Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contas para pemes

Moitas son depósitos de diñeiro á vista que permiten dispor de liquidez cando sexa necesario
Por Elena V. Izquierdo 12 de Febreiro de 2009
Img oficinapk
Imagen: Jefa

As pequenas e medianas empresas son a base do sector empresarial español, e durante os anos do crecemento económico o seu número non fixo senón crecer, ata rozar o tres millóns e medio, segundo o último Retrato da Peme 2008. A maioría destas pemes -con entre 0 e 249 asalariados- exerce a súa actividade no sector dos servizos. Con todo, a pesar da súa diversidade e a variedade de traballos que desempeñan, moitas veces as súas necesidades son comúns. As entidades financeiras sábeno e souberon atraerse hábilmente a este sector crecente da economía facilitando as operacións que, a diario, realizan estes negocios mediante todo tipo de produtos financeiros deseñados especialmente para eles. Aínda que nun principio foron os bancos quen se lanzaron a captar como clientes aos pequenos e medianos empresarios, as caixas de aforro non se quedaron atrás e souberon adaptarse rapidamente ás necesidades destes usuarios.

Entre os produtos que comercializan as entidades financeiras están as contas para pemes, similares ás que poden contratar os particulares, pero con peculiaridades que conseguen adaptarse ao traballo diario do pequeno empresario. Moitas destas contas son depósitos de diñeiro á vista que permiten dispor de liquidez cando sexa necesario. A través delas, o titular pode realizar as operacións máis habituais nun negocio como efectuar pagos, abonar as cotas da Seguridade Social, os impostos ou os seguros e mesmo domiciliar o pago da nómina dos empregados. É frecuente que bancos e caixas de aforro ofrezan tamén a posibilidade de asociar talonarios de cheques ou pagarés a estes produtos, xa que adoitan ser moi demandados polos empresarios. A maioría das entidades tamén dan a opción de utilizar cartóns de crédito para realizar os pagos.

En canto á liquidación dos intereses, hai unha gran variedade. Mentres que os titulares dalgunhas contas recíbenos con periodicidade semestral ou trimestral, outros poden obtelos mes a mes, e mesmo algunhas entidades calculan esta cantidade diariamente. Tamén é común que, dependendo do saldo que teña o cliente, perciba uns intereses maiores ou menores, porque nalgúns bancos o cálculo realízase por tramos.

Por Internet e móbil

A extensión das novas tecnoloxías fixo que operar a través de Internet estea ao alcance de calquera e permite facer case as mesmas operacións que na sucursal cun só “clic”. Do mesmo xeito que sucede coas contas bancarias dirixidas a particulares, moitas das deseñadas para pemes dan a opción de operar a través da Rede asociando a conta corrente a outra da entidade en liña. Deste xeito, por medio do computador, o cliente pode ser avisado se existe algunha falta de pagamento, realizar transferencias, consultar extractos de maneira detallada ou pagar a un provedor sen moverse da oficina, co consecuente aforro de tempo.

A través destas contas pódense efectuar pagos, abonar as cotas da Seguridade Social ou domiciliar a nómina dos empregados

Pero Internet non é a única vía para obter información inmediata e sen necesidade de desprazarse. Tras o éxito que algunhas entidades cultivaron coa banca a través do móbil -principalmente entre os seus clientes máis novos- as contas dirixidas a pequenos e medianos empresarios tamén dan a opción de recibir, a través de sms, datos relativos aos movementos realizados. Os clientes que conten con esta posibilidade, só teñen que elixir sobre que operacións queren obter información e cando queren que lles chegue. Poden solicitar recibir unha mensaxe cada vez que se utilice o cartón, no momento en que alguén lles realice un pago ao seu favor, cando a conta teña un descuberto… Isto permítelles controlar con máis facilidade todo o relativo ao seu negocio.

Moitas entidades ofrecen, ao contratar a conta, descontos en servizos utilizados polas empresas como seguros para pemes, “leasing mobiliario” -aluguer con opción a compra de elementos necesarios para un negocio como material informático, maquinaria, equipos-, asistencia xurídica… En definitiva, bancos e caixas de aforro, conscientes do beneficio que as pemes poden xerar nos seus balances, tentan achegarse ao pequeno e mediano empresario ofrecendo unha gran variedade de operacións que facilitan o día a día do seu negocio.

Contas en bancos e caixas

Un destes exemplos é cóntaa “ Peme” do BBVA, un depósito de diñeiro á vista a través do cal se poden levar a cabo as operacións máis frecuentes dun negocio. Permite realizar pagos -tamén con talonario de cheques-, ter recibos domiciliados ou efectuar abonos tan habituais como os impostos ou as cotas da Seguridade Social. Vai dirixida ás pequenas e medianas empresas e tamén a outros negocios con licenza fiscal e, en xeral, a profesionais e autónomos que “busquen rendibilizar os seus saldos medios en conta corrente”.

Caixa Canarias ofrece tamén aos seus clientes unha “Conta Pemes”, con liquidación trimestral de intereses e dispoñibilidade inmediata. Os empresarios poden domiciliar o pago da nómina dos seus empregados, os impostos e os seguros sociais. Ademais, periodicamente recibirán un extracto diferenciado por conceptos. A conta serve para asociar outros servizos como datáfonos TPV, caixa en casa, cartón de débito ou talonario de cheques e pagarés. A entidade canaria condiciona a súa contratación á subscrición de, polo menos, outros dous dos seguintes produtos: datáfono, pago de nóminas aos empregados, abono das cotas de Seguridade Social ou un seguro para pequenas e medianas empresas.

Cóntaa Peme de Cajasol cobre as necesidades operativas propias da actividade empresarial. É un depósito de diñeiro á vista a través do cal se poden realizar cobros e pagos, domiciliar recibos e o cliente pode dispor do efectivo cando o necesite. Segundo informan desde a entidade, esta conta “evita recolocar as puntas de tesouraría grazas á remuneración escalar dos saldos, e posibilita o aforro en desprazamentos, xestións e tempo xa que os cobros e os pagos realízanse directamente en Cajasol”. Permite tamén a utilización de talonarios de cheques.

Van dirixidas a profesionais e autónomos que busquen rendibilizar os seus saldos medios en conta corrente

O Banco Guipuscoano ofrece tamén unha serie de servizos dirixidos especialmente a pequenas e medianas empresas. A súa conta está deseñada para “dar soporte a calquera tipo de operativa bancaria de empresas e, ao ser unha conta única para operacións bancarias, obtense un aforro de custos e un mellor control dos movementos”, aseguran desde a entidade. Ao contratala prodúcese unha dedución do 100% na conta de alta a eBGempresa.com, que dá a opción de operar a través de Internet e recibir correspondencia bancaria vía correo electrónico, avisos sobre falta de pagamentos, abonos de remesas, domiciliacións… Leva así mesmo a emisión gratuíta de dous cartóns de crédito de empresa coa posibilidade de acceder ao control de datos e de movementos das mesmas.

A través da conta remunerada para as pequenas empresas de Caixa Douro pódense facer todo tipo de cobros e pagos, disposicións mediante cheques ou pagarés e realizar as domiciliacións que desexe o cliente. Calcula diariamente o tipo de interese que se aplicará e os intereses devengados. Para cantidades superiores a 6.000 euros, o interese está referenciado ao denominado Eonia (Euro Over Night Index Average) menos o referencial pactado. Ademais, para saldos superiores a esta cantidade non se aplican intereses de mantemento nin comisións de administración. Se a cantidade é inferior, o mantemento é de 3 euros mensuais e as comisións, de 0,30 euros por apuntamento.

Caixa Madrid comercializa a Conta á vista “Maspyme”, sen comisións de administración ou mantemento, que ofrece alta remuneración para fondos procedentes doutras entidades, vía transferencia ou a través do ingreso de cheques. O cliente pode sacar en calquera momento o diñeiro, pero as disposicións de fondos unicamente pódense realizar a través de Oficina Internet Empresas e mediante traspaso a outra conta do propio cliente, xa que non ten un talonario asociado para disposicións.

O tipo de interese da Conta Maspyme atópase referenciado ao Euribor un mes media mensual, o último publicado ao comezo de cada período de liquidación. A liquidación de intereses realízase mensualmente e calcúlase en función do saldo diario segundo os seguintes tramos: De 0 a 29.999,99 euros: 0%; de 30.000 a 149.999,99 euros, Euribor un mes media mensual – 0,40%, e a partir de 150.000 euros, Euribor un mes media mensual – 0,20% desde o primeiro céntimo. Caixa Madrid establece como requisitos que o titular da conta sexa unha persoa xurídica que teña contrato na Oficina Internet Empresas. E só se permite unha conta por cliente.

En Caixa Galicia ofrecen a “Conta Soluciones Pemes”, que por 20 euros mensuais inclúe a administración e o mantemento da conta, dez transferencias ao mes cun total de 20.000 euros, un cartón de débito empresas, tres cartóns Visa Business e a renovación do seguinte ano de maneira gratuíta, un talonario de cheques e pagarés, e o anticipo para pago de nóminas por un importe máximo de 10.000 euros en cada operación e un prazo máximo de cinco días naturais (limitado a catro anticipos ao ano e sen intereses).

Ademais, o cliente pode gozar doutros servizos como Caixa Xestión, que ofrece as vantaxes da banca por Internet para empresas, e permite a gratuidade das transferencias nacionais. Dispón tamén dun servizo de alertas co que o titular recibe un sms no móbil cada vez que utilice os seus cartóns, teña un saldo negativo, confírmese unha compravenda de valores…, todo iso previa elección das operacións sobre as que o cliente desexe ser informado. E a través do servizo “Halcash” pódese enviar efectivo a móbiles. O titular de Cóntaa Solucións ten, ademais, descontos en seguros multirrisco e peme, renting e “leasing mobiliario”.

Ibercaja tamén comercializa unha conta corrente dirixida a pequenos e medianos empresarios, que ofrece un servizo de caixa. A través dela pódense xestionar todos os cargos e abonos que se realicen na empresa. Como vantaxes, a entidade destaca a domiciliación de todos os servizos sen custo algún, a liquidez total dos saldos ou a posibilidade de que o titular pague os recibos e teña á súa disposición talonarios de cheques e pagarés.

Quen ademais queiran operar a través do servizo de banca a distancia -Ibercaja Directo Negocios- poden realizar tamén outras operacións como consultar o saldo e os movementos da conta, obter un extracto por conceptos, modificar as domiciliacións ou solicitar talonarios.

Caixa Laboral ten a conta “CL NET Empresas”, coa que o cliente pode obter unha alta remuneración na xestión da tesouraría da súa empresa, sen franquías e referenciada ao Euribor a un mes, segundo aseguran desde a entidade. Este produto non ten un importe mínimo de ingresos e carece de comisións. Os intereses abónanse mensualmente. O único requisito que se pide é contratar a conta nunha sucursal da entidade e darse de alta en Caixa Laboral Net.