Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como saber a que idade pódome xubilar?

A idade legal de xubilación é de 67 anos, aínda que podes xubilarche desde os 65 anos en función do teu período de cotización
Por Blanca Álvarez 1 de Novembro de 2020
Edad jubilación
Imagen: pasja1000

Pódome xubilar antes dos 67 anos? Canto tempo debo ter cotizado para poder gozar do total da pensión? En España a idade legal de xubilación é 67 anos, e este límite legal debe coincidir co real a partir de 2027. Ata ese momento, a idade para o retiro laboral vai aumentando de maneira progresiva desde os 65 anos. Como explicamos neste artigo, para as xubilacións do réxime xeral, o factor crave para calcular a que idade pódesche retirar e que debes ter en conta é, sobre todo, os anos que leves cotizando á Seguridade Social.

Período cotizado, o factor crave para xubilarche

A xubilación é o dereito que ten o traballador a recibir “unha pensión vitalicia cando cesamento no traballo por alcanzar unha determinada idade e acreditar un determinado período de cotización”, explica David Ibáñez, avogado do despacho Espinet Ibáñez.

Os requisitos da xubilación, segundo detalla o avogado, están fixados no artigo 205 da Lei Xeral da Seguridade Social e son os seguintes:

 • ? Estar afiliado, en alta ou situación asimilada ao alta.
 • ? Ter a idade legal de xubilación, que son 67 anos (nalgúns casos son 65).
 • ? Ter cuberto un determinado período de cotización.

Pero por que hai quen se xubila aos antes dos 67? En 2013 procedeuse a unha reforma das pensións que supuxo, sobre todo, que a idade de xubilación aumente de maneira progresiva cada ano ata que “a xubilación real coincida coa legal”, apunta Magdalena Valerio, presidenta da Comisión do Pacto de Toledo e secretaria de Seguridade Social do PSOE. E esta idade legal está fixada en 67 anos. 

No entanto, na práctica podes xubilarche aos 65 anos, “aínda que para poder facelo cada ano que pasa esíxeseche un período de cotización maior”, puntualiza Lucía Gómez, avogada do despacho Sanahuja Miranda. Así, en 2020 pódesche xubilar con 65 anos se tes 37 anos cotizados, pero quen se queira xubilar con 65 anos en 2027 deberá ter cotizados como mínimo 38 anos e seis meses para poder acceder ao 100 % da xubilación. Por que? “Depende do ano e o período cotizado”, aclara a avogada:

 • Ano: progresivamente, ata 2027 vaise esixindo cada ano máis idade para xubilarse.
 • Período cotizado: canto máis tempo leves cotizando á Seguridade Social, poderasche xubilar con menos idade.

edad jubilacionImaxe: geralt

Como saber a que idade xubilareime?

Se queres xubilarche co 100 % da pensión, debes “cumprir cos distintos períodos de cotización que se requiren”, indica Carlos Ruiz, coordinador do Colexio oficial de Graduados Sociais de Madrid. Ademais, apunta a que idade podes xubilarche segundo o ano e o período cotizado, tal e como informa a propia Seguridade Social:

?? No ano 2020 podes xubilarche desde os 65 anos, sempre que cotizases un mínimo de 37 anos. En concreto:

 • 37 ou máis anos cotizados: 65 anos
 • Menos de 37 anos cotizados: 65 anos e 10 meses

?? No ano 2021 aínda poderás xubilarche aos 65 anos, pero debes haber cotizado máis tempo, en concreto un mínimo de 37 anos e tres meses. Se non chegaches a esa cantidade de anos cotizados, poderasche xubilar aos 66 anos.

 • 37 anos e tres meses cotizados ou máis:  65 anos
 • Menos de 37 anos e tres meses de cotización: 66 anos

?? No ano 2022 aínda será posible xubilarse aos 65 anos, pero crece o tempo que debes haber cotizado: como mínimo tres meses máis do que se pedía en 2021. Se tes menos anos cotizados, para poder xubilarche dentro de dous anos debes ter agora 64, pois poderás xubilarche con 66 anos e dous meses.

 • 37 anos e seis meses ou máis cotizados: 65 anos
 • Menos de 37 anos e seis meses cotizados: 66 anos e dous meses

?? Se cumpres 65 anos no ano 2023, podes xubilarche sempre que cotizases 37 anos e nove meses, como mínimo.

 • 37 anos e 9 meses ou máis cotizados: 65 anos
 • Menos de 37 anos e 9 meses de cotización: 66 anos e catro meses

?? Para xubilarche con 65 anos no ano 2024, deberás cotizar á Seguridade Social durante 38 anos. Se levas menos de 38 anos, para xubilarche co 100 % debes ter 66 anos e medio.

 • 38 anos ou máis cotizados: 65 anos
 • Menos de 38 anos cotizados: 66 anos e seis meses

?? No ano 2025 poderás xubilarche aos 65 anos, se cotizaches como mínimo 38 anos e tres meses.

 • 38 anos e tres meses ou máis cotizados: 65 anos
 • Menos de 38 anos e tres meses cotizados: 66 anos e oito meses

?? En 2026 pódese xubilar aos 65 quen cotizase:

 • Mínimo 38 anos e tres meses: 65 anos
 • Menos deste período: 66 anos e dez meses

?? A partir do ano 2027 poderás xubilarche aos 65 anos se cotizaches, como mínimo, 38 anos e seis meses.

 • 38 anos e seis meses ou máis: 65 anos
 • Menos de 38 anos e seis meses: 67 anos

Edad de jubilaciónImaxe: Alexas_Fotos

É posible xubilarse antes dos 65 ou os 67?

Existe unha figura que permite xubilarse antes dos 65 ou os 67 anos: a xubilación anticipada. Pero hai que cumprir certos requisitos. Como sinala Lucía Gómez, “pódesche xubilar cun máximo de dous anos antes da idade que se require normalmente”. Así, hoxe te poderías xubilar aos 63 anos, pero só se, ademais desta idade, “tes un mínimo cotizado de 35 anos, dos cales dous deben estar dentro dos 15 anos anteriores á data da xubilación”, explica a avogada.

Convén ter moi en conta que se queres manter o 100 % da pensión, non debes xubilarche antes de tempo. En caso de xubilación anticipada “non cobras o 100 % da pensión, redúcese unha porcentaxe que se calcula en función do período cotizado que teñas”, recoñece Gómez.

A xubilación anticipada “preténdese evitar no posible”, segundo acordouse no recente Pacto de Toledo e como lembra Magdalena Valerio. Quérese potenciar que este modelo se utilice só en casos específicos e que realmente se alongue a idade de xubilación para achegala o máis posible, en todos os casos, aos 67 anos.

Xubilacións anticipadas nas empresas

As empresas ofrecen en moitas ocasiones xubilacións anticipadas “bastante beneficiosas, que compensan ao traballador cunha pensión que ás veces é o 80 % ou o 90 % do seu salario“, sinala Lucía Gómez, avogada do despacho Sanahuja Miranda. Estas xubilacións realízanse para evitar ERE, despedimentos colectivos, etc. e dependen do que negocien a compañía e o empregado afectado.