Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para mozos: desconfiar dos choios

Os bancos ofrecen créditos a mozos a partir de 15 anos, pero convén ter coidado coas comisións, intereses e períodos de liquidación
Por Rosa M. López-Maroto 21 de Xuño de 2009

Os bancos buscan clientela, e chegou a quenda de recrutala entre os máis novos, case adolescentes: ofrecen créditos para mozos a partir de 15 anos. Para captalos, conceden préstamos ás veces mesmo sen intereses, pero non hai que enganarse: o límite dos importes é moi baixo (os máis elevados chegan a 20.000 euros) e o prazo de amortización é moi curto (de entre seis meses e dez anos -nos casos máis xenerosos e escasos; a media, é de seis anos-). Ademais, algúns produtos aplican comisións de cancelación e amortización anticipada que varían entre o 1% e o 3%. No caso dos créditos nos que se inclúe o cobro de intereses, aplícanse tipos fixos bastante elevados (de entre o 8% e o 10%) ou variables referenciados ao Euribor.

A clientela idónea

Os mozos resultan ser clientes idóneos xa que, por regra xeral, atópanse nunha etapa vital consumista. Entre as razóns esgrimidas polos solicitantes para pedir un crédito destacan a compra dunha moto, un automóbil ou un bo equipo de música. Para sufragar estes gastos, as entidades ofrecen aos mozos de entre 15 e 30 anos produtos cuxa denominación non admite confusión (é o caso, por exemplo, do “Crédito Novo” da Caixa ou Caixa Terrassa, ou o “Crédito consumo para Mozos” de Bancaja), aínda que ás veces estes produtos escóndense baixo nomes máis impactantes.

As entidades solicitan a entrega de documentación que acredite ingresos ou contar con avalistas

Trátase de créditos con interese cero, ou sen comisións… Ofertas apetitosas; demasiado, porque bancos e caixas de aforro non conceden diñeiro de calquera modo, nin a calquera, e menos aínda nunha conxuntura como a actual. Así, na maioría de ocasións, as entidades impoñen condicións, e antes de dar o visto e prace requiren que o solicitante achegue o xustificante do investimento que vai realizar. Tamén pode ser necesario entregar ao banco documentación que acredite ingresos periódicos -que case ningún mozo desta idade ten- ou ben achegar avalistas, que habitualmente son os pais. Neste último caso, para conseguir a concesión do préstamo case sempre é necesario converterse en cliente: domiciliar a nómina ou ser titular dalgún produto financeiro, ademais de dispor de residencia legal en España e presentar o certificado de nacemento ou o libro de familia.

As entidades financeiras aparentan ter solución para case todos os problemas… Se un mozo necesita facer un desembolso medio, para financiar unha viaxe por exemplo, ou mesmo só dispor de liquidez para facer fronte aos gastos cotiáns, o banco tamén lle ofrece a posibilidade de subscribir un préstamo. Así, o Credijoven de Caixa España, por citar un caso, ten un límite de 1.500 euros e un prazo de amortización de seis meses. Os intereses, a prazo fixo.

A pesar da facilidade para acceder aos bens soñados, antes de asinar un crédito e endebedarse por un longo período, convén sopesar o custo final da operación, xa que sumando comisións e intereses, a longo prazo un automóbil, un computador ou unha moto poden saír realmente caros.

Oferta e condicións

A oferta de créditos para novos é ampla, e variada, polo que convén estudar con detalle todos os produtos antes de decidirse a subscribir un:

  • A Caixa: ofrece o Crédito Novo, para calquera proxecto para mozos de 18 a 30 anos. A súa concesión varía segundo as necesidades, cun prazo de amortización de oito anos.
  • Caixa Terrassa: o seu Crédito Novo aplica un tipo de interese do 9,08% TAE (8,50% de interese nominal e comisións incluídas).
  • Bancaja: conta co “Crédito Consumo para mozos”, reservado aos titulares da súa “Conta Nova”. Ten un importe máximo de 20.000 euros que se pode pagar nun prazo límite de seis anos. É necesario achegar o xustificante do investimento e documentación que acredite ingresos periódicos ou achegar avalistas. O tipo de interese que se aplica neste caso coincidirá co valor do Euribor a 1 ano + 4 puntos (revisión anual). Dispón de comisións de apertura (1,75%, cun mínimo de 75 euros) e de cancelación ou amortización anticipada (1,5%).
  • Caixa de Aforros do Mediterráneo: o seu “Préstamo Novo” ten un tipo de interese referenciado ao Euribor + 2 puntos porcentuais, para un prazo máximo de 6.000 euros, que se poderán abonar en tres anos. Do mesmo xeito que outros produtos de similares características, ten unhas comisións en concepto de apertura e amortización anticipada, e de cancelación do 1% e 3%, respectivamente.
  • Caixa Estremadura: ofrece o “Préstamo Consumo Extr@club” para mozos de entre 15 e 30 anos. Dispón dun adianto de ata 12.000 euros, cun prazo máximo de amortización que alcanza o cinco anos.
  • Caixanova: o seu “Credinova” financia calquera proxecto de mozos de entre 15 e 30 anos, para un prazo máximo de cinco anos. Durante dous anos só se pagan os intereses, déixase a amortización do capital para o final.
  • Caixa Madrid O Credijoven permite dispor de ata 18.000 euros, cun prazo máximo de amortización de cinco anos. Ademais, pódese fixar o día do mes que se quere pagar a cota ou establecer o pago en 12, 13 ou 14 meses.
  • Caixa Ávila: conta con “Credichiqui” e “Credijunior”,unha liña de financiamento para os máis pequenos. “Credichiqui” está destinada a titulares de entre 0 e 7 anos; “Credijunior” para rapaces desde 8 anos ata 15 ano. En ambos os casos ten un interese fixo do 0%, pero cunha comisión de apertura. Concédense ata 3.000 euros, cun prazo de amortización de seis meses.