Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como se tramita o DNI e o pasaporte dun menor?

Si o teu fillo necesita o DNI ou o pasaporte, debes solicitar cita con tempo e non esperar ás épocas do ano en que máis se viaxa ou ás vacacións escolares
Por EROSKI Consumer 18 de Maio de 2022
DNI y pasaporte niños
A expedición do DNI só é obrigatoria para as persoas maiores de 14 anos , pero convén tramitarllo aos nenos, xunto co pasaporte, para que estean identificados á hora de abrirlles unha conta corrente bancaria ou realizar un  viaxe ao estranxeiro . Co fin de evitar sorpresas desagradables de última hora,  é aconsellable iniciar os trámites do DNI e pasaporte dos menores con tempo , e non esperar ás épocas do ano máis propicias para viaxar ou ás vacacións escolares. No seguinte artigo detállase como podes tramitar estes documentos, os requisitos e documentación necesarios, así como o seu custo e prazo de validez.

Como sacar o DNI a nenos por primeira vez?

✅ Desde que idade pódese sacar o DNI?

En España a expedición do DNI obrigatoria non é aos 18 anos, cando se alcanza a maioría de idade. Este documento  é obrigatorio para todos os maiores de 14 anos . Pero aínda que non sexa preceptivo telo, pódese tramitar para nenos menores desa idade. Mesmo si pregúntasche si pode sacarse o DNI un bebé, a resposta é que si. E podes facelo desde o momento en que nace.

Img ninos art

✅ Para que convén que un menor teña DNI

Para viaxes ao estranxeiro, desprazamentos en avión ou para realizar distintos trámites administrativos e bancarios  é indispensable a expedición do DNI aos menores

Viaxar con nenos implica contar con documentación que o identifique, e esta pode variar en función do medio de transporte que se utilice e do destino elixido. De feito,  hai compañías aéreas e navieras que solicitan o DNI para identificar a pequenos menores de 14 anos.

Co DNI pódese viaxar a calquera lugar de España e tamén a todos os países da UE e do Espazo Schengen, pero non a estados alleos á Unión Europea. Neses casos precísase a obtención do pasaporte.

Importante! Á hora de tramitar os documentos, non convén esperar a as vacacións escolares ou ás épocas do ano máis propicias para facer viaxes, posto que se adoita multiplicar o número de solicitantes. É mellor adiantarse, e telo todo preparado con antelación.

✅ Documentación necesaria e custos

Para tramitar o DNI dun menor tes que  solicitar cita previa.   É posible facelo:

Despois, debes acudir a un equipo de expedición do DNI, en xefaturas superiores e comisarías de policía. Terás que levar a seguinte documentación :

👉 Certificado literal de nacemento  expedido por o  Rexistro Civil  correspondente ou, no seu caso, o certificado de inscrición da nacionalidade española. Este documento debe ser expedido cunha antelación máxima de seis meses á data de presentación da solicitude e coa mención expresa de que se pide para obter o DNI.

👉 Unha fotografía recente en cor de tamaño de carné. Debe ter fondo branco e a cabeza debe aparecer descuberta e sen lentes de cristais escuros ou calquera outra peza que poida impedir a identificación da persoa. 

👉 Volante de. empadroamento do concello onde o neno teña o seu domicilio, expedido cunha antelación máxima de tres meses á data da solicitude do DNI.

👉 Os menores de 14 anos ou persoas con capacidade xudicialmente complementada  deben contar coa presenza de quen teña encomendada a patria potestade ou tutela.

O prezo do DNI é de  12 euros . Para as familias numerosas , con acreditación, é   gratuíto

E cal é a validez do DNI en nenos? A vixencia é de:

  • Dous anos: para os menores de cinco anos.
  • Cinco anos : para os menores de 30 anos.

✅ E que necesito para renovar o DNI?

Si o que necesitas non é sacar o primeiro DNI ao teu fillo senón renovalo, pode facerse dentro de os últimos 180 días de vixencia.

Debes levar:

👉 Fotografía recente en cor  do rostro, con fondo branco e liso, de fronte coa cabeza descuberta e sen lentes de cristais escuros ou calquera peza que poida dificultar a identificación.

👉 O DNI anterior .

👉 Si hai cambio de domicilio respecto ao anterior DNI, o volante de empadroamento expedido cunha antelación máxima de tres meses.

👉 Si o neno é menor de 14 anos , levará a cabo a renovación en presenza de quen teña a patria potestade ou tutela.

Como sacar o primeiro pasaporte?

Pasaporte menores
Imaxe: Gustavo Fring

O pasaporte é o documento público, persoal, individual e intransferible que acredita a identidade e nacionalidade dos cidadáns españois no estranxeiro. Co pasaporte, os nenos poden viaxar a todos os países europeos, como co DNI, e tamén ao resto do mundo . En cambio, para visitar certos países como China, Exipto ou India requírese, ademais, un visado de turista.

✅ Documentación necesaria para o pasaporte de menores

Para solicitar o pasaporte hai que ter cita previa e, unha vez teñas a cita, acudir á comisaría cos seguintes documentos:

👉 DNI en vigor  e en bo estado.

👉 Unha fotografía recente en cor do rostro do solicitante. Non debe levar lentes de sol, pezas que cubran a cabeza, etc. e impidan identificar á persoa.

👉 Si non ten DNI, Certificación literal de nacemento  expedida polo Rexistro Civil correspondente cunha antelación máxima de seis meses. Debe expresar que se emitiu para a obtención do pasaporte.

👉 Debe haber consentimento de  todas as persoas que ostenten a patria potestade ou tutela do menor, e non unicamente o seu garda e custodia. Deben presentarse os dous proxenitores fisicamente na Oficina de expedición, xuntos ou por separado.

👉 Deben asinar esta autorización , que caduca aos 90 días da súa firma.

✅ Prezo e validez do pasaporte

O prezo do pasaporte é de. 30 euros , que debes pagar en efectivo na oficina de expedición . Si queres abonalo por Internet, podes facelo na web de. Cita Previa . Como no caso do DNI, é gratis para as familias numerosas.

Cal a súa validez? A vixencia do pasaporte, como a do DNI, é:

  • Para os menores de cinco anos , o pasaporte ten unha vixencia de dous anos.
  • Si o titular é maior desta idade e menor de 30 , o pasaporte ten unha validez de cinco anos. 

✅ Podo sacar o DNI e o pasaporte á vez?

Para tramitar o pasaporte hai que ter o DNI (salvo os menores de 14 anos), polo que primeiro debe facerse o DNI e, a continuación, o pasaporte.

Tamén é posible facer coincidir a renovación do DNI coa expedición do pasaporte. Ou, si xa se conta con ambos, a renovación dos dous documentos.