Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Créditos sen intereses

Aínda que estes créditos comercialízanse con interese cero, aplican comisións que poden encarecer o produto ata nuns 3%
Por José Ignacio Recio 3 de Xullo de 2010
Img porcentaje

Os créditos sen interese ou a interese 0% outorgan entre 3.000 e 10.000 euros. O prazo de devolución é igual de pequeno que a cantidade prestada e, en raras ocasións, supera os 12 meses. No entanto, aínda que están libres de intereses, aplican unhas comisións que poden encarecer o produto nun 3%.

Pequenas cantidades

Ao solicitar un crédito os usuarios buscan contratar as mellores condicións e, se é posible, sen ningún tipo de interese. Nos créditos con interese cero, a cantidade adiantada non é moi elevada (entre 3.000 e 10.000 euros) e o seu prazo de amortización tampouco é lonxevo, xa que polo xeral non excede os 12 meses. Outro aspecto no que convén incidir é que, aínda que están libres de intereses, aplican unhas comisións que poden encarecer o produto nun 3%. Serven para pequenos gastos ou para facer fronte a algún imprevisto.

Están reservados, en xeral, aos clientes que teñan domiciliada a nómina ou pensión na entidade emisora

Esta vía de financiamento está limitada, nalgúns casos, aos clientes que teñan domiciliada a súa nómina ou pensión no banco ou caixa de aforros que concede os préstamos. Outras veces, a entidade reduce o tipo de interese de maneira progresiva segundo o grao de vinculación do cliente. En ocasións, aplícase o 0% de interese, só cando os créditos se empregan para realizar compras de bens de consumo.

Destinados aos mozos

A adquisición dunha moto, unha viaxe ao estranxeiro ou sacarse o carné de conducir son pequenos e puntuais gastos de numerosos novos. A oferta crediticia sen intereses diríxese tamén a eles. Hai préstamos que conceden financiamento de ata 1.800 euros, que se poden devolver nun prazo máximo de seis meses, con comisión de apertura, aínda que non de amortización nin cancelación anticipada.

A oferta actual

  • Préstamo Consumo 0% (Caixa Madrid): para clientes que teñan domiciliada a súa nómina ou pensión e necesiten financiamento a moi curto prazo. Implica un importe adiantado de entre 1.000 e 10.000 euros, cun prazo de amortización que alcanza un máximo de 12 meses e un tipo de interese do 0% durante toda a vida do préstamo. Aplica comisión de apertura.

  • Préstamo Cero (Caixa Catalunya): préstamo de ata 7.000 euros cun prazo de devolución dun ano. Non aplica comisións e a súa concesión é moi rápida. Inclúe unha garantía de desemprego para os traballadores por conta allea e de incapacidade temporal para autónomos, funcionarios ou traballadores por conta allea con contrato temporal.

  • Credinstant 0% (Caixa Sabadell): crédito sen intereses para dispor dun máximo de 6.000 euros que se poden devolver en ata 14 meses como prazo límite. Hai que pagar unha comisión de apertura.

  • Préstamo Estrela Exprés (A Caixa): préstamo cunha comisión inicial e sen intereses. Pode elixirse un prazo de amortización de tres, seis ou 10 meses, e permite diferir o pago dalgúns gastos puntuais ou repentinos. As súas cotas mantéñense iguais durante toda a vida do préstamo e os gastos páganse dunha soa vez coa primeira cota do crédito.

  • CrediDeseo Tipo 0% (CAM): concede un importe máximo de 3.000 euros, que se poden amortizar nun prazo de seis meses.

  • Préstamo Solución ao 0% (Cajamar): outorga ata 6.000 euros, cun prazo de amortización de seis meses. Aplica comisión de apertura.

  • Credi 0 (Caixa Canarias): destinado para asumir gastos puntuais inferiores a 6.000 euros sen pagar intereses durante toda a vida do préstamo. Dispón de seis meses de amortización e pode cancelarse en calquera momento sen custo algún. En cambio, hai que abonar unha comisión de apertura do 2,50%.

  • Credicompra (Caixa España): concede entre 300 e 6.000 euros, cunha amortización mensual de ata 12 meses.

  • Préstamo Relación (Caixa Navarra): permite, segundo o grao de vinculación que se teña con esta entidade financeira, reducir o tipo de interese ou ampliar o prazo de devolución, que oscila entre un e oito anos. Aplica comisións de apertura (1,25%), cancelación anticipada (2%) e amortización anticipada do 1%, se as cantidades superan o 25% da débeda.