Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como vender títulos de renda fixa

Unha nova plataforma facilita a venda de activos de renda fixa e dá máis liquidez e transparencia a este mercado
Por roserblasco 9 de Agosto de 2010
Img dinero
Imagen: wfabry

Nestes tempos convulsos para os mercados, cada vez son máis os investidores que amplían o seu abanico de opcións e buscan alternativas fose da Bolsa que lles dean máis seguridade. No último ano creceu de modo notable a contratación de títulos de renda fixa, en aparencia menos arriscados que a renda variable. Gañou moito interese a subscrición de pagarés, bonos, obrigacións, participacións preferentes e débeda subordinada, entre outros activos. En todo 2009, o volume de negocio rexistrado en AIAF, o mercado de renda fixa español, alcanzou 3,6 billóns de euros, un 53,8% máis que no ano anterior. Os investidores buscan refuxio en instrumentos capaces de garantir o seu aforro, algo que se consegue se se mantén o investimento a vencemento. Ata agora, un dos inconvenientes destes vehículos de investimento era a dificultade de vendelos antes de tempo, sobre todo se non se quería perder diñeiro. Con todo, Bolsas e Mercados Españois acaba de crear un novo sistema que busca dar máis liquidez e facilitar a venda a todos os investidores particulares que desexen reembolsar o seu diñeiro antes de que venza o seu prazo.

Como funciona a renda fixa

Cada un dos tipos de activos de renda fixa ten un funcionamento peculiar: teñen máis ou menos liquidez, os seus intereses son maiores ou menores, dan unhas garantías concretas, uns prazos… Una das características comúns é que unha vez emitidos, é difícil a súa venda no mercado secundario. Polo xeral, as entidades comprométense a pagar uns tipos de interese prefijados de antemán, sempre que o investidor manteña o seu diñeiro ata o vencemento. En calquera caso, se son títulos negociados no mercado secundario (algo do que o aforrador debe informarse antes da súa contratación), cabe a posibilidade de vendelos antes de tempo se se busca comprador.

No entanto, o mercado de renda fixa non pode compararse coa Bolsa en canto a liquidez. É difícil atopar un investidor interesado nun título concreto, xa que a súa popularidade non é tan alta como a das accións. Ata o momento, a forma máis habitual de conseguir vender un título de renda fixa antes de vencemento (tanto se é de débeda pública como de débeda privada) era acudir á entidade financeira ou intermediario no que se adquiriu e mostrarlle o seu desexo de reembolsar o capital. Para conseguir cruzar a orde de venda, a entidade en cuestión debía atopar de forma bilateral (mediante chamadas de teléfono a outros clientes ou entidades) outro aforrador interesado en adquirir os títulos en venda. Este método de venda mantense vixente.

O investidor pode consultar en tempo real cales son as operacións abertas e os prezos ofrecidos

Con todo, co ánimo de dar máis liquidez e protección aos aforradores, no mercado de renda fixa español (AIAF) puxeron en marcha unha plataforma coa que o investidor particular poderá moverse de maneira máis cómoda. Desde o 10 de maio está en funcionamento o Sistema Electrónico de Negociación de Débeda (SEND), un mercado no que se introducen todas as ordes existentes, tanto de compra como de venda de activos de renda fixa privados.

Que é o SEND

No SEND negócianse participacións preferentes, bonos e obrigacións simples, obrigacións subordinadas, obrigacións con bonificación fiscal, cédulas e pagarés con vencemento superior a seis meses. Nun principio, incluíronse as emisións realizadas a partir de 2009, con prezo nominal unitario igual ou inferior a 1.500 euros que tivesen como destinatario ao investidor particular. No entanto, o funcionamento do mercado prevé incluír outros títulos emitidos con anterioridade, ou con nominal superior, se así o pide o emisor, un membro do Mercado ou determinados activos de débeda pública nacional ou europea.

O sistema de contratación realízase por ordes (multilateral) ou aplicacións (bilateral), con operativa a vencemento e contado. A compensación e liquidación das operacións farase a través de Iberclear, por saldos. O horario de funcionamento deste mercado é continuo, de 8:30 horas a 16:30 horas (de luns a venres) e, do mesmo xeito que sucede coa Bolsa, o investidor pode consultar en tempo real cales son as operacións abertas e os prezos ofrecidos. Para iso, creou un apartado específico na súa páxina web chamado SEND. Co fin que os activos aparezan nesta nova plataforma, é necesario que o investidor pida á súa entidade intermediaria que lle introduza a orde a través deste mercado.

A que prezo vender

Cando se acode ao mercado secundario a vender un título de renda fixa (sempre que o investidor non espere a vencemento), pérdense as garantías ou o compromiso de rendibilidade pactado o día da compra. Neste caso, o aforrador debe saber que terá que someterse aos prezos de mercado no momento da solicitude: se se vende un activo de renda fixa antes de tempo pódese perder diñeiro. Convén ter en conta varios parámetros que inflúen no prezo: a evolución dos tipos de interese, a percepción de risco do mercado, a demanda e o prazo.

Se entre a compra e a venda producíronse subidas nos tipos de interese do mercado e estes atópanse por encima do tipo de interese do título, o prezo ao que se poderá vender o activo no mercado secundario será inferior ao prezo de amortización. Neste caso, o investidor podería chegar a perder diñeiro, xa que os seus activos perderon valor. Este feito pon de manifesto que a rendibilidade da renda fixa non o é tanto como o seu nome pode suxerir.

As cédulas hipotecarias son o activo que conta con maior cota de negocio no mercado de renda fixa privada

Pola contra, pode darse a circunstancia de que os tipos de interese do mercado caesen entre o momento de compra e o de venda. Neste caso pódense vender activos de renda fixa a maior prezo que ao que se adquiriron.

En canto ao prazo, os activos que máis risco presentan e que están máis expostos a sufrir fluctuaciones son os emitidos a maior prazo (sobre todo a partir de tres anos). Por iso, o normal é que o cupón que ofrezan sexa tamén superior ao dos emitidos a curto prazo (ata un ano). Non hai máis que ver que na actualidade as Letras a tres, seis e doce meses colócanse nas últimas poxas a tipos que oscilan entre o 1,5% e o 2,5%, mentres que os bonos a partir de cinco anos dan un 3,58% e as obrigacións a 10 anos, un 4,87%. As emitidas ao maior prazo posible (a 30 anos) adxudicáronse na última poxa (do pasado 17 de xuño) ao 5,93%.

O risco, tanto dos emisores como dos tipos de interese, é outro dato fundamental á hora de medir as capacidades do investimento en renda fixa. A falta de seguridade ou a maior posibilidade de falta de pagamento debe premiarse con maior rendibilidade. Polo xeral, unha emisión de alto risco (por exemplo as que conten con cualificacións crediticias inferiores a BB) rexistran un tipo de interese elevado.

Que se contrata máis

As cédulas hipotecarias son o activo que conta con maior cota de negocio no mercado de renda fixa privada. En total, a peche de 2009 concentraba o 40,5%. O seu volume total ascendía a 352.780 millóns de euros. Os bonos clásicos, as obrigacións e as participacións tamén creceron moito durante 2009, ata alcanzar máis de 151.000 millóns de euros, o que representa o 17% do saldo vivo.

Os pagarés, con todo, viron caer o seu saldo en circulación (todo o diñeiro que hai no mercado investido neles)/neles) ata 41.647 millóns de euros, o que supuxo 4,8% do total. Pola súa banda os bonos de titulización mostraban practicamente o mesmo peso que no exercicio anterior, cun 33,5%, e 291.425 millóns de euros.