Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos “millonarios”

Bancos e caixas de aforro ofrecen créditos de ata 80.000 euros pero aplican intereses que superan o 12%
Por Rosa M. López-Maroto 18 de Xaneiro de 2009
Img prestamo
Imagen: faungg

Son moitos os cidadáns con problemas de liquidez que non dubidan en solicitar créditos bancarios por encima dos 300.000 euros. Os préstamos “millonarios” poden alcanzar ata os 80.000 euros e son produtos que cada vez máis bancos inclúen entre a súa listaxe de ofertas. Estes créditos persoais ou ao consumo serven para financiar desde a reforma do fogar ata o pago dunha débeda. O seu prazo de amortización é de entre cinco e 10 anos, e aplican intereses de ata o 12%, entre un e dous puntos superiores aos de préstamos por importes de menor contía.

Os créditos “millonarios” ofrecen algunhas particularidades que os diferencian doutros produtos crediticios, como a posibilidade de non pagar ningún tipo de interese durante un curto período de tempo (ao redor de seis meses), poder pagar varias cotas ao ano (12, 13, 14…), e elixir un tipo fixo ou variable, en función da modalidade seleccionada (cando o tipo de interese é fixo, determínase en función do prazo solicitado para a devolución do préstamo). Entre as súas desvantaxes cabe destacar que as esixencias para a súa contratación son moi duras, e na maioría dos casos é necesario presentar as últimas nóminas, así como os resguardos máis recentes da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Ademais, se o importe do préstamo é superior a 30.000 euros, débese formalizar ante notario, cuxos gastos ascenden a un 0,3% do importe solicitado. Iso sen contar coas comisións, que a maioría de entidades avalía en torno ao 1%-1,5%, especialmente en concepto de apertura.

Un aspecto que convén non pasar por alto á hora de contratar un destes créditos “millonarios” é o seu prazo de amortización, que rolda o cinco anos. Ao ser relativamente curto, provoca que a cantidade mensual que haxa que abonar sexa bastante elevada, o que pode xerar un significativo grao de endebedamento ao demandante. Por iso, convén pensalo ben antes de subscribir un destes contratos.

Comisións de apertura

Con comisións de apertura de ata un 1% e intereses nada despreciables que roldan o 10%, atópanse varios destes préstamos, entre os que destaca o deseñado pola BBK baixo a denominación de Préstamo “Zero”, que financia ata 60.000 euros cun prazo máximo de amortización de ata sete anos de duración e aplica uns tipos de interese desde o 10,99% (TAE 11,56%). Como consecuencia diso, para unha operación de 6.000 euros a sete anos, por exemplo, o usuario tería que abonar unha cantidade de 102,7 euros por mes. Outra variante é a que proporciona Caixa Galicia, só a través de Internet, que co nome de On “Persoal Variable” aplica inicialmente un tipo de interese do 7%, para posteriormente vinculalo ao Euribor +3% a un prazo máximo de 10 anos. Neste caso, o financiamento máximo elévase ata os 75.000 euros. Ten unhas comisións do 1% en concepto de apertura e de cancelación anticipada. Ibercaja, polo seu lado, dispón doutro crédito destas características que permite cubrir calquera necesidade de financiamento para a adquisición de bens de consumo ou servizos e caracterízase porque está aplicado a un tipo de interese fixo e cun prazo de devolución de ata oito anos. Ten un importe máximo de 60.000 euros, aos que se aplica un tipo de interese do 9,95%, ao que hai que engadir un 1% en concepto de comisión de apertura.

Se o importe supera os 300.000 euros, formalízanse ante o notario, o cal implica un incremento do 0,3% sobre o diñeiro solicitado

A proposta da “Kutxa” formalizouse a través do “Credikutxa” que permite obter un financiamento con bonificacións no tipo de interese se se teñen contratados outros produtos coa entidade. Ademais, pódese gozar dunha bonificación adicional no financiamento de electrodomésticos de liña branca (lavadoras, lavalouzas, secadoras, cociñas, fornos, frigoríficos, microondas e conxeladores) e aire acondicionado, con catalogación enerxética A (A++, A+, A), como informan desde a caixa vasca. Pódese obter unha bonificación se o titular decide contratar a Seguro Protección Plus, que protexe en caso de desemprego ou incapacidade temporal, falecemento e invalidez permanente e absoluta. O prazo máximo é de ata sete anos, cun tipo de interese que se aplica en función do prazo elixido: ata dous anos, do 7,75%; de entre dous e catro anos, do 8%, e entre catro e sete anos, do 8,50%. O importe máximo é de 50.000 euros, cunha comisión de apertura do 1% (mínimo 20 euros). A caixa guipuscoana advirte de que cando o importe do préstamo sexa superior a 30.000 euros, o contrato formalizarase ante notario, cuxos gastos de intervención son do 0,3% do importe solicitado.

A entidade Sa Nostra dispón tamén no mercado do “Credicompra”, un préstamo co que financiar ata un capital de 48.000 euros, a un prazo máximo de oito anos e cun tipo de interese fixo durante toda a vida do préstamo. Desta forma, aínda que suban os tipos de mercado, a cota do préstamo mantense fixa. Das mesmas características é o “Crédito Fogar” de Unicaja, para un importe máximo de 42.000 euros a devolver nun prazo límite de oito anos, con cotas mensuais calculadas a un tipo de interese variable revisable semestralmente, e referenciado ao Euribor.

Condicións preferentes para os mellores clientes

Outras entidades ofrecen condicións preferentes aos clientes que teñan domiciliada a nómina. É o caso do “Novo Préstamo 15-30-40” de Banesto, que permite volver dispor do diñeiro aos 15, 30 e 40 meses. Ademais, pódese ampliar o importe e o prazo sen necesidade dun novo contrato. A súa subscrición ofrece a posibilidade seleccionar a cota fixa que resulte máis cómoda para o cliente, así como o prazo, ata un máximo de oito anos. Entre as súas vantaxes atópase o feito de que evita gastos de cancelación e apertura dun novo préstamo. Para os seus mellores clientes destínase un tipo do 0% o seis primeiros meses e do 12,30% durante o resto do período.

A través do Banco Sabadell pódese solicitar outro préstamo destas particularidades, nesta ocasión de ata 60.000 euros, cun prazo máximo de amortización de oito anos e coa posibilidade de dispor de tres meses sen pagar. Nunha liña similar atópase a proposta realizada polo Banco Pastor co seu “Crédito Persoal”, para un máximo de 50.000 euros e cun prazo de devolución de ata 10 anos a través de 12 ou 14 cotas anuais. O “Creditón BBVA” procura un importe máximo de 60.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza o oito anos. Pódese abonar en 11, 12 ou 14 cotas e elixir o día do mes en que pagar. Tamén 60.000 euros ofrece o Banco Santander no “seu Crédito Persoal”, cuxo prazo de amortización elévase aos 10 anos. O tipo de interese é fixo, e determínase en función do prazo solicitado para a devolución do préstamo.

Outras moitas entidades, como Barclays ou Deutsche Bank, permiten tamén dispor de elevadas sumas de diñeiro aos seus clientes (60.000 euros no primeiro caso e ata 80.000 no banco alemán), con prazos máximos de amortización de entre oito e 10 anos. Entre os requisitos para poder acceder a tipos de interese preferentes están o manter unha nómina domiciliada e abonar nunha conta, ter contratado o servizo de banca en liña, un seguro de vida e un cartón de crédito.