Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para crear unha empresa

Desde un quiosco ata unha franquía, todas as empresas requiren antes unha análise rigorosa da situación persoal, legal e de mercado onde se desenvolverán
Por Carlos Astorelli 16 de Xullo de 2012
Img emprendedores
Imagen: Nina Wöltgen

Montar un negocio propio é unha das principais vías elixidas polos españois para afrontar a crise. As cifras corrobórano: no último ano, o número de emprendedores creceu un 6%. Pero, para non perecer no intento, antes hai que realizar unha análise pormenorizada da situación de mercado, un estudo financeiro e ter clara a súa forma xurídica.

Análise DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades), forma xurídica, estudo económico-financeiro, alta no IAE (Imposto de Actividades Económicas)… son conceptos que poden resultar estraños para quen se expón por primeira vez abrir un negocio. Algúns termos resoan cunha formalidade que parece exclusiva das grandes empresas. Con todo, desde un quiosco ata unha franquía ou un estudo de gravación, todos os negocios requiren antes unha análise rigorosa da situación persoal, legal e de mercado onde se desenvolverán.

Consellos para crear unha empresa

A planificación debe estar presente desde o inicio, con obxecto de agrupar a maior información posible para que a toma de decisións sobre a nova empresa sexa consistente. Poden seguirse os seguintes consellos antes de levar adiante un proxecto destas características:

 • Facer unha descrición da empresa.

  Ante todo, débese detallar a idea que se quere concretar. Iso inclúe o nome a empresa, a que se dedica, como é o produto ou servizo que vende, onde se atopa, por que se elixiu ese negocio concreto, ou que obxectivos búscanse.

 • Realizar un estudo de mercado.

  Montar un negocio propio é unha das principais vías elixidas polos españois para afrontar a crise

  É vital contar cunha descrición integral da contorna en que se desenvolverá a actividade: os clientes potenciais coas súas características ben definidas, como é a competencia e que ofrece. Consiste nunha análise pormenorizada do sector, que debe incluír a análise DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades). Todo debe facerse co fin de demostrar que o negocio poderá marchar ben.

 • Ter claro con que recursos cóntase.

  No momento de analizar os recursos, débense incluír todos os recursos humanos e técnicos: persoal, infraestruturas, maquinarias e medios técnicos que se necesitarán. O obxectivo é ter unha idea global do equilibrio que hai entre o prezo do aluguer ou compra e o enclave elixido. Tamén é moi útil para saber que se necesitará e en que medida: equipos informáticos, software, fotocopiadoras, computadores e impresoras para a oficina, aparadores, exhibidores e mobles para unha tenda ou almacén, etc.

 • Desenvolver un plan de mercadotecnia.

  Convén describir de forma detallada as accións que deberán levar a cabo para introducirse no mercado: desde técnicas de venda ata campañas de publicidade. Débese avaliar a conveniencia (segundo o produto ou servizo de que se trate) de aproveitar as vantaxes de Internet deseñando unha páxina web, inserila de maneira eficaz nos motores de procura da Rede ou ben recorrer á impresión de folletos e material de mercadotecnia necesarios.

 • Elaborar un estudo económico e financeiro.

  Contar con este informe é esencial, xa que permitirá estimar a viabilidade do negocio. Hai que incluír o diñeiro que se necesita, en que tempos debe contarse con el, como se conseguirá (necesidade de préstamos ou liñas de crédito, procura das máis convenientes), así como a avaliación das perdas e beneficios esperados durante o primeiro período e os seguintes.

 • Decidir a forma xurídica da empresa.

  As fórmulas máis habituais nos pequenos emprendimientos son constituírse como autónomo ou crear unha sociedade limitada. No primeiro caso, non serán necesarios nin capitais mínimos iniciais nin socios, coa desvantaxe de que se responde da sorte do negocio co patrimonio persoal. Na sociedade limitada, os trámites son máis complexos, a cargo de dous ou máis socios cun capital mínimo inicial que se desembolsa por partes iguais cando a empresa se forma.

  Tamén hai outras figuras: sociedade anónima, cooperativa, comunidade de bens ou sociedade civil, segundo as esixencias e o formato de cada empresa.