Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cotiza o paro paira a xubilación?

Mentres a prestación por desemprego cotiza paira a pensión, o subsidio non se ten en conta
Por Rosa Cuevas 16 de Decembro de 2009
Img oficina empleo
Imagen: No man's land

Os interrogantes máis comúns que asaltan a mente de quen están en paro viran ao redor de cando se volverá a traballar, a contía e a duración da prestación por desemprego. Pero a preocupación e incerteza propias destas persoas agrávanse cando a súa idade cruza o horizonte dos 50. A razón? A xubilación próxima e o requisito imprescindible de cotizar durante os 15 anos previos, como mínimo, paira cobrar una pensión. É entón cando se expón una cuestión: mentres se cobra o paro cotízase á Seguridade Social?

Nas prestacións, si

Preto de 900.000 desempregados atópanse na franxa de idade próxima ao retiro profesional. Teñen entre 50 e máis de 60 anos e, paira xubilarse, o sistema público de pensións esíxelles ter cuberto un período mínimo de cotización de 15 anos. Destes, polo menos dous deben ser inmediatamente anteriores á data do cesamento da actividade profesional. En total, as listas de parados rexistran a máis de catro millóns de persoas. Una das súas preocupacións habituais, en especial entre quen quedan en paro pouco antes da idade de xubilación, é a forma en que este retiro afectará ao cobro da pensión.

Cando una persoa percibe una axuda por desemprego, ademais de ingresar cada mes a cantidade que lle corresponde por dereito, continúa de alta na Seguridade Social e, por tanto, cotiza polas continxencias comúns. Entre elas inclúese, ademais da xubilación, a protección á familia, invalidez permanente, prestación por morte e supervivencia, incapacidade temporal, maternidade, asistencia sanitaria e farmacéutica. Con todo, mentres que una parte do abono das cotas á Seguridade Social das persoas en activo e asalariadas corre a cargo da empresa contratante, no caso dos desempregados a responsabilidade recae sobre o propio Servizo Público de Emprego (INEM). Abona o 35% da cota, mentres que o resto (65%) asúmeo o desempregado: descóntase de forma directa da prestación, como ocorre coas retencións do IRPF.

Dos máis de catro millóns de desempregados españois, preto de 900.000 teñen entre 50 e 65 anos

Se a persoa en situación de desemprego cotizaba ao Réxime Agrario, as porcentaxes que ambas as partes deben asumir cambian. O INEM abona a maior parte da cota, o 72%, e o traballador soporta o 28% restante.

A base de cotización é outro dos aspectos fundamentais, xa que a base reguladora da pensión obtense ao dividir entre 210 as bases de cotización do traballador durante os 180 meses anteriores ao retiro profesional. Cando se está en paro , estas apenas se alteran, posto que son a media dos últimos seis meses de ocupación.

Subsidios, as condicións cambian

Ademais da recente axuda de 420 euros aprobada paira os parados que esgoten as súas prestacións, a acción protectora da Seguridade Social conta cun subsidio por desemprego ao que se accede por diversas causas: esgotar o paro e ter cargas familiares ou ser emigrante retornado, liberado de prisión ou maior de 52 anos. É una axuda asistencial que desde o pasado 1 de xaneiro non inclúe as cotizacións por xubilación. Por tanto, durante os períodos nos que se percibe este subsidio, mantense o dereito á asistencia sanitaria e ás prestacións familiares, pero o dereito de cotización só se conserva en determinadas circunstancias:

  • Paira traballadores maiores de 52 anos.
  • Paira traballadores fixos descontinuos que exceden os 52.
  • No caso dos traballadores fixos descontinuos, en xeral, que acrediten 180 días ou máis de cotización, cotízanse os primeiros 60 días de cobro do subsidio.

Cando se percibe un subsidio non hai que cotizar pola continxencia de xubilación. Desaparece a obrigación que teñen quen perciben una prestación por desemprego.

Cando o paro esgótase

Moitos traballadores que engrosan as listas do paro na recta final da súa vida laboral descoñecen que hai una fórmula paira cotizar de forma individual e, desta maneira, manter o seu nivel de achegas co fin de cobrar a pensión. Paira iso, é necesario subscribir un convenio especial coa Seguridade Social. É un acordo voluntario entre os traballadores e a Tesouraría Xeral. A mecánica é sinxela: o traballador desempregado abona cada mes as cotas que lle corresponden e, a cambio, os seus períodos de cotización continúan en aumento.

Cando una persoa percibe una prestación por desemprego permanece de alta na Seguridade Social e cotiza polas continxencias comúns

Poden subscribir un convenio especial: os traballadores asalariados, con contrato fixo ou autónomos, que sigan de alta no sistema da Seguridade Social una vez cumpridos os 65 anos e acrediten 35 ou máis anos de cotización efectiva; os empregados por conta propia ou allea que cesen no seu traballo e son contratados de novo con remuneracións que orixinen una base de cotización inferior á dos días cotizados nos doce meses anteriores ao cesamento; os pluriempleados que perdan un dos seus postos de traballo e desexen completar a súa cotización.

En calquera caso, a Seguridade Social esixe aos traballadores, como requisito imprescindible paira tramitar o convenio, ter cuberto un período mínimo de cotización de 1.080 días nos doce anos inmediatamente anteriores.

As cotas do convenio especial

As cotas que abonan quen subscriben o convenio especial, que se ingresan todos os meses ata que o traballador xubílase, calcúlanse segundo a base de cotización que o beneficiario elixa -entre un máximo e un mínimo que cambia cada ano-. Esa cifra multiplícase por un tipo único de cotización (28,3% paira o ano 2009) e por un coeficiente do 0,94.

Mentres o desempregado percibe un subsidio, mantense o dereito ás prestacións familiares, pero non o de cotización

A cantidade depende da base de cotización pola que se opte. O traballador escóllea en función da categoría profesional na que estaba encadrado no momento de deixar o seu emprego, sempre que cotice por ela polo menos durante 24 meses consecutivos nos últimos cinco anos.

Una persoa que na última etapa da súa vida profesional sexa auxiliar administrativo e, por diversas circunstancias, deba subscribir un convenio especial, ten que ingresar ao mes una cota mensual de 191,56 euros. Nese caso, a base de cotización elixida é a mínima, 728,10 euros, e terase en conta no momento de calcular a contía da futura pensión. En cambio, se opta pola máxima, a cantidade ascende a 842,27 euros mensuais.

Do mesmo xeito que ocorre con outros sistemas de previsión ou de aforro paira a pensión, os convenios especiais, máis cando se tramitan si o traballador esgotou todas as prestacións por desemprego, teñen una contrapartida engadida. Susténtanse na capacidade de aforro anterior do traballador xa que este si cotiza pero non traballa e, por tanto, non ingresa diñeiro.