Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos rápidos para familias

Conceden un máximo de 6.000 euros, con todo os tipos de interese son moi elevados, xa que poden chegar ata o 25%
Por José Ignacio Recio 11 de Xullo de 2010
Img muralla china familia
Imagen: Peter

As entidades que conceden créditos rápidos outorgan ás familias anticipos de capital que poden chegar como máximo a 6.000 euros, con prazos de amortización que alcanzan entre cinco e oito anos. A cambio hai que pagar uns tipos de interese elevados en exceso, nunha franxa situada entre o 21% e o 25%. É a contraprestación por obter liquidez de maneira case inmediata sen ter que cambiar de banco ou caixa.

A liquidez inmediata ten un prezo

A crise afecta a case todas as persoas, pero as vacacións son “sacras” para a maioría… Son numerosas as familias que solicitan un crédito para poder sufragalas. Tamén para poder pagar colexios ou eventos como vodas e comuñóns, así como para facer fronte a desembolsos médicos inesperados. As entidades outorgan créditos rápidos específicos para as necesidades das familias. Teñen ao seu favor que permiten dispor de liquidez de forma case inmediata e sen necesidade de dar explicacións nin cambiar de banco. Pero o certo é que convén evitalos, xa que ao exiguo da cantidade adiantada (é usual que non exceda os 6.000 euros) hai que sumar os elevados custos en concepto de intereses, que oscilan entre o 21% e o 25%.

Os gastos de formalización que contemplan estes produtos rápidos poden chegar ao 2%

A todo iso hai que engadir os posibles gastos de formalización que contemplan estes produtos rápidos. Poden chegar ao 2%, e mesmo en ocasións é requisito imprescindible subscribir un seguro con algunha compañía asociada á entidade. Por todo iso, convén sopesar proles e contras antes de contratar un crédito urxente e ter en conta que no sistema crediticio actual pódense atopar préstamos de carácter familiar con mellores condicións.

Documentación requirida

Para acceder a este tipo de créditos rápidos esíxense numerosos requisitos. Por suposto, hai que entregar o DNI (ou Cartón de Residencia en vigor), pero ademais, en función dos criterios de cada entidade, o habitual é que no momento de formalizar un préstamo destas características os solicitantes deban presentar os seguintes documentos:

  • Fotocopia dun recibo de domiciliación bancaria ao seu nome (luz, auga, gas, teléfono, seguros, móbil…).

  • Xustificantes de ingreso do titular e cotitular, no seu caso. Se traballa por conta allea, fotocopia das dúas últimas nóminas. Se se é autónomo, será necesaria a fotocopia do último I.R.P.F. máis un duplicado dos dous últimos trimestres.

  • Nos casos en que os demandantes sexan xubilados ou pensionistas, o documento acreditado será o da revalorización da pensión.

Propostas de financiamento rápido

As encargadas de outorgar estes créditos son as empresas especializadas en proporcionar este tipo de financiamento. Proliferaron nos últimos anos ante a necesidade dos particulares de dotarse de liquidez e polo endurecemento das condicións das entidades de crédito tradicionais.

As familias recorren aos créditos rápidos ante o endurecemento das condicións das entidades tradicionais

  • Crédito Familia (Mediatis): concede ata 4.000 euros. Pódese solicitar por Internet ou por teléfono, de forma rápida e confidencial, pero hai que ter aberta unha conta con esta entidade. Aplica un tipo de interese que alcanza un TAE do 24,85%.

  • Préstamo Credial (Eurocrédito): outorga un máximo de 6.000 euros, cun prazo de amortización máximo de oito anos. Aplícanse intereses equivalentes ao 20,03% e TAE do 21,97%, ao que se engade outro 2% adicional en concepto de gastos de formalización. Ademais, é necesaria a contratación dun seguro.

  • Familia e Saúde (Cetelem): pódese amortizar nun prazo máximo de cinco anos e aplica un tipo de interese que supera o 20%.

  • Vida Libre (Cofidis): permite acceder a un financiamento de entre 500 e 3.000 euros. Propón un servizo denominado “comodín” para aprazar algunha mensualidade. O seu TAE é do 22,95%.

  • Credi Áxil (Santander consumer): proporciona un máximo de 6.000 euros, a cambio de abonar cada mes un TAE equivalente ao 22,42%.

  • Optiline (Banco Popular): dota ás familias con ata 6.000 euros que deben amortizarse nun prazo de cinco anos e aplica un interese do 20,81%. A súa contratación é telefónica.