Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para reformar a casa

Ante as dificultades para comprar piso, os préstamos para reformar o fogar permiten aos particulares acceder a financiamento para facer obras nos baños ou a cociña
Por José Ignacio Recio 11 de Outubro de 2013
Img reformas

Aínda que se asegura que os bancos empezan de novo a conceder hipotecas, a maioría de españois non pode agora permitirse comprar unha vivenda. Por iso, son numerosos quen deciden reformar a casa, algo que supón un gasto moito menor e para o que as entidades si dan crédito. Como se sinala no seguinte artigo, son propostas moi homoxéneas, aínda que con lixeiras variacións que poden decidir a elección. En liñas xerais, o máximo do financiamento chega ata 75.000 euros, con períodos de amortización que teñen o seu tope entre 5 e 10 anos e cuns tipos de interese de entre o 8% e 10%.

Reformar a casa en lugar de comprar outra

Son xa moi numerosos os españois que, ante a denegación dunha hipoteca ou as dificultades para acceder a unha vivenda nova, decántanse por reformar a súa casa e deixar para mellor ocasión a compra doutra. Para financiar a renovación da cociña, pintar as paredes ou alicatar de novo un baño, as entidades si brindan financiamento a particulares.

Os bancos adiantan para reformar a casa ata 75.000 euros cun período de amortización de entre 5 e 10 anos e intereses que oscilan entre o 8% e o 10%

Estes produtos bancarios non se renovaron nos últimos anos e manteñen as mesmas constantes comerciais desde hai tempo. Ademais, son propostas bastante homoxéneas, aínda que con lixeiras variacións que poden decidir a elección final. En liñas xerais, os bancos adiantan ata 75.000 euros e os períodos de amortización son de entre 5 e 10 anos. Doutra banda, aplican uns tipos de interese similares aos doutros créditos ao consumo, que oscilan entre o 8% e o 10%, aínda que poden reducirse se se teñen contratados outros produtos bancarios coa entidade. Pero non son os únicos gastos que levan, xa que algúns modelos de financiamento levan incorporadas comisións (apertura, estudo ou cancelación) que poden encarecer o produto nun 1% adicional.

Os créditos para reformar o piso

Varias son as liñas de financiamento específicas para cubrir as necesidades destes gastos.

Kutxa é unha das entidades que contempla esta posibilidade por medio do seu Credikutxa Reformas do Fogar. Caracterízase porque incorpora bonificacións no tipo de interese se se teñen outros produtos bancarios contratados coa entidade. Ofrece un máximo de 50.000 euros, cun prazo de devolución que chega ata o sete anos.

Outra caixa, neste caso BBK, desenvolveu outro produto de similares características: o Crédito Reforma do Fogar parte dunha proposta na que se adianta un importe máximo de 60.000 euros (30.000 euros se é por Internet) e concede un período para a súa devolución de ata 10 anos, cun sistema de amortización baseado en cotas constantes. Aplica un tipo de interese de entre o 8,8% e o 9,6% segundo os prazos de contratación. Polo que se refire a as comisións, ten unha de apertura do 1% e por compensación por reembolso anticipado, se o tempo restante entre a data de amortización e o vencemento final é de máis dun ano, con ata o 1% do importe do préstamo reembolsado, e se é menor ou igual a un ano, do 0,5%. En calquera caso, nunca superior aos intereses que devengaría dita contía ata o vencemento.

BBVA, pola súa banda, desenvolveu para afrontar estes gastos o Crédito Reforma Fogar, polo que os clientes poden solicitar unha cantidade máxima de ata 75.000 euros, cun prazo de devolución de ata 10 anos. A principal achega que presenta esta fonte de financiamento é a incorporación dunha bonificación no tipo de interese ata un 2%.

CatalunyaCaixa ofrece para estas necesidades dos fogares outra liña de crédito de ata 40.000 euros e con ata cinco anos para devolver o importe do préstamo, coa posibilidade de facer amortizacións e cancelalo de forma anticipada.

A Caixa de Aforros da Inmaculada tamén segue esta estratexia comercial e decidiuse por proporcionar aos seus clientes o Préstamo Bonificado Reforma de Vivenda, un financiamento coa que se poderá reformar a casa ao pagar unha cota máis reducida cun prazo de devolución de ata 10 anos. Dispón dun tipo de interese preferente co que se bonifica aos subscritores do crédito en función da súa vinculación con esta entidade. Ademais, tamén se aplica a bonificación na comisión de apertura. Por outra banda, o importe máximo que se pode financiar é ata o 80% do orzamento asignado á reforma da vivenda.

Unicaja, por último, presenta na súa actual oferta deste tipo de produtos o Crédito Fogar, que permite dispor de ata 42.000 euros para afrontar estes gastos domésticos, cun prazo de amortización en liña co mercado, de ata oito anos como máximo.

Cando é aconsellable contratalos

A concesión dun destes préstamos pode axudar aos particulares a mellorar os seus fogares, pero tamén pode desembocar nun maior grao de endebedamento que pode repercutir no balance das súas contas persoais. Por iso, esta opción é máis aconsellable para uns casos que para outros. Sería nas seguintes circunstancias cando se poderían formalizar estas operacións, sen que minguasen en exceso as contas persoais:

  • Cando se dispón da liquidez suficiente como para afrontar pequenos gastos imprevistos que se poden derivar da reforma parcial ou total da vivenda.

  • Se non se desexa verse hipotecado para sempre ante a compra dun piso nun mercado tan inestable e á baixa, segundo os expertos financeiros.

  • Cando non se teñan contratadas outras vías de financiamento para outros gastos, e póidanse afrontar os que se deriven destes préstamos para actualizar o seu fogar.