Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para programas de intercambio europeos

As liñas de financiamento para sufragar os gastos derivados de estudar fóra adiantan ata 6.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza o tres anos
Por José Ignacio Recio 10 de Setembro de 2013
Img adolescente leyendo
Imagen: itsmepete

Estudar fóra de España é unha práctica habitual para numerosos novos. Aínda que reciban axudas, a súa contía non cobre todos os gastos, polo que algúns bancos e caixas de aforro confeccionaron liñas de financiamento para sufragar os gastos que se derivan dos programas de intercambio europeos, como Erasmus, compatibles co resto de préstamos existentes para matrícula, taxas, etc. Como se detalla no seguinte artigo, estes créditos bancarios para estudar en Europa adiantan ata 6.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza o tres anos como máximo, aínda que en certas propostas rebáixase este período ata o nove meses.

Financiamento para estudar no estranxeiro

Unha das opcións que teñen hoxe en día os mozos universitarios españois para ampliar os seus estudos é acollerse aos programas de intercambio con outros países. Cada vez son máis os alumnos que se decantan por esta posibilidade para saír das nosas fronteiras durante a súa carreira académica con iniciativas como o programa Erasmus, sobre todo, que é un plan de xestión de diversas administracións públicas polo que se apoia e facilita a mobilidade académica dos estudantes universitarios dentro dos Estados membros da Unión Europea, así como do tres países (Islandia, Liechtenstein e Noruega) do Espazo Económico Europeo e de Suíza e Turquía.

Pero, polo xeral, quen se marchan con estes programas requiren dun financiamento para o desembolso que se deriva desta experiencia: transporte, estancia, aloxamento, etc., xa que os gastos de vivir e estudar fóra non se cobren só coas axudas que brindan estas iniciativas.

Algúns créditos para financiar os estudos no estranxeiro concédense sen intereses, co que os alumnos só terán que preocuparse por devolver o importe solicitado

Ante esta situación, algunhas entidades contan con préstamos e créditos para financialos, compatibles co resto de créditos existentes para matrícula, taxas, etc. Permiten que o estudante obteña un adianto de ata 6.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza o tres anos, aínda que nalgunhas propostas máis ben puntuais rebáixase o período ata nove meses. Algúns se conceden sen intereses, co que os alumnos só terán que preocuparse por devolver o importe solicitado.

Créditos para o intercambio europeo

Kutxabank presenta para todos os universitarios o Préstamo Erasmus, destinado para os estudantes acollidos aos programas de intercambio con outros países, tanto universitarios como de formación profesional. A través desta liña de financiamento, pódense afrontar os gastos de transporte, estancia, aloxamento, etc. Este crédito é compatible co resto de préstamos existentes para matrícula, taxas, etc. Ten un importe máximo de 6.000 euros, cun prazo máximo de amortización de tres anos e unha carencia opcional dun ano completo.

Os estudantes que estean nesta situación tamén poden inclinarse pola proposta do BBVA, coa que se consegue ata 6.000 euros sen intereses para cursar a formación no estranxeiro coas bolsas para o intercambio europeo. No entanto, neste modelo, as condicións de contratación varían lixeiramente, xa que dispón dun período de devolución máis curto, en concreto cun mínimo de tres meses e un máximo de nove. Incorpora ata seis meses de carencia total en capital e intereses como outra vía para facelo máis atractivo entre os seus posibles destinatarios.

Caixa España-Caixa Douro ten unha vía de crédito máis ampla, o Préstamo Estudos, para que estudantes menores de 30 anos poidan financiar os custos deste intercambio formativo con outros países europeos. Brinda un máximo de 15.000 euros para sufragar os gastos que se derivan diso.

Como solicitar as bolsas e axudas

Os estudantes poden optar por axudas para formalizar o seu programa de intercambio cultural, que contemplan unha serie de formalismos que deben ter presente.

A concesión da bolsa ou axuda é decisión da universidade onde se cursan os estudos, que se encargará de abrir un procedemento conxunto de selección e a asignación das bolsas.

Polo que se refire a os prazos, non son homoxéneos en todos os programas, e o procedemento para a súa asignación adoita iniciarse nos últimos meses do ano.

O importe das axudas oscila entre 10.000 euros (alumnos da Unión Europea) e 24.000 euros (estudantes de terceiros países) por curso académico no nivel de máster, pola duración do programa (un ano, ano e medio ou dous anos). Doutra banda, a bolsa contribúe con 4.000 euros por ano en concepto de viaxes e aloxamento.