Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como ser un bo xefe

Aplicar o sentido común e posuír habilidades paira motivar e traballar en equipo aseguran o éxito profesional a un xefe
Por nuria 9 de Febreiro de 2008
Img jefe
Imagen: Steve Woods

As calidades dun xefe

Recibir a noticia de que (ao fin!) conseguiuse ese cargo polo que tanto tempo se andaba suspirando pode xerar sensacións contraditorias. Xa non se é un mero empregado, senón que se alcanzou a posición de xefe, e xunto á alegría conviven as inevitables dúbidas: Que calidades vanse a esixir? Como actuar a partir de agora? Ser xefe é una nova e motivadora etapa da carreira profesional. Pero, ao converterse en xefe dun departamento ou equipo de traballo, hai que “cambiar o chip”, aínda que nunca se aprendeu a dirixir. Segundo os expertos, paira empezar con bo pé e ser un bo xefe, hai que ter moito sentido común e pór en práctica algunha das seguintes habilidades, co que o éxito está asegurado.

Clarificar que se espera do seu labor

Una clave fundamental para que un xefe non fracase está en apoiarse nos seus superiores e solicitarlles, con moita claridade, que se espera do seu labor. Non é o mesmo dirixir un departamento paira solucionar una situación de crise, que unicamente paira darlle continuidade ao labor iniciado polos nosos antecesores no cargo. Ao mesmo tempo, débese facer un esforzo por “empaparse” do funcionamento interno da empresa, a súa historia, os seus logros, os seus problemas, os seus competidores, etc.

Conseguir a colaboración do equipo

Si non se gaña” ao equipo e búscase a súa complicidade, un xefe está condenado ao fracaso. O éxito depende directamente do nivel de implicación que se consiga dos membros do departamento. Como hai que actuar paira logralo? O primeiro que hai que facer é pescudar quen son os compoñentes do equipo, quen son os seus “líderes informais” (os que condicionan, coas súas opinións, as formas de pensar do grupo) e a súa traxectoria profesional dentro da empresa. Una información que será moi útil paira gañarse a confianza do equipo.

Prudencia á hora dos cambios

Os expertos recomendan que un xefe sexa moi prudente á hora de introducir cambios no funcionamento interno do equipo. O primeiro que debe facer é recompilar toda a información posible paira identificar que cambios hai que introducir paira mellorar o funcionamento. Pero facelos respectando a etapa anterior. Debe deixar claro que, no pasado, fixéronse cousas importantes e recoñecer o mérito que niso tiveron os membros do equipo. Este é un requisito indispensable para que os novos cambios sexan ben recibidos.

Obter os primeiros resultados

É importante conseguir pronto algún éxito ou algún resultado destacado, sobre todo si introducíronse cambios na organización que xeren receos nalgún membro do equipo. Si non se conseguen, sempre haberá quen poña en dúbida a capacidade ou estratexia do novo xefe. Paira iso, os expertos recomendan centrarse nun obxectivo tanxible e que se poida medir mediante un calendario, e implicar ao maior número de membros do equipo. Si lógrase, o xefe gañouse a confianza do equipo e vencido as resistencias.

Un xefe debe centrarse nun obxectivo tanxible e implicar ao maior número de membros do equipo no seu logro

Saber escoitar

É una habilidade que todo bo xefe debe ter. Hai que ter a flexibilidade suficiente paira aceptar suxestións ou modificacións ás ideas que poña en marcha. Debe escoitar aos seus colaboradores e ser receptivo ante as súas ideas e suxestións. As persoas quedan conformes, xa que saben que son escoitadas. No caso de que non vexa viable algunha proposta, non debe limitarse a unha mera negativa, senón explicar á persoa as razóns polas que cre que, nese momento, non é acertado levala a cabo.

O experto en xestión empresarial, Leo Farache, sinala que non saber escoitar é un dos principais erros do xefe prepotente. “O xefe prepotente cre que as persoas como el son diferentes ás demais, e que estas non merecen o seu tempo e o seu agarimo. O xefe prepotente ve as cousas claras, o resto non. O xefe prepotente é insubstituíble, o resto non”.

Traballo en equipo

Un equipo defínese como un grupo de persoas que fan algo xuntas, aínda cando as actividades que realicen e o fin que persigan sexan moi diversos. Paira realizar un adecuado traballo en equipo, o xefe debe confiar en cada un dos seus membros. Os xefes necesitan saber traballar en equipo xa que isto permítelles realizar mellor as súas funcións, obter mellores resultados e tomar decisións máis acertadas. E isto lógrase debido a que os diversos puntos de vista dan una perspectiva máis ampla da tarefa.

O traballo en equipo debe guiarse sempre desde criterios éticos. Algo que non cumpren os xefes de estilo manipulador. Jacques Regard, no seu libro “A manipulación” (Editorial Alenta), defíneos así: “O manipulador ten un modo especial de utilizar o poder. A súa autoridade é destrutiva. Utiliza o seu poder de forma negativa e perversa paira destruír o que vai ben e someter aos outros. Ten una necesidade obsesiva de controlalo todo”.

Autocontrol

Os xefes que teñen esta habilidade controlan máis facilmente as súas emocións conflitivas. Segundo o experto en liderado Daniel Goleman -autor, entre outras obras, do famoso libro “A práctica da intelixencia emocional” (Editorial Cairos)-, esta calidade sérvelles paira “permanecer equilibrados, positivos e imperturbables, aínda nos momentos máis críticos, e pensan con claridade e permanecen concentrados a pesar das presións”. Segundo Goleman, os xefes que máis destacan son “aqueles capaces de amornar adecuadamente os seus impulsos, ambición e afán de imporse co autocontrol adecuado, encartando as súas necesidades persoais ao servizo dos obxectivos da empresa”.

Saber adaptarse aos cambios

O mundo da empresa e o traballo non é estático, senón que se ve suxeito a cambios cada vez máis rápidos e profundos. Novos competidores, novas técnicas de traballo, novas esixencias dos clientes, ou a influencia das novas tecnoloxías son só algúns deles. Paira ser un bo xefe, por tanto, non hai que ser escravo das rutinas e o inmovilismo, senón estar sempre disposto a adaptarse con rapidez aos cambios da contorna.

Recoñecer os propios erros

Segundo Goleman, “os xefes que fracasan caracterízanse por reaccionar defensivamente ante os erros e as críticas, negándoas, encubríndoas ou tentando descargar a súa responsabilidade. Os triunfadores, en cambio, asumen as súas responsabilidades, admiten os seus posibles fallos e erros, toman medidas paira solucionalos e seguen adiante sen dar voltas ao ocorrido”.

Os xefes triunfadores asumen as súas responsabilidades, admiten os seus posibles fallos e erros, e toman medidas paira solucionalos

Predicar co exemplo

Se un xefe pide un esforzo aos seus colaboradores, debe predicar co exemplo e converterse nun modelo a seguir. Está demostrado que as expectativas dos mandos con respecto ao traballo dos seus colaboradores inflúe positiva ou negativamente sobre os resultados destes. É o que se coñece como “Efecto Pigmalión”, é dicir, que a fe do líder nos empregados condúzalles ao logro de resultados.

Saber motivar

O ambiente humano que se respira nunha empresa, o que se denomina “clima laboral”, é un dos principais factores que determinan o rendemento dos empregados. E o clima laboral depende moi directamente da capacidade que ten o xefe paira motivar aos empregados.

De que depende a motivación? Aínda que a cuestión salarial ten un peso importante, tamén entran en xogo outras cuestións como que existan unhas boas canles de comunicación entre xefe-empregados, transmitir o sentimento de realizar un traballo útil, sistemas de control razoables, conciliación da vida privada e laboral, etc.

Saber xestionar os conflitos

Una das funcións básicas de todo responsable de equipos é xestionar adecuadamente os conflitos que xurdan no seo do grupo. E é inevitable que, tarde ou cedo, xurdan: celos profesionais, loitas por parcelas de poder, mala química persoal entre os membros do equipo, etc. O xefe, en primeiro lugar, debe realizar una labor preventivo: ver onde pode orixinarse o conflito, e pór o remedio antes de que se produza. Pero no caso de que o conflito xa explote, non hai que deixalo de lado pensando en que solucionará en por si. O máis razoable, segundo os expertos, é reunir privadamente ás persoas implicadas, analizar con eles as causas e arbitrar una solución con ecuanimidad e de maneira ben razoada.

Ser innovador

Segundo Leo Farache, o líder debe ser innovador, arriscado, audaz, e alentar aos seus paira facer o seu traballo máis emocionante. E cita o exemplo dun banqueiro de éxito: “Din que una persoa debe ser despedida non porque faga mal as cousas, senón porque non as tente. Que é como tratar de animar ás persoas a que proben, ensaien e experimenten no camiño de mellorar”.

A figura do antecesor

É inevitable que, cando alguén é nomeado xefe dun departamento ou equipo de traballo, compáreselle coa persoa que anteriormente ocupaba ese posto. Que aconsellan os expertos sobre o que debe facer un xefe ante esta situación?

Respectar as comparacións

Se o seu antecesor era ben valorado por parte do equipo, as comparacións serán frecuentes nos primeiros meses tanto por parte dos membros do equipo como por parte doutros colegas da empresa. Ante esta situación, o xefe debe estar preparado paira aceptar de bo grado estas comparacións. É máis, é recomendable que o novo xefe encomie tamén a actuación pasada. Un problema presentarase cando chegue a hora de facer cambios á forma de actuar implantada polo seu predecesor, que deberán facerse con moita cautela, aos poucos, e apoiándose nas opinións dalgúns membros do equipo.

Un antecesor mal valorado

Se o antecesor fixo un mal traballo, todo será moito máis sinxelo. Polo menos en parte, porque a presión por facelo ben non será tan intensa. O problema virá cando, debido á mala situación anterior, empecen a aparecer sobre a mesa una gran cantidade de problemas por solucionar cos que o novo xefe non contaba. De novo, una estratexia recomendable é apoiarse nas opinións do equipo paira darlles solución.

Se o antecesor estaba moi ben valorado, o novo xefe debe facer cambios con moita cautela e contando co equipo

O antecesor foi ascendido

Pode ocorrer tamén que o xefe ao que se substitúe sexa ascendido, á súa vez, a outro cargo superior dentro da mesma empresa. Convén, neste caso, manter con el una charla para que informe sobre as claves paira dirixir o departamento. Con iso, o novo xefe evitará algo certamente habitual: que o antecesor opine sobre como manexa a dirección do departamento.

Un despedimento inxusto

Una cuarta situación prodúcese cando o predecesor era ben valorado por todo o grupo de compañeiros e, por calquera motivo, sexa despedido. Se o equipo considera que foi un despedimento inxusto, o novo xefe podería atoparse coas reticencias a colaborar dalgúns membros do departamento. Os expertos recomendan neste caso non criticar o labor do antecesor e mesmo valorar positivamente os logros que conseguiu durante a súa xestión.