Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar o céntimo sanitario

O céntimo sanitario pódese recuperar, se se presentou recurso a tempo e gardáronse as facturas
Por Blanca Álvarez Barco 6 de Xullo de 2016
Img gasolinera hd
Imagen: Angel Fragallo

Entre 2002 e 2013 cada vez que alguén enchía en España o depósito do coche con gasolina , uns céntimos do que custaba o carburante dedicábanse a financiar a sanidade pública. Era legal? A xustiza europea ditaminou en 2014 que non e que se debía devolver o cobrado. Os cidadáns que reclamaron en tempo e forma -e gardaron as facturas- ven agora como o Tribunal Supremo cárgalles de razón… e obriga ao Estado a pagarlles! E non só devolveráselles o que abonaron desde 2010 a 2102, como pretendía Facenda, senón desde que se aplicou o imposto, en 2002. Pero, como reclamar o céntimo sanitario? A continuación explícase quen pode esixir a súa devolución, os pasos que debe dar e canto pode pedir.

O Tribunal Supremo sinala en dúas sentenzas moi importantes para os contribuíntes que existe responsabilidade patrimonial do Estado no cobro indebido do céntimo sanitario. Resolve, ademais, que a Administración debe reembolsar o diñeiro desde o inicio mesmo do imposto, en 2002, e apunta que as autoridades españolas eran conscientes, ou deberían selo, de que ese cobro non se axustaba á directiva comunitaria. A xustiza española únese así ao xa adiantado en 2014 por unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que declarou contrario ao dereito comunitario este imposto indirecto.

Que é o céntimo sanitario?

O céntimo sanitario foi un imposto que recaeu sobre o consumidor e que se aplicaba aos hidrocarburos: gasolinas, gasóleo, fueloil e queroseno non utilizado como combustible de calefacción. O seu nome completo é Imposto sobre as Vendas Comerciantes polo miúdo de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) e creouse para tratar de solucionar os problemas de liquidez da sanidade pública.

Entrou en vigor en 2002, cun tramo estatal obrigatorio -e a posibilidade de engadir outro tramo voluntario autonómico- e mantívose ata 2013. Madrid aplicouno desde o 1 de agosto de 2002; Asturias e Galicia, desde xaneiro de 2004; e Cataluña desde agosto de 2004. Euskadi, A Rioxa, Aragón e Canarias decidiron que non. O gravame oscilou ata 2013 entre 1,2 céntimos e 4,8 céntimos por cada litro de carburante. E, en realidade, non desapareceu, senón que desde ese ano converteuse nun tramo específico do Imposto sobre Hidrocarburos.

Img monedas grrande
Imaxe: Miroslav Sári?ka

Por que podemos pedir que nos devolvan o céntimo sanitario?

Porque, segundo o Tribunal de Xustiza Europeo, o céntimo sanitario era contrario ao dereito comunitario, ao contravenir a directiva europea de impostos especiais. E, ademais, non tiña unha finalidade específica ligada ao consumo dos hidrocarburos.

Os tribunais españois tamén dan a razón aos cidadáns que reclamaron e o Supremo considera que o Estado infrinxiu a normativa comunitaria ao cobrar o céntimo sanitario. E non só por contravenir a directiva europea, senón porque desde 2002 as autoridades europeas requiriron ás autoridades españolas para que eliminasen o imposto ata en tres ocasiones, sen que fixesen nada para derrogalo, polo que se lucraron ata o ano 2013 de modo indebido.

Quen pode reclamar?

Calquera, tanto unha empresa como un particular. Os contribuíntes afectados tiveron ata abril de 2015 para recorrer á responsabilidade patrimonial do Estado. E a sentenza do Supremo abre a vía para que agora estes 3.000 ou 4.000 cidadáns (moitos transportistas) que presentaron recursos recuperen as cantidades indebidamente pagas, xunto cos intereses que correspondan desde o momento en que se realizou a reclamación.

Para solicitar a devolución do diñeiro, en todos os casos, era indispensable achegar as facturas do combustible ou os certificados dos cartóns de combustible para acreditar o pago do céntimo sanitario. Complicado! Sobre todo para os particulares, pois non é habitual que os consumidores que non se dediquen ao transporte (ou non sexan autónomos que utilicen o coche para traballar) teñan gardados os recibos de gasolina de hai tantos anos.

Img juicio grandee
Imaxe: Chris Potter

Canto diñeiro pódese reclamar?

O Supremo establece que as indemnizacións son a suma de todas as cantidades abonadas durante a vixencia do imposto. Só poderá verse minorada polas cantidades que xa recibisen como devolución de ingresos indebidos, así como as devoltas en vía administrativa por algunhas comunidades autónomas. Ademais, os afectados que recuperasen o importe do céntimo sanitario en vía administrativa dos anos 2010-2011 en diante poden reclamar a devolución desde o ano 2002 ata esa data.