Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Debería aceptar un agasallo do meu banco?

Os bancos obsequian con televisores e ata con diñeiro en efectivo para captar a novos clientes
Por Javier Mezcua, Helpmycash 22 de Outubro de 2018

A quen non lle ofreceron algunha vez un agasallo a cambio de domiciliar a nómina nun banco? Se nos descoidamos, podemos saír dunha sucursal cunha vaixela, un televisor e un cheque de 100 euros debaixo do brazo. Pero a cambio de que? As entidades levan décadas usando a táctica dos agasallos para seducir a novos clientes, pero, a cambio, o cliente debe aceptar unha serie de condicións das que non sempre é consciente, como os compromisos de permanencia, e facer fronte a unha serie de gastos cos que non contaba. Neste artigo contamos os requisitos e gastos máis comúns para analizar se merece a pena, ou non, aceptar estes presentes dos bancos.

Duda interrogacion

A nómina, a nosa moeda de cambio

A maioría dos obsequios que dan os bancos están dirixidos a novos clientes que contraten unha conta nómina e domicilien os seus ingresos regulares. Os agasallos por domiciliar nómina van desde diñeiro en efectivo ata subscricións gratuítas a plataformas de streaming como HBO, televisores, lentes de sol ou lámpadas.

Tamén a final de ano é habitual que os bancos estendan esta política aos plans de pensións, en concreto aos clientes que traspasan o seu plan desde outra entidade. Neste caso, o presente consiste no pago dun tanto por cento do diñeiro traspasado.

En calquera caso, os agasallos nunca son a cambio de nada. Se nolos dan por contratar unha conta corrente, o máis probable é que como mínimo haxa que domiciliar a nosa nómina ou pensión e, coidado!, porque o banco pode esixir que os haberes teñan un importe mínimo. E é posible que teñamos que cumprir algunha condición extra, como cargar un mínimo de recibos ao mes ou ao trimestre ou facer un uso mínimo do cartón asociado. Se os obsequios son por traspasar un plan de pensións, o máis seguro é que para acceder a eles o traspaso terá que ser dun importe mínimo e o plan de destino terase que escoller entre unha lista pechada da entidade.

Agasallos a cambio de fidelidade

Os presentes dos bancos van acompañados sempre dun compañeiro silencioso: a permanencia. É dicir, que se aceptamos o teléfono móbil, a tableta ou a cubertería de quenda, comprometémonos a serlle fiel á entidade durante un prazo que pode ser de só uns meses ou de ata catro ou cinco anos, en función do valor do agasallo.

Pero non consiste só en ser cliente durante ese tempo, senón de manter as mesmas condicións que se asinaron no momento de aceptar o presente (saldo mínimo nun plan de pensións, nómina domiciliada, etc.).

O problema aparece cando non se poden conservar os requisitos de vinculación durante o período que dura a permanencia, por exemplo porque nos quedamos en paro e xa non temos unha nómina que ingresar. Nese caso, o contrato contempla unha penalización económica que variará en función do custo do obsequio e do tempo que falte ata o fin da permanencia.

Gastos de envío, págaos o banco ou nós?

Se o agasallo é un abono de diñeiro na nosa conta corrente (unha estratexia moi de moda nos últimos tempos), non hai gastos de envío polos que preocuparse. Pero se o obsequio é un obxecto físico, como un televisor, poden ocorrer dúas cousas: que chegue á nosa sucursal, e sexamos nós os encargados de levárnolo a casa; ou que o faga á nosa porta, nese caso haberá que interrogar á entidade sobre quen se encarga dos gastos de envío: nós ou o banco?

Debemos preguntar á entidade quen se ocupa de pórtelos e, no caso de que corran pola nosa conta e queirámonolos/queirámosnolos aforrar, podemos pedirlles que manden o agasallo á oficina e que sexamos nós quen nolo levemos.

Regalo Imaxe: qimono

Os agasallos tamén tributan

Os presentes, como os intereses dunha conta ou dun depósito, non están exentos de tributación. Considéranse rendementos do capital mobiliario e tributan ao 19 %, polo xeral. O ingreso a conta que practica o banco cando nos dá un obsequio pode correr ao noso cargo ou por conta da entidade (este punto especifícase nas bases de cada promoción). A diferenza é considerable, sobre todo se o agasallo é un obxecto físico.

Un exemplo. Se abrimos unha conta corrente e obséquiannos con 100 euros en efectivo, pode ser: que os 100 euros sexan brutos e, en realidade, recibamos 81 euros, pois o banco reteña 19 para Facenda; ou que os 100 euros sexan netos e que a entidade se faga cargo dos 19 euros que debe á Administración.

Se o presente é un obxecto en lugar de diñeiro, o tema complícase, xa que se somos nós os que temos que correr cos impostos, veremos un cobro na nosa conta: quitarannos parte do noso saldo para facer fronte á fiscalidade do agasallo.

Entón, valen a pena os agasallos bancarios?

Primeiro teremos que valorar se a vinculación esixida e a permanencia son aceptables, así como a nosa rutina habitual. Se non nos gusta cambiar de banco moi a miúdo, poida que non nos importe “casarnos” coa entidade durante uns anos a cambio dun obsequio. Pero o agasallo é interesante? Se é un obxecto que necesitamos e non queremos esperar, entón pode ser unha boa opción. Pero, en caso contrario, vale a pena preguntarse se non sería máis rendible abrir unha conta con remuneración e sen permanencia que nos permitise gañar en concepto de intereses un importe similar ao do valor do obsequio.

Tamén debemos comprobar quen se fai cargo da tributación e dos gastos de envío e, sobre todo, comparar, xa que pode haber diferenzas considerables entre varias entidades que regalen un presente similar, sobre todo no relativo á permanencia, as condicións de vinculación e as comisións dos produtos que haxa que contratar.