Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para reclamar a falta de pagamento da pensión de alimentos

Se se tentou chegar a un acordo e non é posible, reclamar a pensión alimenticia pola vía civil é a maneira máis rápida e sinxela
Por Blanca Álvarez 13 de Marzo de 2015
Img separacion padres hijos hd
Imagen: Spirit-Fire

Sempre houbo casos nos que os pais ou nais, tras un divorcio, hanse desentendido de pasar aos seus fillos a pensión de alimentos que lles correspondía. E coa crise esta situación agudizouse. Pero os fillos deben percibila, pois é un dereito, e o proxenitor a cargo case sempre decide reclamar a pensión á súa expareja. Convén tentar solucionalo de maneira extraxudicial e coñecer os motivos polos que o debedor impaga, a fin de tratar de chegar a un acordo. Pero se esta opción non é posible nin satisfactoria, como e en que momento hai que acudir á xustiza? Que vías hai? Neste artigo repásanse as dúas alternativas para reclamar a falta de pagamento da pensión (civil e penal) e explícase a diferenza que hai entre ambas as e como levalas a cabo.

Reclamar a pensión de alimentos pola vía civil

Esta opción é bastante sinxela e rápida. Pero aínda que non presenta demasiada complexidade, para reclamar a pensión alimenticia pola vía civil é preciso contar cun avogado e un procurador.

Se o debedor da pensión de alimentos ten capacidade económica suficiente, procédese ao embargo para saldar a débeda

A reclamación en si consiste en presentar unha demanda de execución da sentenza (na sentenza de divorcio especifícase a pensión que debe pasar aos fillos o pai ou a nai). Na demanda débese expor que o outro proxenitor estaba obrigado a abonar unha pensión de alimentos, indicar o importe da mesma e facer referencia á data desde a que se incumpriu o pago.

Se o pai ou a nai que debe o pago da pensión ten capacidade económica suficiente como para facer fronte á débeda (traballo, bens, saldo na conta…), todo resólvese de maneira moi rápida, pois se procede en pouco tempo ao embargo para saldala. E mesmo cabe a opción de solicitar o embargo de parte do soldo todos os meses. Dese modo, asegúrase o cobro da pensión.

O problema complícase se o debedor non dispón de salario nin ten capacidade económica algunha, xa que, como é obvio, ata que non dispoña de bens non se lle pode embargar nada.

Reclamar a pensión de alimentos pola vía penal

Non abonar a pensión alimenticia, ou non pagala na súa totalidade, pode ser constitutivo de delito que está tipificado no artigo 227.1 do Código Penal. Segundo este artigo, é delito “deixar de pagar a pensión de alimentos durante dous meses consecutivos ou catro meses non consecutivos”.

Para que sexa delito debe cumprirse o seguinte:

  • Ten que haber unha resolución xudicial firme que obrigue a dar alimentos. A pensión pode ser establecida na sentenza de divorcio, separación, nulidade, filiación ou nun procedemento de medidas paternofiliales. Tamén se pode establecer por un convenio regulador asinado polos pais, ratificado en sede xudicial e aprobado xudicialmente.

  • Tense que dar unha conduta omisiva, é dicir, o incumprimento do pago ao que se fixo xa referencia, tipificado no Código Penal.

  • Hai que apreciar voluntariedad no incumprimento, unha conduta dolosa. Isto quere dicir que o proxenitor que debe abonar a pensión de alimentos ten que coñecer dita obrigación e que, a pesar diso e de maneira voluntaria, decide non pagar.

Ao recorrer á vía penal hai que presentar unha denuncia e acusar o debedor de cometer un delito ou falta

Se se cumpren estes requisitos, pódese reclamar a pensión alimenticia por vía penal e acusar o proxenitor que está obrigado ao pago de cometer un delito ou unha falta. Neste caso, hai que presentar unha denuncia, ben sexa ante a Garda Civil ou Policía Nacional, no propio xulgado ou na Fiscalía. Esta denuncia tramítase polo xulgado competente, citando ao denunciante que despois ten que volver para ratificarse no seu contido.

Non é preciso un avogado para presentar a denuncia, pero si convén telo -e un procurador- para reclamar penalmente. E se non se teñen medios económicos, pódese acudir á xustiza gratuíta. Se non se quere recorrer a estes profesionais, será o fiscal quen se encargará de acusar e reclamar, pero neste caso depéndese de que este entenda que os feitos son constitutivos dun delito.

Tras efectuar todas as dilixencias oportunas como investigación do patrimonio do denunciado, etc., pásanse ao fiscal e á acusación particular para que se cualifiquen os feitos (dígase se son constitutivos dun delito e pídase o pago das pensións atrasadas). Ante iso, o proxenitor denunciado pode presentar un escrito de defensa no que negue e argumente a non veracidade dos feitos dos que se lle acusa.

Unha vez preséntese o escrito de defensa, o expediente pasa a outro xulgado onde se xulga ao proxenitor que incumpre a obrigación de pago. O xuíz, ao final, determina se os feitos son ou non delito. E, en caso de selo, condenarase ao debedor a pagar as pensións atrasadas.