Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para reformar a vivenda

Os interesados neste produto poden obter un financiamento de ata 60.000 euros a un prazo máximo de amortización de dez anos
Por Rosa M. López-Maroto 21 de Outubro de 2008
Img reformas

Reformar a vivenda en lugar de comprar un novo piso. Esta pode ser a alternativa para un gran número de españois que non poden pagar a cota dunha hipoteca ou non teñen acceso a un crédito hipotecario ante o endurecemento, nos últimos meses, das condicións das entidades financeiras que os comercializan. Esta opción está avalada por unha oferta de produtos específicos que un bo número de bancos e caixas de aforros decidiron sumar ás modalidades crediticias.

Trátase de préstamos cos que se poden financiar as reformas do fogar: acondicionamento da cociña e do baño, revestimento do chan, climatización e calefacción, cambio de xanelas, obras de carpintaría, pintura, etc. Sen dúbida, é máis económico que enfrontarse a un crédito hipotecario medio de entre 150.000 e 300.000 euros. Estes préstamos para reformar a vivenda pódense solicitar por un importe desde 10.000 a 60.000 euros, cun prazo máximo de amortización que se eleva ao dez anos. O tipo de interese medio que se aplica oscila entre o 7% e 9%, ao que hai que engadir as comisións de apertura e de amortización anticipada que contemplan algúns bancos e caixas, que pode aumentar a contía final que se vai a desembolsar entre un 1% e 2,50%. Pola contra, outras entidades emisoras empregan a estratexia comercial de bonificar o crédito a quen contrate un produto con elas, aínda que a cantidade que se desconta é mínima, nunca superior ao 0,50%.

De 10.000 a 60.000 euros

As principais entidades que comercializan os créditos de reforma do fogar son as seguintes, con condicións similares, pero que varían no prazo fixado para cubrir a débeda e as comisións:

BBK dispón dun crédito para as reformas do fogar que permite abonar cotas reducidas a cambio de obter un prazo de amortización máis longo. Pódese solicitar este financiamento desde 300 a 60.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza o dez anos e un sistema de amortización a través dunha cota constante. Neste caso aplícase un tipo de interese desde o 8,24% (8,81% TAE). Desta forma a cota para unha operación de 6.000 euros a dez anos, por exemplo, é de 73,56 euros cada mes, ao que tamén habería que engadir un 1% en comisión de apertura e outro 2,50% por amortización anticipada.

CaixaCatalunya , baixo a denominación de Préstamo “Reforma o Fogar”, comercializa un produto por un importe máximo de 40.000 euros cun prazo de dez anos, e coa posibilidade de realizar amortizacións e cancelar anticipadamente o préstamo.

Caixa Terrassa desenvolveu a fórmula “Crédito Renove Fogar”. O propietario da vivenda obtén ata 60.000 euros para pagar en dez anos, e a súa principal achega consiste na posibilidade de facer amortizacións sen ningún custo.

Caixa España confeccionou este préstamo baixo a denominación de CrediEspaña “Fogar”, cun límite dos máis baixos que ofrece o mercado nestes momentos, de 18.000 euros a tres anos.

Caixa Murcia aposta polo “teu Crédito Reformas”. Trátase doutro produto que axuda ao usuario a realizar as obras necesarias para a casa por un importe máximo de 10.000 euros e un prazo de amortización que se eleva ata o sete anos.

A “Kutxa” oferta a “CrediKutxa Reformas do Fogar”, por un máximo de 50.000 euros e ata dez anos. Aplícase un tipo de interese en escalas en función á súa duración: do 6,75%, ata dous anos; 7,25%, de dous a seis anos e o 7,75%, de seis a dez anos. A súa principal novidade radica en que contempla bonificacións de entre o 0,10% e o 0,50% ás persoas que teñan contratadas unha nómina, pensión, seguro de vida ou plan de previsión ou pensións coa entidade vasca. Ten unha comisión de apertura do 1%, cun mínimo de 20 euros. Este préstamo inclúe a carencia total para poder aprazar ata seis meses o inicio do pago do préstamo e acomodalo ás necesidades do cliente. Os intereses producidos neste período acumúlanse ao importe do préstamo solicitado, cun prazo máximo de seis meses.

Unicaja decidiu incluír este produto entre a súa lista de créditos baixo a denominación de Crédito “Fogar”, por un importe máximo de 42.000 euros, a devolver nun prazo máximo de oito anos, con cotas mensuais calculadas a tipo de interese variable revisable cada semestre, e referenciado ao Euribor a un ano.

O cliente marca a amortización

Unha fórmula diferente é a que emprega Caixa Laboral a través do “Préstamo Desafogo”, unha nova fórmula de préstamo persoal que deixa ao dono da vivenda facer fronte aos pagos dunha maneira máis tranquila. É o mesmo demandante quen marca o ritmo da amortización en función das súas posibilidades económicas, pagando menos cando aumentan os gastos ou máis nos momentos de maior tranquilidade. Este produto caracterízase ademais porque achega a posibilidade de acollerse a un período de ata seis meses no que só se pagan os intereses e pode alongarse o vencemento do préstamo o mesmo período de tempo respecto da carencia solicitada. E non contempla ningunha comisión por cancelación total ou parcial anticipada.

O Banco Guipuscoano, nesta mesma liña, lanzou a súa última oferta ao mercado o “BG Préstamo Reformas do Fogar”. Outro préstamo persoal cuxo destino final é o financiamento da actualización da vivenda por parte de clientes particulares por un importe máximo de ata 30.000 euros, a devolvelo nun prazo límite que alcanza o seis anos. Caracterízase principalmente porque se pode contratar a un tipo de interese fixo ou variable, a elixir por parte do cliente. Caixanova e Caixa Segovia son outras das entidades que ofrecen a contratación dun produto destas características, e que aplican un tipo de interese en función da cantidade achegada e da modalidade seleccionada.

BONIFICACIÓN PARA A EFICIENCIA ENERXÉTICA DA VIVENDA

Se os clientes dun crédito para a reforma do fogar vano a destinar tamén á mellora da eficiencia da súa vivenda, algunhas entidades financeiras contemplan a inclusión neste produto de bonificacións no tipo de interese que aplican nun primeiro momento, de modo que o usuario pode contratalo baixo unhas condicións máis vantaxosas para os seus intereses. Para obter este desconto, polo menos a metade do orzamento da reforma debe corresponder aos seguintes conceptos: colocación de toldos, xanelas ou illamento térmico nas paredes da vivenda, e introdución de instalacións enerxéticas renovables, de enerxía solar, eólicas domésticas ou de biomasa doméstica.