Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consumidores informan as condicións que deben reunir as residencias de anciáns

Moitas familias decidiron ingresar aos seus maiores nestes centros tras a onda de calor
Por mediatrader 28 de Agosto de 2003

A Federación de Consumidores Ao-ANDALUS informou sobre as condicións que deben reunir as residencias de anciáns xa que, tras a onda de calor, moitas familias decidiron ingresar aos seus maiores neste tipo de centros. Segundo Ao-ANDALUS, estas persoas non poderán ser ingresadas nunha residencia sen o seu consentimento nin deberán permanecer alí contra a súa vontade, salvo nos supostos en que medie resolución xudicial.

Nos servizos públicos e nos privados subvencionados, as achegas dos usuarios non poderán ser superiores ao custo real do servizo ou, no seu caso, á diferenza entre a subvención e devandito custo real.

En canto aos requisitos paira acceder ás residencias públicas, Ao-ANDALUS lembra que a persoa deberá ter 60 anos cumpridos e non padecer enfermidade que requira atención imprescindible nun centro hospitalario.

Con independencia de que o centro sexa de titularidade pública, privada ou concertada, deberá contar con zonas residenciais, de servizos xerais e de atención especializada.

Ademais, as residencias estarán emprazadas en zonas xeográficas rurais ou urbanas salubres, que non supoñan perigo paira a integridade física e psíquica dos usuarios e debe ser accesible paira os servizos xerais que poidan necesitar.

Finalmente, a Federación indica que os centros se adaptarán á normativa paira a accesibilidade e a eliminación de barreiras arquitectónicas e a súa construción permitirá a fácil evacuación.

No caso de que se observe algunha anomalía ou o incumprimento dalgún dos requisitos, Ao-ANDALUS aconsella polo en coñecemento da Delegación de Asuntos Sociais da súa provincia.