Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Conseguir liquidez para chegar a fin de mes

As entidades bancarias brindan financiamento ás familias con condicións pouco esixentes, aínda que as comisións encarecen os créditos
Por José Ignacio Recio 26 de Agosto de 2012
Img prestamos

As entidades bancarias han confeccionado liñas de financiamento menos esixentes cuxo importe apenas supera os 5.000 euros e que se poden amortizar en pouco tempo. Con todo, algunhas propostas contemplan unha serie de comisións que encarecen o produto, como as de apertura ou cancelación anticipada, cunha taxa de entre o 0,5% e o 1%. No seguinte detállanse algunhas ofertas de bancos e caixas de aforro para solucionar de forma puntual a falta de liquidez das familias.

Solucións á falta de liquidez

Inmersos nunha crise que nunca parece tocar fondo, cada vez é maior o número de quen desexan dotarse de liquidez para tentar solucionar os seus problemas de caixa doméstica e necesitan anticipos para afrontar distintas situacións. Non consiste en acudir aos préstamos tradicionais, senón encamiñarse cara a liñas de financiamento menos habituais coas que afrontar os gastos diarios.

Hoxe miles de familias precisan un pequeno adianto para chegar a fin de mes ou afrontar un gasto inesperado que xurdiu na súa contorna familiar… Son diversas as situacións nas que se require un certo grao de liquidez e numerosas as persoas que non a teñen e recorren a pedir unha axuda ao seu banco ou caixa de aforros a través dun produto que non lle xere un endebedamento excesivo.

Cada vez é maior o número de quen desexan dotarse de liquidez para tentar solucionar os seus problemas de caixa doméstica

É posible acceder a créditos que rebaixan nun 10% os intereses. Son produtos cuxo importe, polo xeral, non supera os 5.000 euros e que se poden amortizar en pouco tempo. Pero algúns aplican comisións que encarecen o produto, por exemplo, as de apertura ou cancelación anticipada, cunha taxa de entre o 0,5% e o 1%.

Non faltan tampouco as propostas bonificadas en función do grao de vinculación coa entidade financeira. Trátase, en definitiva, de buscar solucións puntuais á falta de liquidez desencadeada como consecuencia de pagos inesperados, unha excesiva carga nos impostos, etc.

Ofertas concretas para obter efectivo

Unha das propostas máis contundentes é a que xerou o Banco Sabadell, que incorpora aos seus produtos a Liña Expansión, un préstamo de ata 5.000 euros en cóntaa Expansión. Os seus titulares poden retirar a cantidade de diñeiro que necesiten, tantas veces como sexa necesario, sen pagar comisións. A súa mecánica consiste en transferir a suma solicitada a cóntaa Expansión do cliente e o usuario decide o prazo no que quere devolvelo no momento de facer a disposición.

Caixa Laboral propón para os particulares que necesitan dunha liquidez inmediata doutra fórmula diferente: o adianto da nómina. A través de Credinómina, un préstamo doméstico en condicións preferentes, concédese un importe de ata 12 nóminas para devolver ata en sete anos.

BBVA, pola súa banda, reintegra aos seus clientes o 10% dos intereses pagos para aliviar as cotas mensuais. Páganse as asignacións mes a mes e, unha vez ao ano, recompensan a súa confianza abonando parte dos intereses pagos.

Préstamos en condicións preferentes, adiantos de nómina ou devolución de intereses son algunhas fórmulas de financiamento

O Crédito bonificado a tipo fixo de Ibercaja é un produto destinado a financiar a adquisición de bens de consumo e outras necesidades familiares. O prezo final depende dos seus solicitantes, aos que se lles permite reducir a cota mensual: a través da domiciliación da súa nómina e un mínimo de tres recibos; con achegas ao seu plan de pensións ou ao seu plan de aforro; polo uso dos seus cartóns ao realizar as súas compras; ou sendo titular dun préstamo destinado a vivenda ou dispondo dunha determinada cantidade de aforro. Pódese pedir para importes desde 6.000 euros, cun prazo devolución que alcanza sete anos.

Baixo as mesmas premisas Cajamar presenta aos seus clientes os Préstamos bonificados por domiciliacións, dirixido a persoas que teñan domiciliada a súa nómina, pensión ou o recibo de pago á Seguridade Social no caso dos traballadores autónomos. Ten un importe máximo de ata 60.000 euros, cun período de amortización de sete anos. Os tipos de interese que aplica son fixos ou en forma variable que se poden revisar cada ano. A peor cara deste produto é que conta con comisións de apertura e amortización anticipada que o encarecen un pouco.

Para os casos nos que se necesitan pequenos importes para afrontar os gastos do fogar, pódese contratar o crédito denominado Miniconsumo que elaborou ibanesto. Concede entre 600 e 3.000 euros, cun prazo límite para amortizalo de 12 meses, no que se aplica un tipo de interese do 9% e cunha comisión de apertura do 1,5%.