Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos para viaxar este Nadal

Para viaxar nestas vacacións, os bancos dispoñen de préstamos moi suxestivos, de concesión rápida, que poden conseguirse sen comisións e con intereses máis competitivos
Por José Ignacio Recio 27 de Novembro de 2015
Img familia1 navidad hd
Imagen: monkeybusiness

Viaxar nas vacacións de Nadal pode depender da concesión dun préstamo bancario. Por iso, non queda outro remedio que analizar as propostas que lanzan as entidades e decantarse polas que non penalicen demasiado polos gastos. Neste artigo exponse unha variada oferta de créditos, con contías desde 500 a 3.000 euros e baixo todos os formatos (en liña, concesión rápida ou reservada a clientes), pero cun único obxectivo: que este Nadal ninguén quede sen facer esa viaxe que tanto tempo leva preparando.

Tes problemas para financiar a túa viaxe de Nadal?

Chega, un ano máis, o Nadal, o período onde boa parte das familias aproveitan os días de vacacións para desprazarse a outros destinos para pasar uns días de tranquilidade xunto aos seus seres queridos. Nuns casos será en territorio nacional e, noutros, aproveitaranse as ofertas que presentan as axencias para visitar outros países. De calquera xeito, tanto uns como outros terán que afrontar uns gastos fixos, que poderán incrementarse en función dos integrantes da escapada invernal.

Polo xeral, cos aforros acumulados durante os meses precedentes será suficiente para financiar a viaxe, aínda que bastantes familias non lograrán este obxectivo e, como consecuencia, non terán máis remedio que acudir a unha fonte de financiamento que lles poida dar vía libre para formalizalo. A solución a este problema pasará pola contratación dun crédito moi específico, cuxa contía non sexa moi elevada (entre 500 e 3.000 euros será suficiente), de concesión rápida e que, se é posible, non leve gastos adicionais.

Baixo estas características redúcese de forma notable a oferta que presentan os bancos, ata chegar a unha batería de propostas que cumpren con estes requisitos. Con moitas variantes, contratados por Internet, para novos clientes ou, directamente, protexéndose das súas oscilacións no tipo de interese, as familias poden elixir entre moitos formatos, para ao final decantarse polo que mellor se axuste ao seu perfil como clientes.

Sete créditos para viaxar en Nadal

 • Caixa Laboral presenta Dispón, un préstamo persoal que concede financiamento a partir de 500 euros, que poderá amortizarse entre un e cinco anos. Unha das súas características é que non require de excesiva documentación para demandalo.

 • Desde os caixeiros automáticos tamén poden obterse os recursos para sufragar esta viaxe. É o sistema apuntado por Kutxabank a través do Crédito 24, para importes desde 300 e ata 6.000 euros. Cun prazo de devolución desde tres meses ata cinco anos, segundo o importe solicitado, a súa aprobación dependerá do límite preconcedido a cada cliente.

 • A proposta de Bankia plasmouse no Crédito Xa, se a formulación dos clientes é formalizalo por Internet. Pode disporse de ata 9.000 euros, coa posibilidade de amortizalo en 60 meses como prazo máximo. Ademais, pode elixirse o día do mes no que se desexa abonar a súa mensualidade.

 • Caixa España-Douro presenta outro formato diferente, por medio do Préstamo Fácil, para dotarse de ata 5.000 euros, sen intereses e cun prazo de amortización de ata 10 meses. Pode formalizarse con rapidez, sen excesivos papelorios, nin outros trámites administrativos, aínda que, pola contra, presenta unha comisión de apertura do 3,50%.

 • A Liña Expansión, de Banco Sabadell, é outra alternativa que dispoñen as familias, sempre que sexan clientes da entidade. En tal caso, poderán acceder ata 5.000 euros, sen comisións e sen ter que dar explicacións sobre o seu uso.

 • Unicaja, a través do Crédito Instantáneo, configura outra vía de financiamento para estas vacacións. Os seus demandantes poderán ter, de forma moi rápida, un préstamo de ata 6.000 euros para devolver en cinco anos, cos mínimos trámites.

 • Pero se o que se desexa é protexerse das oscilacións dos mercados e pagar sempre a mesma cota, a proposta procede de Deutsche Bank, que deseñou o Préstamo Cota Fixa baixo estas características. Para importes desde 3.000 euros, a través dun sistema de amortización baseado en cotas fixas todos os meses e comercializado sen comisión de estudo.

Catro condiciones para contratalos

A demanda dun crédito para pasar estas vacacións deberá rexerse por parámetros ben diferentes ao doutras fontes de financiamento. As propias características da súa finalidade fan que os usuarios necesiten contratalos baixo unhas pautas moi ben definidas, afastadas dos préstamos para o consumo máis habituais. Para axudar a conseguir este obxectivo, a continuación exponse catro recomendacións de como debe canalizarse a súa pretensión:

 • Axustados ao importe da demanda, sen excederse nos límites, para evitar custe o que custe que un nivel de endebedamento excesivo instálese nas contas das familias.
 • Aproveitar a pluralidade de ofertas que presentan os bancos para subscribir os produtos que mellores condicións ofrezan: intereses máis baixos, sen comisións…
 • Beneficiarse da súa vinculación co banco para obtelos con menores gastos, incluso reducindo os seus tipos de interese en ata dous puntos porcentuais.
 • Tratando de amortizalo con máis rapidez e que, aínda que incidirá no pago de cotas mensuais máis elevadas, axudará a pechar a operación con menos gastos.