Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como son os seguros de protección de compras dos cartóns de crédito?

Moitos cartóns cobren o roubo ou o dano accidental dos produtos comprados con elas
Por Javier Mezcua, Helpmycash 19 de Xuño de 2017
Img seguroprotecciondecompras
Imagen: Roderick Eime

As carteiras dos españois están cheas de cartóns. Segundo a ‘Sondaxe de Opinión do Consumidor’ publicado por Visa, o 54% das compras cotiás páganse con cartón: un 34% a débito e un 20% a crédito. Pero o estudo tamén revela o apego que se ten polos “plásticos”: o 84% dos enquisados pola consultora confesa que “case nunca sae de casa sen o seu cartón”. E iso que moitos non saben que a maioría dos cartóns de crédito, e en ocasións tamén as de débito, ten seguros incluídos, como outros produtos bancarios, que poden ser de gran utilidade ao realizar as súas compras. Neste artigo analízanse cales son e como aproveitalos.

Sabía que o seu cartón ten un seguro?

A finais do pasado ano había en circulación en España ao redor de 74,5 millóns de cartóns, segundo datos do Banco de España. A maioría delas (48,75 millóns) eran de crédito. E é que os cartóns de crédito son as que máis vantaxes incorporan, desde a devolución dunha parte das compras ata descontos en carburante. Con todo, a vantaxe máis repetida que inclúen estes “plásticos”, e á súa vez a que pasa máis desapercibida, son os seguros gratuítos. A maioría dos españois descoñecen as características das pólizas que levan aparelladas os seus cartóns. Mesmo moitos non saben, nin sequera, que están asegurados. Isto supón que no noso país hai unha cantidade inxente de seguros que moitos ignoran que teñen.

Aínda que as pólizas máis habituais que acompañan aos cartóns, en especial ás de crédito, son as de accidente e asistencia en viaxes e as antifraude, algúns bancos e financeiras inclúen tamén seguros de protección de compras, con vantaxes aplicables no día a día.

Que son os seguros de protección de compras?

Os seguros de protección de compras son pólizas ligadas ao uso do cartón que ofrecen protección contra o roubo ou o dano accidental dos bens adquiridos co “plástico”. Un exemplo:se a unha persoa róubanlle o teléfono móbil que acaba de adquirir ou a chaqueta que comprou fai un par de semanas rompe de súpeto, o seguro cubrirá a substitución ou os custos da reparación. Pero coidado!, porque hai unha serie de requisitos que se deberán cumprir:

 • A totalidade da adquisición terase que pagar co cartón. Algunhas pólizas tamén se activan cando só se abonou o ben de forma parcial, aínda que nese caso a indemnización será equiparable.
 • Non superar o prazo máximo especificado no contrato entre a compra do ben e a situación que dá dereito á activación do seguro: en xeral, entre dous e catro meses tras a adquisición do ben.
 • En caso de expropiación, a cobertura só actívase en caso de roubo, é dicir, cando houbo intimidación ou violencia, e non en caso de furto.

As coberturas e as características das pólizas non son homoxéneas e cada entidade pode acordar a súa contratación cunha compañía distinta. Así que é importante revisar o contrato do seguro para coñecer as características específicas e prestar especial atención ás exclusións e aos límites. Poida que os bens dun só uso non estean cubertos ou que a protección só aplíquese sobre as compras que superan un determinado importe. En resumidas contas, haberá que fixarse sobre todo nos seguintes puntos:

 • Situacións aseguradas pola póliza e exclusións.
 • Tipo de bens cubertos polo seguro.
 • Período de tempo durante o cal se ten dereito a reclamar.
 • Importes mínimos e máximos dos bens cubertos pola póliza e contías máximas das indemnizacións.
 • Franquías, é dicir, importe mínimo do dano a partir do cal se pode reclamar.

Coberturas extra dos seguros de protección de compras

Os seguros de protección de compras moitas veces levan aparelladas outras coberturas que poden ser útiles:

 • Substitución ou reembolso de produtos adquiridos por Internet que non fosen entregados, que estean defectuosos ou que non coincidan co obxecto polo que se pagou.
 • Extensión da garantía do fabricante nun prazo extra determinado polo contrato durante o cal se cubrirán as avarías que incluíse a garantía orixinal e só sobre a tipoloxía de produtos aos que faga referencia a póliza.
 • Devolución da diferenza de prezo entre un ben adquirido co cartón e o mesmo obxecto comercializado a un prezo inferior noutra tenda.
Img pagarcontarjeta
Imaxe: jarmoluk

Imaxe: jarmoluk

Todos os cartóns inclúen estes seguros?

Negativo. Non existe unha política homoxénea en canto aos seguros que incorpora cada cartón nin tampouco un contrato estándar. En función da aseguradora e do banco emisor do cartón, cada “plástico” incluirá uns ou outros e cada póliza terá as súas propias características, as súas coberturas, os seus límites, etc.

Prazo para comunicar o sinistro

Para aproveitar as coberturas do seguro, haberá que proceder tal e como se indique no contrato da póliza. Polo xeral, terase que avisar nun prazo máximo á aseguradora do incidente acaecido e, logo, esta remitirá un formulario que se terá que devolver debidamente enchido nun mes. Ademais, será necesario achegar unha serie de xustificantes que servirán como proba documental de que se cumpren todos os requisitos:

 • Denuncia ante as autoridades en caso de roubo.
 • Billete de compra do ben que foi roubado ou que sufriu danos.
 • Extracto bancario no que consta o cargo da compra.
 • Orzamento da reparación se o ben sufriu unha avaría.