Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Currículo en inglés, como o fago?

Non basta con traducir ao inglés o currículo vítae, senón que se debe adaptar á cultura da empresa ou país en que se desexe traballar
Por Blanca Álvarez 22 de Maio de 2014
Img trabajo hd

Cada vez son máis as empresas que non só piden como requisito coñecer inglés para traballar, senón que demandan que o currículo estea neste idioma. Pero isto non significa ter que traducir este documento laboral, senón adaptalo a cada cultura, algo vital se se desexa atopar emprego fóra de España ou nunha compañía estranxeira. Ao longo deste artigo debúllanse as claves para presentar un currículo en inglés que abra as portas do mercado laboral.

Adaptar o currículo

Nun currículo en inglés é esencial utilizar verbos de acción, que describan a experiencia

Presentar un currículo en inglés non é tan sinxelo como pode parecer, xa que non se trata de traducir, senón de adaptalo a outro idioma e a outra cultura. Por iso, hai que eliminar aspectos que en España son esenciais, e que noutros países non se consideran importantes, e achegar outros que si o son.

Ademais, hai que coidar en extremo a linguaxe, que debe ser moi formal e específico. E é de suma importancia utilizar verbos de acción, que describan a experiencia. Se se ten a posibilidade, non está de máis pedir a un nativo que revise o documento antes de empezar a envialo ás empresas.

Os aspectos crave que debe reunir un bo currículo en inglés son, entre outros, os seguintes:

 • Brevidade:

  Ao facer un currículo en inglés non fai falta escribir máis dunha páxina, e só as persoas con moita experiencia utilizan dúas. Búscase, polo xeral, candidatos que vaian ao gran e non fagan perder tempo.

 • Sen datos persoais nin fotos:

  Os currículos españois inclúen datos persoais irrelevantes para o traballo (estado civil, nacionalidade, DNI…) Os anglosaxóns son máis prácticos, e bástalles con coñecer a información esencial para contactar co candidato: nome completo, dirección, teléfono e un correo electrónico.

  Ademais, aos estranxeiros chámalles moito a atención que os currículos en España inclúan fotografías. Nos de empresas británicas e americanas nunca se achegan fotos.

 • Título do documento, encabezamiento:

  Con pór o nome e os apelidos é suficiente. Non é preciso pór “Currículo vítae”, como en España.

 • Profile (Perfil):

  É un resumo de catro ou cinco liñas, nas que indicar o perfil e cualidades principais. O candidato pode aquí sinalar os seus obxectivos e que cre que pode achegar no posto solicitado.

 • Academic Background (Formación, Educación):

  Ademais dos estudos universitarios ou os realizados tras a carreira (non se dá tanta importancia aos títulos universitarios como en España), hai que pór todos os cursos que se fixeron, sempre que teñan relación coa praza á que se opta.

 • Skills (Habilidades):

  Apoian a todo o expresado no Perfil e a Educación, e son de gran relevancia para coñecer ao candidato.

 • Work Experience (Experiencia profesional):

  Hai que especificar os cargos que se desempeñaron, as responsabilidades que se tiveron en diferentes traballos e que se logrou. Débese facer un esquema cronolóxico, empezando pola ocupación máis recente.

 • Idiomas:

  Indicar a lingua materna, e para o resto de idiomas, expor os coñecementos de acordo á clasificación do Marco Europeo de Referencia. Se se teñen (e é o desexable), incluír titulacións oficiais como a Universidade de Cambridge ou TOEFL, etc.

 • Outros coñecementos e experiencias:

  Neste apartado téñense que apuntar todos os coñecementos que se teñan en informática, música ou arte… incidindo nos que teñan maior relación co posto que se demanda. Tamén é o apartado para indicar que se posúe carné de conducir.

Carta de presentación, esencial

As cover letter (cartas de presentación) son esenciais para que o candidato déase a coñecer. É a primeira idea que terá o seleccionador sobre o aspirante, e nela pode verse quen é en realidade e as súas motivacións. Ademais, ao redactar de maneira máis fluída que nun currículo (que é unha lista de datos), pódese saber o nivel de inglés real e o carácter do solicitante de emprego. Por iso, hai que coidar cada detalle que se escriba nelas.

Nas cartas de presentación en inglés tense que indicar de maneira clara e directa por que se escribe, o posto que interesa e como e onde se atopou a oferta (web, xornal…).

Ademais, esta misiva é o lugar idóneo para poder destacar as habilidades persoais relacionadas co posto e os logros alcanzados en empregos anteriores, e diferenciarse así do resto de candidatos.