Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Convén doar diñeiro ou bens para aforrar impostos?

As doazóns de bens ou diñeiro permiten aforrar nas comunidades autónomas onde hai bonificacións, aínda que só aplícanse se se fan a favor de fillos, pais ou cónxuxes
Por Blanca Álvarez 6 de Febreiro de 2020
impuesto donaciones
Imagen: andibreit

Herdar ou legar, recibir unha doazón ou pensar en facela son cuestións que afectan, tarde ou cedo, a todos. E non sempre resulta fácil escoller a mellor opción, pois debes atender á cuestión fiscal, aos impostos aos que farás fronte segundo a túa elección. Hai unhas semanas coñecíase o interese dos cidadáns dalgunhas comunidades autónomas por realizar doazóns ante a posibilidade de que o novo Goberno cambie o imposto de sucesións e doazóns. Por que ese afán? É mellor doar que deixar en herdanza, fiscalmente falando? En realidade, como explicamos nas seguintes liñas, o aforro ao facer unha doazón depende da comunidade autónoma en que se resida, pois algunhas teñen bonificacións.

 

Doazón, é fiscalmente a mellor opción?

A doazón, como indica Eva María Paterna Martínez, notaria de Albacete, é un contrato celebrado entre dous partes: doante (quen dá) e donatario (quen recibe). Doar, en termos coloquiais, significa regalar, transmitir a propiedade de algo de forma gratuíta. É un agasallo co que “se enriquece ao donatario, mentres que o doante queda un pouco máis pobre, ao desprenderse dese ben que regalou”. Este tipo de operacións danse, case de maneira exclusiva, no círculo estritamente familiar ou a favor de persoas coas que se garda unha estreita relación.

impuesto de DonacionesImaxe: Bru-non

Aínda que doar sexa unha transmisión voluntaria e gratuíta, ao realizar esta operación legalmente hai que facer fronte a impostos. Así, como sinala Paterna, desde o punto de vista do custo en impostos dunha doazón, hai que considerar unha serie de aspectos fundamentais:

  • A doazón para o doante supón non só quedar sen o que doa, senón tamén ter que pagar impostos (IRPF) coma se vendese ese ben e obtivese o prezo. É necesario telo en conta ao facer cada ano a Declaración da Renda.
  • O donatario ten que enfrontarse a dous impostos no prazo dun mes desde que se formaliza a doazón. O imposto sobre doazóns e, se é un inmoble, o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (tamén chamado plusvalía municipal).

Na gran maioría de comunidades autónomas hai bonificacións do imposto de doazóns ata chegar practicamente á exención. Pero, ollo, isto só ocorre se a doazón faise a favor de fillos, pais, cónxuxes e, nalgúns casos, parellas de feito. Por este motivo, é moi importante e necesario solicitar información da normativa territorial concreta que se aplicará a cada suposto. E é que “non é o mesmo doar en Murcia que en Madrid, como tampouco é indiferente falecer nunha ou outra comunidade autónoma”, aclara a notaria.

Fiscalmente, Eva María Paterna recomenda “esperar a herdar se o obxectivo é o máximo aforro fiscal, dado que en caso de herdanza aforrariámonos/aforrariámosnos o pago do imposto do IRPF, que ademais adoita ser o de maior importe”. Agora ben, se o que se persegue é repartir bens para que no futuro non existan problemas entre os herdeiros, é mellor solucionar estes asuntos en vida do donador.

impuesto de donacionesImaxe: niekverlaan

O proceso de doazón de bens: rápido e sinxelo

Hai dificultades para facer unha doazón ou calquera pode levala a cabo? Doar é moi sinxelo e calquera que teña a libre disposición dos seus bens pode doalos; así mesmo, calquera que teña capacidade para aceptalos pode ser donatario. Se os bens son gananciales, fará falta o consentimento de ambos os cónxuxes para proceder a unha doazón.

Se os bens son gananciales, fará falta o consentimento de ambos os cónxuxes para proceder a unha doazón

Se desexas formalizar a doazón dun ben non debes facer trámites complicados: é un proceso simple. Doante e donatario deben dirixirse ao despacho dun notario, achegar a documentación relativa á súa identidade e a acreditativa da propiedade do ben que se quere doar. Facendo uso dunhas táboas fiscais orientativas do valor dos bens, calcularase o valor dos bens doados e, sobre esta valoración, virará a tributación asociada á operación.

En que casos convén doar?

Hai algunhas situacións nas que se formalizan doazóns que poden resultar atractivas fiscalmente. Frecuentes na práctica son “as doazóns de diñeiro de pais a fillos, a través das cales se proporcionan fondos ou axudas para que os fillos poidan adquirir as súas vivendas”, explica a experta. A neutralidade fiscal e o baixo custo destas doazóns fainas moi aconsellables. O mesmo caso é o de, por exemplo, “a doazón da vivenda habitual de persoas maiores de 65 anos ou a doazón de empresas familiares“, agrega.

Imposto de sucesións e doazóns: que se grava

O imposto de sucesións e doazóns está regulado por lei e esíxese en toda España aos beneficiarios dunha herdanza ou unha doazón. Que se grava?

  • Sucesións: o imposto grava o incremento patrimonial que obtés tras o falecemento dunha persoa que che lega os seus bens. Canto máis se herda, máis se ten que pagar.
  • Doazóns: o obxecto de gravame son os incrementos patrimoniais obtidos por persoas físicas a título gratuíto inter vivos, non polo falecemento da persoa que lega os bens.