Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos contra pagarés, cal contrato?

Os depósitos e pagarés son os modelos máis habituais para o aforro, pero, aínda que son moi parecidos entre eles, é conveniente coñecer que diferenzas presentan para acertar
Por José Ignacio Recio 6 de Novembro de 2015
Img 6793826885d3b6befb99b
Imagen: 401(K) 2012

Depósito ou pagarei bancario? As diferenzas entre ambos os produtos se sustancian en que os depósitos están cubertos por un fondo de garantías, mentres nos pagarés, non. Esta diverxencia -hai outras, pero non tan decisivas- guiará a decisión para investir os aforros. Neste artigo explícanse cales son as principais características de depósitos e pagarés para saber que convén máis e decidir cal dos dous modelos de aforro é máis favorable para os intereses do pequeno investidor.

Depósito ou pagarei bancario, que elixo?

Depósito ou pagarei bancario? Para saber por cal dos dous produtos decantarse, non queda máis remedio que analizalos e comprobar que particularidades presentan, coas súas vantaxes e inconvenientes. Depósito ou pagarei bancario son produtos similares, con apenas diferenzas, polo que é difícil a decisión.

Depósito ou pagarés bancario son os dous modelos máis populares para depositar os aforros sen correr excesivos riscos. Baseados na renda fixa, ofrecen sempre un rendemento garantido, aínda que en mínimos históricos. Ademais, proporcionan unha rendibilidade de entre o 0,25% e 0,75%.

Ambos pódense contratalos a diferentes prazos: a un, seis, doce e mesmo máis meses. E a medida que os seus períodos de permanencia amplíanse, o interese vai aumentando de forma progresiva, pero sen espectacularidade. Son, en ambos os casos, produtos bancarios altamente asimilables para todos os clientes. Non requiren de especiais coñecementos para comprobar o seu funcionamento. Só algunhas imposicións están vinculadas a outros activos financeiros (materias primas, renda variable, etc.), e o seu proceso é algo máis complicado.

A partir destas coincidencias, é aconsellable detectar as diverxencias que xeran, e que serán as que marquen as pautas para decidirse por un ou outro formato de aforro. Non son moitas, pero si as suficientes como para telas en conta no momento de dirixir os aforros cara a algún produto que exporte un rendemento, por mínimo que sexa.

Diferenza: pagos adiantados ou ao seu vencemento

Esta é a primeira diferenza entre o depósito e un pagarei. Mentres que nos depósitos a prazo o abono do interese é flexible en función do modelo subscrito (trimestral, semestral, anual ou ao seu vencemento), nos pagarés bancarios esta operación desenvólvese, en todos os casos, no preciso momento de contratalos, polo que os aforradores disporán dos seus intereses ao principio, e sen ter que esperar máis tempo.

Cancelación, si ou non?

Outro aspecto que ofrece diferenzas entre ambos os deseños é o que se refire a a súa posible cancelación. Nas imposicións é máis factible este proceso, aínda que levan penalizacións (entre o 1% e 2% sobre o importe depositado), admitindo polo xeral os rescates parciais ou totais.

Con maiores matices preséntase a estratexia empregada nos pagarés que, aínda que contempla esta posibilidade, está cuberta baixo unhas condicións moi duras que anulan todo intento que pase por recuperar os seus aforros. É máis, mesmo podería perderse unha parte das achegas como consecuencia das súas fortes penalizacións.

Flexibilidade para subscribilos

A gran oferta de canles onde poden contratarse os depósitos é un dos valores engadidos que apontoa a súa candidatura para dar refuxio aos aforros das familias. Poden formalizarse desde as sucursais bancarias, por teléfono e en formato en liña.

Os pagarés, pola contra, de cando en cando admiten outras canles que non proveñan do contrato asinado desde as oficinas. O motivo é a súa escasa comercialización a través das webs das entidades financeiras.

Achegas mínimas

Unha vantaxe que ofrecen as imposicións é que, ao desenvolverse baixo unha ampla oferta, admiten toda clase de achegas, desde só 100 euros, a outras máis esixentes que esixen un importe mínimo próximo a 10.000 euros.

Non ocorre o mesmo cos pagarés bancarios que, en xeral, parten de ingresos máis elevados, ao redor de 6.000 euros.

En calquera caso, no que coinciden ambos os modelos, é que están abertos a unha cantidade máxima adaptada aos perfís dos seus clientes.

Que garantías ofrecen?

Unha diferenza substancial entre ambos os produtos bancarios é a garantía que ofrecen, e que é por completo contraposta nas dúas propostas.

Así, os depósitos, sexa cal fose o modelo subscrito, está cuberto polo Fondo de Garantía de Depósitos, ata un máximo de 100.000 euros por titular. En prazos superiores, habería que distribuír os aforros en varios bancos, para non superar o límite imposto pola normativa financeira.

Outra opción consistiría en formalizar a imposición de forma conxunta con outro titular, conseguindo dobrar a protección máxima, ata 200.000 euros. Esta garantía depositaria non afecta a todos os produtos por igual, e neste sentido, os pagaréss -como unha das súas principais desvantaxes para contratalos- non contan con esta cobertura para protexer as súas achegas. Como consecuencia diso, se houbese unha quebra do banco, o cliente perdería de forma automática todos os aforros depositados a través deste produto, sen posibilidade de recuperalos, limitándose a emprender outras vías máis complexas.