Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como saír dun ficheiro de morosos?

Unha vez confirmado que se está nunha lista de morosos, para abandonala débese pagar a débeda ou deixar que pasen seis anos
Por Javier Mezcua, Helpmycash 27 de Setembro de 2016
Img preocupada
Imagen: Giorgio Montersino

Formar parte das “listas negras” encargadas de axuizar a solvencia patrimonial dos españois, os chamados ficheiros de morosos, é máis fácil do que parece. Mesmo nomes de rexistros como Asnef ou Rai resultan máis ou menos coñecidos. Con todo, non todo o mundo sabe como se acaba dentro dunha lista de morosos e, moito menos, como abandonala. Neste artigo danse todas as claves.

Imaxe: Giorgio Montersino

Acabar en Asnef, máis fácil do que parece

Un atraso no pago das cotas do cartón de crédito, un par de letras do préstamo coche impagadas ou unha factura da compañía telefónica que non foi convenientemente satisfeita poden ser motivos máis que suficientes para que o nome da persoa que os debe acabe figurando nun ficheiro de morosidade.

O artigo 38 do regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal establece que para que se poidan incluír os datos de carácter persoal de alguén determinantes para axuizar a súa solvencia económica deberán concorrer tres requisitos:

  • Existencia previa dunha débeda certa, vencida, esixible, que resultase impagada e respecto da cal non se estableceu reclamación xudicial, arbitral ou administrativa.
  • Que non transcorresen seis anos desde a data en que houbo de procederse ao abono da débeda.
  • Requirimento previo de pago a quen corresponda o cumprimento da obrigación.

Polo xeral, a maioría das compañías ceden os datos dos seus clientes morosos no prazo dun ou dous meses, polo que, en caso de non poder satisfacer unha débeda en tempo e forma, convén porse en contacto coa entidade á maior celeridade posible para renegociar os pagos ou solicitar unha prórroga e evitar que o nome figure en Asnef ou rexistros similares.

No entanto, se se sospeita de que xa se aparece nunha das temidas “listas negras”, convén pescudalo e tentar solucionar o problema, para que a vida financeira da persoa non se resinta. O comparador de créditos de Asnef con HelpMyCash.com permite entender os dous pasos que se deben seguir para saír dun ficheiro de morosos.

1. Descubrir se se aparece no rexistro

Cando un acredor cede os datos a un ficheiro de morosos, a lei obriga a que avisen á persoa no prazo máximo dun mes. Terase que informar, segundo a Lei Orgánica 5/1992, non só da inclusión no rexistro, senón tamén dos datos que fosen tratados e do dereito a solicitar información.

A pesar da normativa actual, moitos dos afectados non son conscientes de que o seu nome aparece nun deses rexistros ata que un banco denégalles un préstamo ou unha financeira rexeita a súa solicitude de crédito. Así que se nalgún momento alguén cre que é posible ser incluído nun deles, aínda que non o informaron, tense dereito a indagar e resolver as dúbidas que se poidan ter respecto diso.

Como? Hai tres opcións: en primeiro lugar, acudir á empresa que se cre que foi a que lle ingresou no ficheiro de morosos para preguntarlle; en segundo, ir directamente ao rexistro; e, en último lugar, preguntar na oficina bancaria se se ten confianza con algún dos seus traballadores, xa que eles teñen acceso a este tipo de ficheiros.

Se se opta por acudir ao ficheiro de morosos, é posible remitirlle un correo electrónico ou unha carta por correo postal solicitando o acceso aos datos persoais, acompañando o escrito coa documentación oportuna. O prazo máximo para permitir o acceso dos titulares aos seus datos é dun mes.

2. Pagar a débeda ou deixar que pase o tempo

Se as sospeitas confírmanse, o seguinte paso é abandonar o ficheiro. A opción máis rápida e efectiva é saldar a débeda que se arrastrou ata a “lista negra”. Unha vez satisfeita, o propio acredor debería notificar a orde de eliminar os datos. Con todo, se isto non ocorre, pódese acudir ao rexistro e solicitar a cancelación achegando a documentación que acredite que se abonou o que se debía. O prazo para que a un bórrenlle do ficheiro é de 10 días.

A segunda opción sería acollerse ao artigo 38 do regulamento de desenvolvemento da lei orgánica e deixar que o tempo pase. Transcorridos seis anos, o nome deberá desaparecer do ficheiro de morosos aínda que a débeda non fose saldada. No entanto, débese saber que durante ese tempo as portas do crédito bancario téñense por completo pechadas.