Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos sen intereses paira a compra do computador

Ofértase financiamento público paira a compra de equipos informáticos a un 0% de interese con obxecto de incorporar aos cidadáns á Sociedade da Información
Por Elena V. Izquierdo 4 de Outubro de 2007

Diferentes préstamos

Diferentes préstamos

Incorporar á cidadanía á Sociedade da Información. Ese é o obxectivo do Plan Avanza, polo que o Goberno ofrece até 2010 a posibilidade de adquirir equipos informáticos mediante créditos a un interese do 0%. Todos os residentes en España que teñan conexión con banda ancha, ou que a contraten no momento de comprar o computador, poderán beneficiarse destes préstamos. A liña de financiamento ICO-Plan Avanza xurdiu dun acordo asinado en xullo de 2006 entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Instituto de Crédito Oficial (ICO) paira a concesión de préstamos ao 0% de interese dirixidos á adquisición de equipamento informático e conectividad a Internet. Esta liña ofrece tres modalidades de crédito, dependendo do grupo ao que vaia destinada o financiamento: o Préstamo Cidadanía Dixital, que ten como receptores aos cidadáns en xeral; o Préstamo Novos e Universitarios, dirixido a estudantes e a persoas entre 18 e 35 anos, e o Préstamo TIC, que está destinado a pequenas e medianas empresas.

Préstamo Cidadanía Dixital

Paira solicitar o Préstamo Cidadanía Dixital hai que residir en España e ter conexión a Internet en banda ancha. Se non se dispón deste servizo no momento da solicitude, é necesario contratalo. O crédito financia a compra dun computador de sobremesa ou un portátil con capacidade de conexión en banda ancha. Opcionalmente, pódese adquirir tamén outro tipo de material informático como os periféricos (impresora, escáner, webcam…), o antivirus, o dispositivo lector do cartón electrónico ou a conexión a Internet. O importe máximo que financia o Préstamo Cidadanía Dixital é de 3.000 euros, que se poden devolver nun prazo máximo de 36 meses, aínda que o solicitante pode elixir reintegrarlo nun número menor de cotas se así o desexa. Este plan dá tres meses de carencia, é dicir, permite aprazar o pago en tres ocasións. En todo caso, se o beneficiario quere comprar un equipo cuxo importe sexa superior á cantidade máxima establecida pode facelo, aínda que o crédito a interese 0% só cubrirá os 3.000 euros.

Os cidadáns con conexión a Internet en banda ancha poderán solicitar un crédito sen intereses paira adquirir un computador e devolver o diñeiro en 36 meses

Préstamo Novos Universitarios

O Préstamo Novos e Universitarios diríxese aos residentes no territorio español con idades comprendidas entre 18 e 35 anos, e a calquera estudante matriculado nun centro universitario de España, independentemente da súa idade. É necesario que o solicitante teña conexión a Internet con banda ancha ou contrate un alta nova neste servizo. Nesta modalidade, quen solicita o préstamo pode ser tanto o propio beneficiario como calquera persoa que declare que pide o crédito paira adquirir un equipo informático que vai ser utilizado por un mozo ou un universitario. En todo caso, o beneficiario final é quen ten que asinar a solicitude. Así, os pais, familiares ou amigos poden solicitar o crédito e correr cos gastos do computador sempre que acrediten que o mozo ou o estudante é quen o vai a utilizar. Os equipos que se poden adquirir co Préstamo Novos e Universitarios son os mesmos que co programa Cidadanía Dixital. A vantaxe fronte a este é que o pago pode facerse en 60 meses, aínda que non inclúe o tres de carencia.

Préstamo TIC

A terceira variedade da liña ICO-Plan Avanza é o Préstamo TIC. Está destinado ás pequenas e medianas empresas que carezan de conexión a Internet con banda ancha e que realicen una investimento en equipamento paira adquirir o servizo. Tamén se poderán beneficiar as empresas que xa teñan esta conexión e leven a cabo investimentos en software ou hardware destinadas a mellorar os seus procesos empresariais ou a implantar o negocio ou a factura electrónica. Esta modalidade de préstamo financia a adquisición de equipos informáticos e servizos paira o acceso a Internet en banda ancha, aínda que non o consumo mensual; a presenza da pequena ou mediana empresa en Internet, incluído o custo da elaboración da páxina web e os portais de empresa; a incorporación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) aos procesos empresariais mediante ferramentas de xestión avanzada; e o comercio e a facturación electrónicos. A principal diferenza de financiamento con respecto ao Préstamo Novos e Universitarios e o de Cidadanía Dixital é que no Préstamo TIC o importe dos produtos adquiridos pode chegar a alcanzar os 50.000 euros. Pódense pagar nun prazo máximo de 36 meses con 3 de carencia.

Interese cero

Nas tres modalidades do Plan Avanza o interese que as entidades bancarias cobran ao cidadán é do 0%. O banco ou a caixa tampouco poden percibir ningunha cantidade en concepto de apertura, estudo ou dispoñibilidade nin solicitar garantías hipotecarias ou dinerarias. En calquera momento, o beneficiario pode amortizar parte da cantidade que debe ou a totalidade do préstamo sen sufrir ningunha penalización.

Como solicitalos

O interesado en solicitar o Préstamo Cidadanía Dixital debe acudir a unha das máis de 50 entidades bancarias que colaboran co Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Instituto de Crédito Oficial. Alí debe presentar a folla de solicitude cumprimentada e asinada. Este documento pódese pedir na propia entidade bancaria ou na páxina web do Ministerio ou do ICO. Ademais, presentará un documento identificativo como o Documento Nacional de Identidade ou o pasaporte. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro, deberá levar o cartón ou certificado de residencia. Tamén é válido o certificado de empadroamento nun municipio español.

Quen prefira pedir o Préstamo Novos e Universitarios debe presentar a documentación identificativa tanto do beneficiario como do solicitante, no caso de que se trate de persoas diferentes. Se se acolle ao crédito por ser universitario, é necesario presentar tamén un certificado do centro de estudos ou fotocopia do resgardo de pago de matrícula no curso actual no que figure o selo do banco e o nome do alumno.

O prazo paira solicitar os créditos ampliouse até o 31 de decembro de 2010 e dotouse ao programa dun orzamento de 350 millóns paira 2007

Os pequenos e medianos empresarios teñen que presentar, xunto á documentación identificativa e a folla de solicitude, un documento de declaración de mínimos, relativo ás axudas que percibe da Unión Europea, que lle facilitarán na entidade bancaria ou na páxina do ICO. En xeral, é conveniente que antes de acudir a pedir o crédito, o solicitante saiba que equipamento informático vai adquirir. No establecemento onde vaia compralo poderanlle facer una factura pro forma, un documento similar a un orzamento para que na entidade bancaria saiban o importe do crédito.

Una vez solicitado o préstamo, este manterase en condición de autorizado durante un prazo máximo de catro meses ata que se formalice. Paira iso, o solicitante ten que entregar una copia da factura de compra do equipamento informático e da documentación que xustifique que dispón de conexión a Internet con banda ancha. Pode presentar como xustificante o contrato, o alta no servizo ou o recibo mensual. O usuario pode adquirir o equipamento informático e a conexión a Internet xuntos ou por separado, e poderá elixir tanto o establecemento no que quere comprar o equipo como a compañía coa que desexa dar de alta o servizo de banda ancha.