Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos paira viaxar en vacacións

As entidades financeiras adoitan vincular os créditos persoais á contratación doutros produtos
Por Anna Elisa Savelli 15 de Xullo de 2008
Img hotel piscina

Praia, campo ou uns días de visita en destinos exóticos. Non son poucos quen consideran que as vacacións fose do lugar habitual de residencia son una necesidade, o único modo de desconectar da rutina diaria. Por iso, non é de estrañar que nesta época do ano sexa habitual que os créditos persoais crezan mesmo até un 30%, segundo estatísticas de anos anteriores; una cifra que este verán pode ser mesmo maior, tendo en conta as circunstancias económicas actuais da maioría de familias españolas. As entidades contan con numerosos produtos que os clientes poden contratar paira financiar as súas vacacións, pero non convén abusar destes préstamos, xa que teñen intereses moi elevados, e adoitan ser utilizados por bancos e caixas de aforro como estratexia paira a contratación doutros produtos vinculados aos mesmos.

As vacacións de todo un mes na praia ou o campo pasaron hai tempo á historia. Só quen posúen un apartamento na costa ou a montaña exponse xa veranear dese modo, e a duración media das viaxes é de entre una semana e quince días. Aínda que o prezo medio dunha viaxe familiar no verán depende do destino, das datas e da duración, pódese fixar nunha banda de entre 400 e 700 euros por persoa paira os de menor prezo, e de entre 1.200 e 2.000 paira viaxes de maior categoría, segundo comenta José Manuel Maciñeiras, presidente da Asociación empresarial de axencias de viaxes (AEDAVE).

Una opción pouco recomendable

Os españois, segundo os expertos, adoitan planificar as súas viaxes con moi pouca antelación, circunstancia que pode acentuarse neste ano de características especiais. E onde gústalles viaxar? A resposta non encerra ningunha sorpresa, pois como é habitual na última década, o destino preferido é o Caribe: República Dominicana, Cancún e A Habana. Os destinos máis solicitados dentro de España son as costas, en especial o sur e as illas. Nos últimos anos, ademais, rexistrouse un importante repunte do turismo rural, debido tanto aos seus prezos como ás comodidades que ofrece, e tamén os cruceiros experimentaron un gran auxe. As ganas de gozar duns días de asueto en calquera destes lugares levan a moitos consumidores a recorrer á contratación dun crédito persoal ou ao consumo, dos moitos que ofrecen as distintas entidades bancarias.

Os tipos de interese dos créditos sufriron una forte subida nos últimos meses, e oscilan entre un 7% e un 10%

A situación económica española, con todo, non está paira “moitas alegrías”, e os usuarios que desexen pedir un crédito deben enfrontarse, entre outras circunstancias, ao endurecemento dos requisitos paira outorgar este tipo de créditos; así, moitas entidades esixen agora a presentación de nóminas, da declaración da renda ou ter propiedades, segundo afirman os expertos. A iso debe sumarse a “brutal” subida dos tipos de interese, que dun 3% pasaron nos últimos meses a entre un 7% e un 10% paira un crédito normal, un cambio significativo respecto doutros períodos vacacionais. A crise afecta de tal modo que mesmo moitos créditos ao consumo están a usarse paira necesidades básicas, como pagar outras débedas e mesmo chegar a fin de mes. De todos os xeitos, convén advertir de que a contratación destes créditos non é tan aconsellable como hai uns meses.

Ampla oferta

No entanto, se a situación permíteo e deséxase contratar un crédito, hai que tomar precaucións e fuxir das ofertas das empresas de créditos rápidos, que prometen diñeiro fácil a cambio de intereses de mesmo até o 25%. Ademais, é importante asegurarse de que o préstamo se subscribe con entidades recoñecidas polo Banco de España. En caso de asinar o préstamo, convén ter moi en conta parámetros como os intereses (si é fixo ou variable), os requisitos paira solicitalo, o prazo de amortización, as comisións, e se determinadas entidades bancarias conceden facilidades por ser cliente. Ademais, o cliente debe saber que as entidades adoitan aproveitar estes créditos paira lograr que o usuario contrate tamén outros produtos vinculados aos mesmos, como seguros, cartóns ou a domiciliación de nóminas e recibos. A oferta de créditos é bastante ampla e variada:

Banesto ten una serie de microcréditos sen comisións. Ofrecen un importe de até 6.000 euros, cun prazo de amortización dun ano en 12 cotas constantes sen ningún tipo de comisións de apertura, estudo, amortización parcial nin cancelación anticipada. O tipo de interese nominal é do 10%.

Caixa Madrid comercializa o “Crédito Consumo Bonificado Sen Comisión” (Modalidade B) cun tipo de interese fixo durante o tres primeiros meses e, a partir dese momento, con tipo de interese variable e revisións semestrais. O prazo de amortización mínimo é de tres anos e o máximo de cinco anos paira préstamos inferiores a 6.000 euros, ou de oito anos se o importe do préstamo é igual ou superior a 8.000 euros. Tamén da caixa madrileña é o “Préstamo Consumo 0%”, un crédito sen tipo de interese paira os clientes que teñan domiciliada a súa nómina ou pensión e necesiten financiamento a moi curto prazo. O importe de financiamento oscila entre 1.000 e 3.000 euros, e o prazo de amortización é dun máximo de seis meses.

O Santander Consumer Finance, filial do Banco Santander, propón a modalidade de crédito rápido cos mínimos trámites. O chamado “Crediágil” dá a quen o contrate a posibilidade de ter o diñeiro na súa conta en menos de 24 horas desde que o banco emite a aprobación.

Dando prioridade aos seus clientes, o Banco Santander conta co “Supercrédito”, cun importe de até 60.000 euros e un prazo de amortización de até dez anos. Pódese elixir a periodicidade de pago que máis conveña, cunha devolución do capital aprazable a dous anos. Amortízase mediante cotas constantes de capital e intereses, coa periodicidade de pago mensual, trimestral, semestral ou anual. Pódese elixir financiamento a interese fixo ou variable, que se determina en función das condicións da operación solicitada e da vinculación como cliente: nómina domiciliada, recibos, ou a titularidade doutros produtos de aforro ou investimento.

Aproveitando a situación actual algúns bancos inclúen un seguro por desemprego. O “Crédito Instantáneo” de Unicaja ofrece até 6.000 euros a devolver nun prazo de até cinco anos, cun tipo de interese fixo e contando co diñeiro nun curto prazo de tempo. Ademais, pódese contratar o Seguro de Incapacidade Temporal-Desemprego, a través do cal CASER (Caixa de Seguros Reunidos) asegura o pago da cota do préstamo, até os límites establecidos en póliza, no caso de que o titular queda en situación de desemprego ou incapacidade temporal (todo iso dependendo das condicións laborais na que se atope no momento da contratación).

Caixa Laboral propón aos seus clientes os préstamos con Garantía “Persoal” de até 30.000 euros en cotas mensuais fixas, crecentes ou variables. Esta caixa cobre o capital pendente do seu préstamo, en caso de falecemento por calquera causa ou lugar, co Seguro de Amortización do préstamo. É necesario achegar a fotocopia DNI e as dúas últimas nóminas. Tamén informan o Crédito Desafogo”, que permite marcar o ritmo da amortización en función das necesidades económicas do cliente, fixar o día do mes como data de pago e solicitar un adiamento temporal de amortización. Non ten comisións por cancelación ou amortización anticipada.

O Banco Popular, cun interese variable revisable anualmente, presta un importe máximo de 3.000 euros, cun prazo de amortización de até oito anos. Ofrece bonificacións no tipo de interese se se ten contratado algún servizo co banco.

O “Préstamo Nómina” de Caixa Douro é exclusivo paira clientes. É un préstamo persoal sinxelo, paira clientes que teñan a súa nómina domiciliada. Conta cun prazo de 12 meses de amortización e o importe pode ser até catro veces o importe da súa nómina. Non ten comisión por cancelación da débeda.

O crédito de Caixa de Burgos, “Prédito”, é un crédito preconcedido. Trátase dun préstamo de disposición inmediata e sen garantías complementarias. Realízase sobre a base do saldo dispoñible de cartóns. O importe pode ser até 12.000 euros, con límites de dispoñibilidade personalizados. O prazo de amortización oscila entre tres e 72 meses. Ten un tipo de interese fixo paira todo o período de vixencia do crédito.

Openbank conta cun crédito preconcedido paira os titulares dunha Conta Corrente Operativa. O seu interese é do nominal (7,72%; TAE 8%), e sen comisión de apertura. A concesión do crédito non implica a obrigación de utilizalo, e só se pagarán intereses polos saldos dos que realmente dispoña. Se se domicilia a nómina, o máximo crédito será o importe da nómina domiciliada, cun máximo de 12.000 euros (requírese nómina mínima de 720 euros). Se se teñen investimentos na entidade, o máximo crédito será de 3.000 euros. Ofrécese un prazo máximo de amortización de dez anos, con renovación anual, sempre que as condicións de concesión non varíen.

RECOMENDACIÓNS

Antes de “afogarse” nun crédito, é importante ter en conta certos aspectos:

  • Pódese recorrer ás vacacións “de portas dentro” aínda que os destinos cuxa divisa é o dólar poden ser moi tentadores debido ás vantaxes ao realizar o cambio de moeda. De feito, as viaxes de españois a Estados Unidos aumentaron en case un 30%.
  • Se se prefire un destino dentro do país, pódese escoller un lugar con menos demanda, como o turismo rural no norte de España, cunha oferta moi ampla e cuxos prezos poden ser menores aos das praias de moda e as illas.

Se se decide pedir un crédito:

  • Débese tentar negociar o tipo de interese.
  • Non hai que comprometerse con créditos que esixan avais, xa que non son créditos ao consumo e sería outro tipo de produto.
  • É preferible optar por unha caixa ou banco regulado polo Banco de España.
  • Non se deben asinar letras de cambio.
  • Deben quedar todas as condicións rexistradas nun calendario de pago.