Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dedución de 400 euros no IRPF

A medida aplicarase aos contribuíntes que perciban rendas do traballo, asalariados e pensionistas, e a quen teñan rendementos procedentes de actividades económicas
Por José Ignacio Recio 23 de Abril de 2008
Img dinero listado
Imagen: sanja gjenero

Os asalariados, pensionistas e traballadores autónomos españois beneficiaranse da dedución de 400 euros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) en cómputo anual paira este ano. De momento, a medida non afectará o País Vasco e Navarra, onde o IRPF ten una regulación propia e o seu contido é una competencia normativa das deputacións e do Goberno Foral, respectivamente. Aínda que esta medida foi referendada o 18 de abril de 2008, aínda quedan numerosos aspectos por concretar, e , con toda probabilidade, sufrirá cambios que, con todo, non afectarán o espírito global da medida. Quedan tamén algunhas “lagoas” sobre os seus futuros perceptores, especialmente nas referencias aos traballadores autónomos que non fan pagos trimestrais, ou os que cobran polos seus servizos con retención a conta na factura.

A aplicación

Esta axuda pública pode entenderse como un abono ao traballador, pero é, sinxelamente, una reforma fiscal de aplicación inmediata, posto que a dedución realizarase sobre as retencións das nóminas, non se esperará á declaración de 2009. Na nómina deste mes de xuño -aínda que é probable un atraso até xullo debido a axústelos burocráticos-, os traballadores e pensionistas gozarán dunha primeira rebaixa das retencións de 200 euros. Os 200 restantes faranse efectivos entre os meses de xullo e decembro. Pola súa banda, os traballadores autónomos beneficiaranse da mesma dedución cando vaian ingresar os pagos fraccionados, ou no momento de render contas á Facenda Pública. Esta dedución será aplicable aos contribuíntes que perciban rendas do traballo, asalariados e pensionistas, e tamén a aqueles que se beneficien dos rendementos procedentes de actividades económicas.

A aplicación da medida será inmediata e farase sobre as nóminas, sen esperar á declaración de 2009

Son moitos os usuarios afectados por esta medida que desexan saber como se realizará o proceso, xa que a súa aplicación suscita numerosas dúbidas. É sinxelo: o traballador que teña un soldo de 1.300 euros brutos e ao que Facenda lle reteña 300 euros, recibirá como soldo neto 1.000 euros xustos, pero en xullo soamente sufrirá una retención de 100 euros co que o soldo neto dese mes será de 1.200 euros, despois de descontarse a dedución de 200 euros. Que pasa cos 200 restantes? Aquí radica o aspecto máis complicado de entender desta medida, xa que se deberá prorratear esa cantidade entre os cinco meses que quedan de exercicio fiscal, o que daría una cota mensual de dedución de 40 euros. Aínda que un pouco complicado en principio, este sistema paira establecer as cotas de dedución aplicarase unicamente este ano, xa que a partir de 2009 todos os meses reducirase a retención de cada nómina na mesma contía e proporción.

Os perceptores da medida

Non todos os traballadores vanse a beneficiar desta dedución. Aqueles que conten con traballos eventuais ou con contratos de curta duración mal remunerados non se verán afectados pola medida. A razón é ben sinxela: a dedución non se aplica aos traballadores que teñen una cota íntegra por baixo dos 400 euros, ou a quen teñen una retención moi baixa. En ambos os casos, o traballador estará fóra do alcance da nova disposición, que soamente afecta a aqueles grupos de traballadores temporais ou con menor remuneración que estean na situación anteriormente exposta.

O cidadáns que realicen traballos eventuais ou con contratos de curta duración mal remunerados non serán beneficiarios da nova disposición

No caso doutros traballadores como os autónomos que non fan pagos trimestrais, ou os que cobran polos seus servizos con retención a conta na factura, aínda se descoñece en que sentido afectaralles a entrada en vigor desta medida.

Respecto dos pensionistas, a recentemente aprobada normativa afectará a un total de 2.350.119 pensións, cunha retención media calculada de 128,32 euros por pensión. Sobre o total dos pensionistas, só una cuarta parte deles (23%) -o que representa a 581.908 dos seus membros- deixarán de soportar o Imposto da Renda sobre as Persoas Físicas (IRPF) en 2008. Por comunidades autónomas, Cataluña será onde máis se note esta medida (127.597), seguida de Madrid (76.882), Andalucía (60.893), Comunidade Valenciana (59.132), País Vasco (50.769), Galicia (39.277), Castela e León (38.259), Asturias (22.122), Aragón (20.896), Castela-A Mancha (15.198), Canarias (12.538), Tiroteares (12.524), Navarra (10.803), Murcia, (10.791), Cantabria (10.591), Estremadura (7.745), A Rioxa (4.371), Ceuta (932), e Melilla (588 pensionistas).

País Vasco e Navarra

Esta medida de carácter fiscal e económico afecta a todo o país, con dúas excepcións que corresponden ao País Vasco e Navarra, comunidades que xestionan os seus propios impostos. Deste xeito, a normativa aprobada pola Administración non lles afecta, salvo que os seus respectivos gobernos decidisen tamén aplicala, aínda que no caso concreto de Navarra, xa se anunciou una reforma fiscal e, aínda que aínda non se decidiu a forma en que se habilitarán as axudas, xa se adiantou que non se aplicará a dedución de 400 euros.

No País Vasco, o Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), que reúne ás deputacións forais e ao Goberno vasco, acordou deflactar o IRPF en Guipúzcoa, Álava e Biscaia, paira compensar a inflación rexistrada o último ano e en substitución da rebaixa tributaria de 400 euros que o Goberno aplicará no territorio común. Por tanto, os contribuíntes vascos terán que esperar á declaración de 2009 paira beneficiarse dunha menor presión fiscal.

OUTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Outra das medidas económicas aprobada polo Goberno é establecer un compromiso coas entidades financeiras paira eliminar os gastos financeiros asociados á ampliación do prazo de amortización dun crédito hipotecario. Esta axuda ás familias con hipotecas, que entrará en vigor en maio e terá una vixencia de dous anos, beneficiará a todas as persoas físicas que queiran alargar o prazo das súas hipotecas sobre primeira vivenda paira reducir a cantidade que mensualmente abonan ao banco ou caixa de aforros. No entanto, son moitas as asociacións que recomendan mostrarse cauteloso ao mesmo tempo que advirten de que o único que fai a medida “é agravar o problema, xa que os consumidores terán que pagar máis diñeiro ao final deste período”. O propio Banco de España manifestou en repetidas ocasións do perigo que supón paira os usuarios a contratación das hipotecas de longa duración, é dicir de máis de 40 anos.

A esta medida de carácter social únense outras eminentemente económicas, como a devolución mensual do IVE ás empresas que o soliciten, que entrará en vigor o próximo ano. Tamén se elimina o gravame no Imposto sobre o Patrimonio a partir do 1 de xaneiro de 2008. E, polo que respecta ao non residentes, o máis reseñable é que se eliminan as retencións sobre os intereses da Débeda Pública e outros instrumentos de renda fixa. Finalmente, e dentro dun plan especial paira a recolocación de traballadores desempregados, contémplase una axuda extraordinaria de 350 euros mensuais durante tres meses paira desempregados con especiais dificultades de inserción laboral e cuxas rendas sexan inferiores ao Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM), a condición de que non se cobre ningunha prestación por desemprego.