai que tributar por ela no IRPF. É o caso do que se cobra do Fogasa en concepto de nóminas, xa que, a efectos fiscais, ten a consideración de rendementos do traballo.