Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Crédito anticipo nómina

Os créditos por anticipar a nómina non cobran intereses sempre que se paguen dentro do prazo establecido
Por Miguel Moreno 17 de Abril de 2008
Img sacardinero
Imagen: Quasimime

Imaxe: Quasimime

Non é bo momento paira facer gastos. A situación de crise económica que empeza a deixarse notar xa en España provocou que as familias reduzan os seus niveis de consumo. Pero, incluso tomando medidas de aforro, son moitos os que non chegan a fin de mes, e necesitan recorrer a un diñeiro extra até recibir o ingreso da súa nómina. Numerosas entidades bancarias españolas teñen produtos deseñados especificamente paira cubrir esta continxencia; o denominados “Crédito Nómina” prestan o importe dos ingresos mensuais, e teñen a vantaxe de non cobrar intereses salvo se atrásase o pago da débeda e abónase fóra do prazo establecido, nese caso o interese aplicable rolda o 8%, similar ao doutros préstamos ao consumo.

Só paira emerxencias

Os créditos que anticipan o diñeiro da nómina non son ningún “choio”, polo que o usuario debe recorrer a eles só ante unha situación de emerxencia, xa que aínda que non se cobren intereses o prazo establecido paira a amortización da débeda adoita ser curto, e si empezan a cobralos -e nada menos que ao 8%- si atrásase a devolución do crédito. Ademais, é moi posible que se cobre una comisión de apertura (nalgúns casos rolda o 3% do importe), aínda que menos probable é que se fixen comisións por amortización da débeda ou por cancelación.

Aínda tendo en conta estes inconvenientes, si ante un imprevisto é necesario recorrer á solicitude dun anticipo, sempre convén facelo no banco habitual. A razón? Contar coa nómina domiciliada nunha entidade bancaria ofrece a posibilidade de que o banco preste, en mellores condicións, a cantidade equivalente á nómina ou mesmo una superior. Ademais, pódese acceder ao crédito nómina que promocione a entidade, tamén en condicións vantaxosas. Agora ben, en ningún caso é recomendable deixarse tentar pola publicidade e acudir ás empresas dedicadas á reunificación de débedas sen negociar antes esta opción co seu banco de confianza, xa que non ofrecen máis que “un parche”, una solución puntual, e aplican intereses moi elevados.

Ampla oferta

Son maioría os bancos e caixas españois que ofrecen a posibilidade de contratar un crédito nómina. Entre as principais ofertas destacan:

 • Unicaja: Ofrece un crédito de anticipo da nómina sen intereses paira aqueles clientes que teñan a súa nómina domiciliada durante un mínimo de seis meses, e conten con dous recibos domiciliados. Un préstamo de até 3.000 euros con esta entidade debe devolverse en tres meses; uno de 5.000 euros, en cinco meses, e un de 10.000 euros, en dez meses. A comisión de apertura dependerá do importe e do prazo de amortización, e a media adoita roldar o 3% do préstamo.

 • Caixa de Aforros do Mediterráneo (CAM): Permite a posibilidade de optar ao anticipo de até tres nóminas sen cobrar por iso intereses nin comisións (de apertura, amortización ou cancelación). Se a devolución vai realizarse no prazo dun mes, o importe máximo que presta a caixa é de 1.800 euros, sempre que a nómina mensual alcance polo menos esa cantidade. O cliente pode dispor de até 6.000 euros, paira un prazo de amortización de seis meses. A entidade presta un máximo de seis mensualidades, sempre que non superen os 9.000 euros. A partir desa cantidade, ou paira períodos máis longos, a CAM ofrece un “Crédito Nómina cunhas condicións favorables”, condicións que dependerán de cada cliente, e a súa relación coa entidade.

 • Bancaja: Permite contar cun anticipo da nómina até trinta días antes de recibila. Non cobra intereses nin comisións de ningún tipo, pero limita estes créditos a unha nómina ao mes, e só se pode levar a cabo tres veces ao ano. Ademais, ofrece un crédito nómina de até dez veces o soldo do cliente cun prazo de amortización máximo de seis meses. Se o usuario opta por devolvelo nun período superior, que pode ser de até sete anos, Bancaja ofrece condicións preferentes, aínda que obriga a contratar un seguro de protección de pagos pola cantidade prestada.

 • Caixa Catalunya: O préstamo nómina desta entidade permite dispor de até 40.000 euros, que se poden devolver até en seis anos. Non ten intereses.

 • Banco Santander: O seu anticipo é de até catro nóminas sen intereses. O prazo de devolución debe negociarse coa entidade.

 • Caixa Laboral: No caso de que se reciba o importe dunha soa nómina, o préstamo pódese devolver até en tres meses sen intereses. Esta entidade permite, ademais, anticipar un total de seis nóminas cun prazo de amortización de 36 meses sen intereses se se acredita una das seguintes razóns: enfermidade, intervención cirúrxica, accidente grave do titular da conta ou dun parente próximo, matrimonio ou inicio de convivencia, divorcio ou separación matrimonial. Leste mesmo crédito pódese solicitar tamén se existen outras razóns que se analizarán e valorarán” en cada caso concreto, segundo sinalan desde a entidade.

 • Caixa Madrid: Ofrece até 30.000 euros, cun prazo de devolución de até cinco anos se o importe solicitado é inferior a 6.000 euros, e de até oito anos cando o importe sexa superior a esa cantidade. O tipo de interese que se aplique ao crédito pode ser fixo ou variable.

Reclamacións

Aínda que os “créditos nómina” sexan máis vantaxosos que outros préstamos ao consumo, non hai que perder de vista que, precisamente, os créditos persoais -entre os que se inclúen a nómina- supuxeron a cuarta parte das reclamacións contra entidades financeiras recibidas polo Banco de España no cuarto trimestre do ano pasado. Entre os meses de outubro e decembro de 2007, o Banco de España recibiu 1.458 demandas, un 13% máis que no mesmo período de 2006. As entidades máis cuestionadas foron Santander, Popular, BBVA, Caixa Madrid e A Caixa. Resolvéronse un total de 745 expedientes, dos que o 26,75% foi favorable paira o demandante, e un 34,8%, desfavorable. Nun 31,2% das ocasións, os bancos aceptaron a reclamación do cliente, e no 7,3% o Banco de España non se pronunciou.

CONSELLOS PAIRA negociar CO BANCO

Paira evitar desgustos, ante calquera operación cun banco é conveniente seguir unhas pautas:

 • Elixir ben a entidade, guiándose unicamente por criterios obxectivos. A entidade debe estar supervisada e rexistrada no Banco de España ou a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Hai que ter coidado e desconfiar das entidades que prometen excesivas vantaxes coa contratación de préstamos persoais.

 • Prestar especial atención aos gastos e comisións, que poden incrementar notablemente o que finalmente se paga por un préstamo. Ademais, non hai que descartar a posibilidade de negociar as condicións dun préstamo co banco.

 • Comprobar se una mesma entidade ofrece distintas condicións cando se contrata un produto por Internet ou se subscribe na oficina.

 • Non hai que ter medo a preguntar e reclamar, sempre de forma amigable, pero firme. Se algo non coincide coa información que se deu, hai que dicilo e concertar cita coa entidade paira solicitar as explicacións pertinentes.