Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para investir con seguridade

A precaución e seguridade deberá ser o denominador común para elaborar unha carteira de investimento con garantías ante un escenario investidor tan complicado como o actual
Por José Ignacio Recio 23 de Febreiro de 2016
Img 7027595009f3c5fc23e4b
Imagen: Tax Credits

As rendibilidades que ofrecían noutros exercicios algúns produtos financeiros, e ata a propia Bolsa, non se repetirán este ano. Así o testemuñan os principais expertos dos mercados. Os riscos, por tanto, serán moito máis elevados, así que non queda máis remedio que actuar con dilixencia para buscar as propostas máis seguras que garantan un mínimo de rendibilidade e que protexan o aforro. Como investir os aforros con seguridade? Este cinco pasos axudan a conseguilo.

Imagen: Tax Credits

A seguridade non é algo compatible co investimento. É un feito innegable que todos os pequenos investidores deben asumir nas súas formulacións un certo risco nas súas operacións. A pesar de todo, sempre poden dispor de atallos no seu investimento que lles protexan da volatilidade dos mercados ante os escenarios máis comprometidos para os seus intereses. No entanto, a dificultade neste momento é maior que noutros períodos, como consecuencia da evolución tan explosiva na que se atopan algúns activos e produtos financeiros.

Os valores refuxio de outrora case desapareceron e o único recurso que dispoñen as familias na actualidade é desviar os seus aforros cara a produtos bancarios de renda fixa, depósitos sobre todo. Ofrecen un rendemento garantido, aínda que moi débil, como efecto do abaratamento do prezo do diñeiro na zona do euro. Máis aló desta proposta tan convencional, as alternativas complícanse no actual escenario económico.

De todos os xeitos, as familias dispoñen dunha serie de estratexias para moverse nos mercados financeiros, sen tanto risco e, o que é máis importante nas actuais circunstancias, tratando de dar unha resposta convincente ás necesidades de obter un rendemento aos aforros de toda a vida. Conseguirano a través das seguintes pautas de actuación.

1. Diversificar as operacións

Baixo ningunha circunstancia haberá que gardar os aforros na mesma cesta, e máis aínda se proceden da mesma natureza. Pola contra, a solución partirá dun correcto e equitativa repartición do diñeiro entre varios produtos e ata en diferentes activos financeiros. Deberá ser a través da combinación da renda fixa e variable en función dos tempos e coa revisión constante dos movementos para variar a carteira de investimento ante calquera cambio nas expectativas económicas.

2. Modelos flexibles

Non hai que situarse en produtos estáticos, moi vulnerables aos cambios na economía (subida de tipos en Estados Unidos, esborralle do cru, retardación no modelo produtivo chinés, etc.), senón optar por modelos flexibles que estean abertos a todos os escenarios económicos, sen restricións. Cada vez quedan menos produtos destas características, pero polo menos algúns fondos de investimento cumpren con este requisito. Poida que sexa o momento de contratalos: fondos de volatilidade, retorno absoluto, etc.

3. Fuxir de produtos de maior risco

Estes deseños financeiros son os máis sensibles para conseguir altas revalorizacións no investimento. Pero nas circunstancias actuais non son recomendables pola grave inseguridade que xeran as súas posicións. É máis conveniente, por tanto, buscar produtos que teñan maior seguridade, aínda á conta de que o rendemento non sexa tan xeneroso, mesmo ata en exceso baixo. Non é aconsellable arriscar diñeiro mentres os mercados financeiros móvanse con tantas oscilacións.

4. Rotar as carteiras de investimento

Ata nos escenarios máis adversos sempre haberá oportunidades de negocio que non se deben desaproveitar. Haberá que desviar o capital dispoñible cara aos mercados máis favorables en cada momento, e que non teñen que limitarse só ás bolsas. Hai outras alternativas que poden ser rendibles: metais preciosos, bonos emerxentes… No entanto, requírese unha maior aprendizaxe para operar con estes activos financeiros.

5. Fuxir dos experimentos

Se a idea das familias durante este exercicio é operar con produtos que lles poida xerar maior rendibilidade aos seus aforros, será mellor que desistan do intento. Para protexelos, é moito máis recomendable que opten polos deseños que mellor coñezan e cos que operan con máis frecuencia. Xa haberá mellores ocasións para experimentar con novos deseños financeiros, pero non no actual escenario económico. E é que os efectos poden ser os contrarios, para desesperación dos aforradores.

Operacións con prazos moi curtos

Atrás quedaron os escenarios onde as familias subscribían produtos a medio e longo prazo. Mesmo os seus investimentos na renda variable ían dirixidas a este espazo de tempo tan amplo. Para este ano nada disto será válido e poida que tampouco para os seguintes exercicios. A partir de agora, o curto prazo deberá rexer as actuacións no investimento, tanto na contratación de produtos de renda fixa e variable (depósitos, pagarés, fondos de investimento, etc.), como en especial na relación coa Bolsa.

Desta forma, estar a protexer o patrimonio ante escenarios adversos e a volatilidade de todos os mercados, sen excepción, e ata coa oportunidade de dirixilos cara aos produtos máis adecuados en cada momento, que serán moitos durante este exercicio. Sempre se fará mantendo, en calquera caso, un certo nivel de liquidez nas contas persoais. Non é obrigatorio ter investido todo o diñeiro.