Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comprar con seguridade nun mercadillo en tempos de pandemia

Os postos de venda ambulante deben gardar una distancia mínima, os vendedores e clientes han de levar máscara e utilizar xel e non se debe exceder o aforamento permitido
Por Blanca Álvarez 14 de Marzo de 2021
venta ambulante coronavirus
Imagen: voltamax

En España hai uns 3.500 mercadillos municipais, continuados e semanais, segundo datos da Plataforma Estatal de Comerciantes Ambulantes. A maioría sitúanse ao aire libre, polo que a probabilidade de contagios de covid-19 é até 20 veces menor que nun espazo pechado, tal e como confirmaron diversas investigacións científicas. Con todo, é preciso que se celebren con seguridade paira evitar a transmisión do coronavirus. Neste artigo explicámosche as normas paira delimitar os mercadillos, o seu aforamento e acceso e como deben colocarse os postos e que regras de hixiene deben cumprir tanto os vendedores como os clientes para que comprar froita, roupa ou unhas flores sexa igual de gratificante e seguro que antes da pandemia.

Seguridade garantida na venda ambulante

É seguro comprar nun mercadillo ambulante? A pandemia fíxonos máis precavidos, pero debemos ter en conta que si as autoridades permiten abrir un mercadillo é porque se tomaron as medidas necesarias e non está comprometida a nosa seguridade.

Tras o confinamento e no momento da desescalada elaborouse una guía de boas prácticas con recomendacións paira o comercio ambulante por parte da Secretaría de Estado de Comercio, a Asociación paira a Xestión e Modernización do Comercio Urbano e Mercadillos (Gescomer), a Unión Nacional de Empresas do Comercio Ambulante (UNECA) e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), como axuda aos municipios á hora de implementar medidas paira a reapertura segura dos mercadillos ambulantes.

Finalizado o estado de alarma, a competencia paira establecer os requisitos de prevención fronte á expansión do virus pasou a depender das comunidades autónomas, e “ao ser os mercadillos una actividade que leva a cabo en chan público, a competencia paira o seu desenvolvemento recae nas entidades locais”, como sinalan fontes da Secretaría de Estado de Comercio. Son os concellos quen fixan as condicións de aforamento, distancia entre postos, distancia do cliente co posto, normas de hixiene, etc., que aínda que poden diferir segundo o municipio e as súas condicións sanitarias, coinciden nas normas básicas.

Mercadillos y covid-19Imaxe: PurPura

Aforamento e acceso aos mercadillos

 • Os mercadillos poden manter a súa actividade nos lugares onde habitualmente celébrense, “a condición de que o espazo onde se desenvolvan permita garantir que a afluencia de persoas non supere o aforamento permitido polo concello”.
 • A maioría dos mercados ambulantes están a instalar o 50 % dos postos de forma rotativa entre os titulares dos postos, “salvo naqueles mercados nos que houbese espazo suficiente ou se ampliou devandito espazo, ou determinado pola comunidade autónoma ou concello outras medidas, e permítase instalar o 100 % dos postos”, explica Mayka Torralbo, coordinadora e portavoz da Plataforma Estatal de Comerciantes Ambulantes.
 • Respecto ao acceso, debe haber un paira entrada de público e outro distinto paira a saída do recinto.
 • Na entrada ao recinto deberase pór a disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
 • É recomendable colocar un punto informativo sobre as medidas hixiénico-sanitarias paira os usuarios.
 • En caso de picos con afluencia masiva de clientes, tense que impedir a entrada ao recinto. Os usuarios deben esperar fóra, de forma organizada e gardando a distancia de seguridade.

Hixiene de vendedores e clientes nos mercadillos

Tantos vendedores como visitantes deben cumprir as normas sanitarias mínimas paira previr contagios por coronavirus, polo que deberán cumprir o seguinte:

 • Levar máscara: é obrigatorio o uso de máscaras en todo momento. Deben cubrir nariz, cara e mentón.
 • Hai que evitar aglomeracións.
 • É imprescindible gardar as distancias de seguridade entre clientes, así como entre cliente e vendedor, e dos vendedores entre si.
 • Realizar hixiene de mans antes e despois da manipulación dos produtos: vendedores e clientes deberán utilizar xel hidroalcohólico (ou lavarse as mans, si é posible) antes de manipular produtos, obxectos ou artigos.
 • No caso de devolución de produtos, tense que proceder á súa desinfección ou mantelos en corentena antes de polos de novo á venda.
 • Un só empregado non pode atender a máis dun cliente ao mesmo tempo.

Mercadillo y coronavirusImaxe: Calvitero

Os postos de venda ambulante en tempos de coronavirus

A distribución e o distanciamento entre postos, así como as condicións de delimitación do mercado, téñense que facer sempre “tendo presente que se poida garantir a seguridade e distancia entre todos os participantes do mercadillo”.

 • Como norma xeral, os postos están separados entre si entre un metro ou 1,5 metros, detalla Torralbo. Con todo, hai multitude de situacións e tamaños moi diversos de mercadillos ao longo do país, polo que cada municipio indicará a distancia concreta que deben gardar.
 • É habitual realizar un perimetraje da zona, cun control de aforamento dos visitantes que está determinado en función dos metros de cada mercadillo e dos postos que teña.
 • Hai que sinalizar de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes: pode facerse con marcas no chan, balizas, carteis ou sinais.
 • Todos os postos deben ter xel hidroalcohólico e carteis coas recomendacións sanitarias.
 • No posible, deberían dispor dunha mesa con bandexas para que os clientes poidan recoller o produto sen establecer contacto entre cliente e comerciante.

De quen depende a seguridade do mercadillo?

Para que a venda ambulante celébrese sen problemas, os concellos encárganse da súa seguridade. Á Policía Municipal correspóndelle velar polo cumprimento das normas, medidas e o aforamento que se fixaron no municipio, afirma a portavoz da Plataforma Estatal de Comerciantes Ambulantes.