Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos a 12 meses, máis rendibles se hai unha vinculación coa entidade

A rendibilidade destes depósitos pode exceder o 4%, pero é preciso ter unha relación estreita coa entidade emisora
Por José Ignacio Recio 23 de Abril de 2011
Img pilas monedas
Imagen: Sophie

Baixo unha modalidade de permanencia a 12 meses, os bancos e caixas de aforros propoñen varios depósitos que cumpren cunha premisa central: brindan unha rendibilidade media que oscila entre o 1,7% e o 3,2%, aínda que en caso de ter vinculación coa entidade emisora pódese exceder o 4%. Poden subscribilos case todas as economías domésticas, xa que as achegas mínimas parten de 300 euros nalgúns casos.

Imposicións a un ano, flexibles e rendibles

Hai imposicións a un ano para case todos os gustos, desde as tradicionais sen ningún tipo de achega adicional ao produto, ás bonificadas en función dos produtos contratados co banco ou caixa de aforros. Tampouco faltan os depósitos exclusivos para novo diñeiro ou para contratos realizados a través da Rede.

Esta oferta a un ano de prazo caracterízase porque a súa remuneración media está situada entre o 1,7% e o 3,2%, aínda que se pode chegar ata algo máis do 4%, sempre que se cumpra cunha serie de requisitos que pasan por incrementar a vinculación coa entidade emisora dos depósitos. Outra particularidade é que se remunera en función das achegas realizadas, co que se incentivan as imposicións de maior contía. Cabe tamén ter en conta que domiciliar os principais recibos domésticos ou a nómina e pensión pode ter recompensa en forma de medio punto porcentual na remuneración que recibirán os clientes durante os seus 12 meses de permanencia.

Remunérase en función das achegas realizadas e incentívanse as de maior contía

Os depósitos a un ano son moi flexibles no seu proceso de subscrición e os seus importes mínimos están adaptados a todos os petos. As achegas parten en xeral desde os 1.000 euros, aínda que nalgúns casos basta con depositar 300 euros. É habitual que estas imposicións vaian a un tipo de interese fixo, pero poden contratarse certos modelos de depósitos que dependen dalgún índice de referencia (en xeral, relacionado co Euribor). Os seus intereses poden devengarse con periodicidade mensual, trimestral ou ao vencemento. Non se aplican comisións de administración ou mantemento, pero é conveniente consultar as condicións porque é posible que a cancelación anticipada estea penalizada cunha comisión que pode ser do 2% ou 4%.

Estes produtos cun prazo de permanencia a 12 meses están presentes en case todas as propostas dos bancos e caixas de aforro, case sempre deseñados baixo uns parámetros moi similares. Banco Sabadell, a través do seu “Pole Position”, remunera aos seus subscritores cun 4% de rendibilidade. Neste caso vai ligada á Bolsa española, a partir de importes mínimos desde 600 euros. De similares características é a proposta de Ibercaja, cuxo “Depósito a prazo fixo a 12 meses” permite obter unha remuneración superior á media bancaria, do 4,5% TAE, aínda que só para o 70% do investimento total. Tamén contan con depósitos a 12 meses Ing Direct, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Barclays, Caixa Madrid, Caixa Vital ou BBK. Santander, pola súa banda, volve cambiar o panorama do mercado para facerse con máis clientes e brinda un produto estruturado, desde 50.000 euros, que tras 12 meses abona un 4,5% sobre o 90% do capital.

Algunhas entidades ofrecen estes depósitos só a novos clientes para captar o diñeiro da competencia

Outras entidades, no seu afán de captar o diñeiro da competencia, decántanse por depósitos a 12 meses co formato de produtos para novos clientes. É o caso de Sa Nostra co seu “Depósito Duo”, cun 4% TAE, ou o do Banco Popular e o seu “Depósito Gasol a 12 meses”. Xera unha remuneración anual do 3,2%, baseado nun 10% efectivo durante o primeiro mes e do 2,5% durante o resto dos meses. A Caixa de Canarias ten un depósito promocional baixo o nome de Depósito “Benvida”, con remuneración trimestral en función da vinculación do cliente e cun cupón extra a vencemento. Pódese contratar desde 1.000 euros e os subscritores teñen a posibilidade de rescatar o diñeiro sen penalización.

Contratación en liña

Non faltan as ofertas que só se poden formalizar por Internet e melloran as marxes de retribución ao cliente. Unha das posibilidades de obter os intereses máis altos -aínda que a cambio de cumprir certos requisitos- é a proposta do BBVA a través do seu “Depósito BBVA Uno En liña”. Este basea a súa aposta retributiva a partir dun tipo de interese basee do 2%, que se incrementa en función da relación do depositante coa entidade. Pode alcanzar ata o 3,5% TAE. Esta proposta é válida para importes mínimos a partir de 3.000 euros. Os “E-Depósitos” (Caixa Ávila) pódense contratar desde 2.000 euros, desde Internet e cunha rendibilidade do 3,5%, con liquidez inmediata, mediante reembolso anticipado do total da imposición, aínda que contempla unha penalización do 4%.

A contratación en liña mellora as marxes de retribución aos clientes

Outra proposta dentro desta estratexia é a do Banco Sabadell, cuxos “Depósitos En liña”, brindan a un ano unha remuneración do 2,7%. Caixa España e o grupo bancario Unimm contan tamén con produtos deste tipo.

Depósitos bonificados

Os produtos a 12 meses de certas entidades bríndanse aos clientes a través de bonificacións, en función do grao de fidelidade coa entidade. É o caso da Caixa de Aforros da Inmaculada e o seu “Depósito Bonificado”, desde 10.000 euros e co abono de intereses ao vencemento. Esta alternativa para o aforro contempla unha retribución a tipo de interese fixo, máis unha bonificada se se cumpren determinados requisitos, entre os que destacan ter a nómina domiciliada e contratar un seguro ou plan de aforro.

Unicaja basea a súa proposta no “Depósito Crecente 12 meses”, cun 2% TAE para os titulares dunha conta á vista con saldo medio superior a 600 euros, cartón de débito ou crédito cun consumo anual en comercios de 1.200 euros, domiciliación de, polo menos, tres recibos e tamén de nóminas, pensións e seguros sociais. A remuneración baixa ao 1,5% TAE para os restantes casos. Pódense contratar desde 6.000 euros, con liquidación trimestral. O bonificado de Caixa Canarias ten un TAE do 2,5% -en función do grao de vinculación do depositante- e impón un investimento mínimo de 6.000 euros, sen achegas adicionais.