Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Compensación pola interrupción do servizo de Internet

O operador deberá indemnizar ao abonado cando a falta de conexión supoña o dereito a unha indemnización por importe superior a 1 euro
Por mediatrader 2 de Agosto de 2006

O Real Decreto 776/2006, de 23 de xuño, polo que se modifica o Regulamento sobre as Condicións para a Prestación de Servizos de Comunicacións Electrónicas, o Servizo Universal e a Protección dos Usuarios, incorpora, entre outros, un artigo mediante o que se establece o dereito dos usuarios de Internet a recibir unha compensación cando devandito servizo sexa interrompido.

A este fin establece que, cando durante un período de facturación, un abonado sufra interrupcións temporais do servizo de acceso a Internet, o operador deberá compensar ao abonado coa devolución do importe da cota de abono e outras cotas fixas, prorrateadas polo tempo que durase a interrupción. Así, o operador estará obrigado a indemnizar automaticamente ao abonado, na factura correspondente ao período inmediato ao considerado, cando a interrupción do servizo supoña o dereito a unha compensación por importe superior a 1 euro.

O contrato de abono do servizo de acceso a Internet haberá de recoller os termos e condicións en que se dará cumprimento a esta obrigación.

Non existirá dereito a compensación cando a interrupción temporal do servizo débase a algunha das seguintes causas:

. A un incumprimento grave das condicións contractuais por parte dos abonados.

. A danos producidos na rede debido á conexión polo abonado de equipos terminais que non avaliasen a conformidade, de acordo coa normativa vixente.

A fin de determinar a contía de compensación por interrupción do servizo de Internet, cando un operador inclúa na súa oferta a posibilidade de contratar conxuntamente servizos de telefonía fixa e Internet, poderá indicar na súa oferta a parte do prezo que corresponde a cada servizo. De non ser así, considerarase que o prezo de cada un dos servizos é o proporcional ao da súa contratación por separado. Se o operador non comercializase os servizos por separado, considerarase que o prezo de cada un é o do 50% do prezo total.

Esta compensación enténdese sen prexuízo da responsabilidade por danos que se produzan aos usuarios finais.