Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contratempos con animais: quen é responsable?

Os donos dos animais domésticos son os responsables dos prexuízos que causen, aínda que se lles escapen ou extravíen
Por mediatrader 22 de Marzo de 2006

Os atropelos son a primeira causa da mortalidade de animais domésticos en España. A maioría das colisións prodúcense en vías convencionais que transcorren por zonas rurais ou de labor nas que os animais, e en particular os cans, son as principais vítimas. O atropelo é máis frecuente no verán, xa que os animais adoitan andar máis soltos, cun incremento marcado nas horas de escasa luminosidade e durante os fins de semana.

En cambio, os accidentes con animais silvestres adoitan darse en zonas de monte ou ribeiras de río. A incidencia dos atropelos varia ao longo do ano, xa que están moi relacionados co ciclo biolóxico e os seus hábitos. De igual forma increméntanse os fins de semana, debido ás cazarías que os desorientan e dispersan.

A reforma da normativa sobre Seguridade Viaria inclúe novidades na responsabilidade polo atropelo de animais: a culpa recaerá sobre o condutor, a condición de que incumpra algunha norma de circulación no momento do accidente.

A maioría dos accidentes son producidos por neglixencias ou imprudencias dos condutores, con todo, noutros casos son debidas a situacións fortuítas como a irrupción dun animal na calzada. Aínda que normalmente o atropelo de vehículos a animais trae como consecuencia danos materiais, hai ocasións en que se converte nun accidente mortal tanto para o condutor do vehículo como para o animal que se cruza no camiño.

Imputar responsabilidades

Á hora de imputar responsabilidades hai que diferenciar se se trata dun animal doméstico ou silvestre para poder determinar as persoas físicas ou xurídicas responsables. Cando nos atopamos co caso do atropelo dun animal de compañía debemos identificalo mediante a chapa que colga do colar e segundo os datos dirixirnos ao organismo autonómico ou concello correspondente para atopar ao responsable.

Se se trata dunha colisión fronte a gañado solto hai que identificalo mediante o crotal colocado na orella ou mediante as marcas de gandaría en caso de reses bravas ou cría cabalar. Haberá que pescudar se devanditos animais posúen seguro de responsabilidade civil que poida cubrir os danos ocasionados.

Ademais non é estraño que se poida producir un atropelo cando este tipo de animais son transportados por estrada ou durante as tarefas de carga e descarga dun vehículo, nese caso será responsable o transportista. É conveniente tomar todos os datos do seguro do vehículo e preguntar se posúe seguro de mercadorías.

Os donos dos animais domésticos son os responsables dos prexuízos que causen, aínda que se lles escapen ou extravíen. Só cesará a responsabilidade do propietario se o dano provén de forza maior ou de culpa do condutor prexudicado, é dicir, se se incumpriron normas de circulación, o culpable e por tanto responsable será o condutor do vehículo.

Con respecto á fauna silvestre, antes da nova lei, se se producía o atropelo dunha especie cinexética a responsabilidade patrimonial atribuíaselle ao titular do coto de onde procedía o animal, con todo agora recae sobre o verdadeiro causante do accidente ben o condutor en caso de incumprimento de normas de circulación, ou a administración competente en materia de estradas.

A culpa recaerá sobre os titulares do aproveitamento cinexético ou, na súa falta, os propietarios dos terreos cando o accidente sexa consecuencia directa da acción de cazar ou dunha falta de dilixencia na conservación do terreo acoutado.

Pola súa banda, a administración competente en materia de estradas debe adoptar as máximas medidas de prevención e seguridade para evitar que estes accidentes se produzan. Deben sinalizarse debidamente todos os tramos considerados de alto risco con carteis indicadores, postes reflectores ou barreiras de cheiro, limpar as cunetas e instalar pasos de fauna e valos.

Por conseguinte, a administración titular da vía na que se produce o accidente unicamente será responsable do mesmo se incumpre a obrigación de conservación e sinalización da estrada.