Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como saír dunha listaxe de morosos

Para saír dunha lista de morosos non sempre basta con querer pagar a débeda, senón que hai que seguir un proceso confuso que se debe formalizar do modo correcto
Por José Ignacio Recio 20 de Outubro de 2012
Img preocupado
Imagen: ramzi hashisho

Unha factura non paga nos prazos de vencemento ou o roubo dun cartón de crédito cuxos gastos se deben ao titular son algúns dos casos polos que se pode acabar incluído nunha lista de morosos. É moi fácil entrar, pero ás veces saír costa un pouco máis. Na seguinte reportaxe explícase como facelo, aínda que se advirte de que ás veces non basta con querer pagar a débeda, senón que é preciso seguir un proceso confuso que hai que formalizar de maneira correcta para poder verse libre das consecuencias que se derivan da inclusión nunha destas listas.

Como se entra nunha lista de morosos

Permanecer nunha lista de morosos leva innumerables problemas. A denegación dun crédito persoal ou unha hipoteca, a imposibilidade de acceder a certos produtos e servizos financeiros ou o “peche da billa” para contratar calquera fonte de financiamento poden ser algúns dos máis inmediatos.

En ocasións, as débedas débense a un esquecemento ou a formalizar de forma errónea o proceso de baixa dalgún produto ou servizo

Os principais ficheiros de morosos consultados polos bancos son o RAI, ASNEF ou Experian, pero hai outros onde se pode estar se se ten unha débeda vencida ou impagada con algunha empresa, por moi pequena que sexa. Moitas veces son produto dunha falta de pagamento realizada a vontade, pero noutros casos débense a un esquecemento ou ao feito de formalizar de forma errónea o proceso de baixa dalgún produto financeiro (seguro, conta corrente…) ou dos principais recibos domésticos (luz, auga, telefonía, gas…).

A débeda pode ser de pouco importe, mesmo inferior a 100 euros, pero isto xa é suficiente como para entorpecer a relación cos bancos e outras entidades financeiras. De aí a importancia de arranxar a situación con respecto á falta de pagamentos e de saír canto antes destas listas.

Para que se produza esta desagradable situación débense reunir varios condicionantes:

 • Que haxa unha débeda real impagada polo usuario.
 • Que se lle requiriu o pago infructuosamente.

 • Que non haxa probas documentais que anulen os dous puntos anteriores.

De cumprirse todos estes requisitos, os usuarios teñen todas as papeletas para entrar a formar parte do pouco recomendable club de clientes morosos ou malos pagadores.

Proceso para abandonar unha lista de morosos

A fórmula máis sinxela para deixar de formar parte dunha lista de morosos é moi fácil. Consiste en cumprir coa débeda e pagar o que se debe. Desta forma evítase, ademais, a recarga de abonos, penalizacións, comisións, etc.

 • 1. O máis importante é dirixirse á entidade que xestiona a listaxe de morosos, co fin de solicitar a cancelación e que se encargue de enviala ao acredor.

 • 2. Debe mandarse unha copia do Documento Nacional de Identidade e a documentación acreditativa sobre a inexistencia da débeda, para o que é obrigatorio enviar os xustificantes dos pagos, de ser posible por burofax.

  Esta parte do proceso poucas veces formalízase do modo correcto. É necesaria a axuda dun xestor administrativo que se encargue da cancelación ou modificación dos novos datos achegados para que o procedemento desenvólvase de maneira acertada. En calquera caso, hai que ter en conta que non se poden ceder datos persoais sobre a solvencia dun individuo durante máis de seis de anos.

 • 3. Tamén se pode solicitar a cancelación por non recibir o aviso de que se ía a ser inscrito nese rexistro. Neste caso, debe manifestarse de forma expresa no escrito para evitar ser incluído nestas listas.

 • 4. Se o usuario descoñece a dirección do responsable do ficheiro de morosos, pódese solicitar na axencia Española de Protección de Datos, que os dará sen problema. O titular do ficheiro deberá responder sobre a eliminación da persoa dos seus arquivos no dez días seguintes. Se os afectados non reciben unha contestación nese prazo -ou sexa insatisfactoria-, poden reclamalo ante a Axencia Española de Protección de Datos, sempre coa documentación acreditativa de solicitar a cancelación dos mesmos.

Como actúan os bancos ante unha falta de pagamento?
 • Cando se produce unha situación de morosidade co banco, en primeiro lugar emprégase unha estratexia informativa para constatar que poida ser debido a un descoido ou esquecemento. Para iso, ponse en contacto co cliente -por teléfono ou por correo- para informarlle da súa débeda e tratar de emendar o problema canto antes.
 • De continuar coa situación de falta de pagamento, lanzan mensaxes máis agresivas, nos que se comunican os intereses e comisións que implica estar na citada situación, así como un prazo para liquidar a falta de pago que deberán cumprir con rigor.
 • O seguinte paso pode ser a notificación a través dunha empresa externa de servizos xurídicos, coa advertencia aos morosos das consecuencias de incumprir os pagos nos tempos dados. Mesmo nalgúns casos incídese na posibilidade de renegociar a débeda co banco baixo outros parámetros diferentes aos acordados en inicio.

É entre o tres e seis meses cando as execucións das accións por parte das entidades financeiras chegan ao seu límite. Deixan ao carón a súa estratexia informativa e decántanse por recorrer a procesos xudiciais. O habitual é que se plasme a través da interposición dunha demanda contra o cliente debedor.