Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

De local a trasteiro: normas de uso e construción

Se non se prohibe de maneira expresa nos estatutos e normas da comunidade, pódese converter un local comercial en trasteiro sen o consentimento do resto de propietarios
Por José Pérez Grijelmo 12 de Agosto de 2007

En determinadas promocións inmobiliarias, os locais comerciais situados nas plantas baixas dos edificios están baleiros, sen destinarse ao uso inicial para o construíronse dada a escasa actividade comercial nese emprazamento concreto. Os seus propietarios buscan alternativas para dar unha saída á súa desocupación e a súa conversión en trasteiros é unha das vías para solucionar o problema. Se non se prohibe de maneira expresa nos estatutos e as normas da comunidade, pódese levar a cabo sen necesidade de contar co consentimento dos demais veciños.

Transformación axustada á lei

Converter un local que non ten salidad comercial nun trasteiro é posible sen saírse da lei. A cuestión é que procedemento hai que seguir para poder materializar esa transformación.

Salvo que no título constitutivo, nos Estatutos ou nas Normas da comunidade de propietarios indíquese o contrario, a liberdade é plena, polo que o dono desa leira non necesitará, en principio, o consentimento do resto dos veciños. Hai opinións contrarias que indican que si é preciso contar coa aquiescencia dos demais comuneiros, aínda que prevalece a primeira postura citada.

A alteración do destino do local comercial non debe implicar a realización de obras que afecten a elementos comúns

O cambio de local comercial a trasteiro, con todo, ten unha limitación: non debe implicar a realización de obras que afecten a elementos comúns do edificio. No caso de que tal transformación leve a alteración de elementos comúns, o proxecto deberá contar coa autorización do resto de copropietarios do edificio do que forma parte o local comercial.

Normas de uso

En canto ás normas de utilización dos novos trasteiros, non variarán en absoluto con respecto ás establecidas para o uso dos elementos comúns da totalidade do edificio do que forman parte.

Si é posible que se establezan ” a posteriori” normas específicas para o uso ou funcionamento dos trasteiros que resulten das obras realizadas no local comercial.

Excepcións e requirimentos necesarios
  • Os propietarios dos locais, sen alterar a estrutura, configuración, estado exterior ou seguridade do edificio, poden necesitar facer conexións ou enganches ás redes, conducións ou instalacións xerais para as subministracións de auga, electricidade, gas ou saneamento. Nestes supostos, a comunidade de propietarios non pode negar o dereito do local a utilizar estes servizos comúns.
  • Como os coeficientes de participación especificados no título constitutivo poden modificarse tras a división do local en trasteiros, é fácil achar algunha opinión partidaria de necesitar o consentimento unánime da comunidade de propietarios.

    No entanto, é unha opinión minoritaria, xa que é habitual que o título constitutivo ou os estatutos da comunidade de propietarios establezan a facultade de dividir ou segregar, mesmo redistribuír, a cota de participación entre os elementos afectados sen precisar o consentimento da comunidade.

  • A conversión de local en trasteiro está suxeita á concesión das licenzas municipais oportunas. Pode darse o suposto de que a xunta de propietarios conceda permiso -en caso de ser necesario- e que o concello denegue as autorizacións administrativas pertinentes.