Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos, máis rendibles a longo prazo

Depositar o capital a longo prazo xera unha rendibilidade media un punto máis elevada que a brindada para imposicións a curto prazo
Por José Ignacio Recio 16 de Marzo de 2012
Img hucha
Imagen: RAWKU5

A actual situación financeira tende a favorecer os depósitos a longo prazo como fórmula indispensable para elevar os tipos de interese. Depositar o capital a un intervalo de tres a cinco anos xera unha rendibilidade media que oscila entre un 3% e un 4%, un punto porcentual máis elevado que a brindada para prazos máis curtos. Ademais, poden subscribirse por importes a partir de 3.000 euros.

Depósitos a longo prazo, os máis rendibles

A necesidade de buscar pasivo estable por parte das entidades de crédito orixinou que nos últimos meses potenciouse a captación dos aforros a medio e longo prazo, en detrimento de os depósitos a prazos máis reducidos. A clave para iso é aumentar a rendibilidade destes produtos.

A remuneración media dos depósitos a máis longo prazo (entre dous e cinco anos), oscila entre o 3% e 3,9%, en contraposición aos destinados a un prazo único dun ano ou inferiores, que apenas excede a barreira do 2,5%. Algunhas entidades, mesmo, chegan a ofrecer ás súas depositantes ata preto dun 4% se destinan estes produtos a tres ou máis anos.

A remuneración media dos depósitos subscritos de dous a cinco anos oscila entre o 3% e 3,9%

Para conseguir este obxectivo de maior rendibilidade, as entidades recorreron a varias estratexias, como referencialos a algún activo financeiro ou confeccionalos como depósitos crecentes, que incrementan a súa remuneración ano tras ano e permiten retirar o efectivo sen penalización ao termo de cada exercicio.

No entanto, ao estar confeccionadas para novas achegas ou para clientes procedentes doutras entidades, algunhas destas ofertas teñen limitacións.

Características das imposicións a longo prazo

 • Non se basean en imposicións tradicionais, senón que se fundamentan en produtos financeiros “crecentes” ou referenciados a determinados activos.
 • O importe mínimo para poder subscribilos é máis esixente que nos depósitos a curto prazo. As ofertas estipúlano a partir dun intervalo entre 3.000 e 6.000 euros. Hai modelos aínda máis esixentes, cunha entrada a partir de 25.000 euros.

 • Gran parte dos seus ganchos fundaméntanse en que os seus titulares contan cunha total disposición do seu diñeiro. A iso engaden a exención de gastos e comisións que encarezan a subscrición.

 • Os prazos de permanencia a medio ou longo prazo están estipulados para períodos de tres a cinco anos. Prémiase ás imposicións a maior prazo.

 • Brindan unha rendibilidade media de entre o 3% e 4%, un punto porcentual máis elevada que a doutros depósitos de prazos máis curtos. A cambio, como é obvio, hase de ter o diñeiro depositado máis tempo.

Depósito a longo prazo, que medidas tomar antes de contratalo

Quen dispoñan duns aforros que non necesiten durante varios anos poden contratar un depósito a longo prazo. Este sempre terá menos risco que as achegas regulares aos fondos de investimento ou a Bolsa.

Un depósito a longo prazo ten menos risco que as achegas regulares a fondos de investimento e que a Bolsa

No entanto, hai algúns aspectos que deben terse en conta antes da súa formalización para evitar problemas nos próximos anos.

 • O principal é coñecer a que produtos está vinculado o produto, se o estivese.
 • Non menos importante é saber a posibilidade de cancelación anticipada, así como a posible penalización do rescate e en que intensidade.

 • Outro aspecto de gran interese para os usuarios bancarios é a periodicidade na liquidación de intereses: mensual, trimestral, anual ou ao vencemento.

 • Coñecer canto diñeiro deixarase inmobilizado nuns anos a través dos importes mínimos que propoñen estas propostas de aforro.

Algunhas propostas puntuais de depósitos
 • BBK inclúe na súa oferta o Depósito Total LP, a un prazo máximo de tres anos, con dispoñibilidade total ou parcial (ata un máximo anual do 25% do importe contratado), sen penalización. Ademais, hai unha curmá final do 0,25% do importe do depósito ao vencemento (T.A.E. do 0,08%) se o cliente ten domiciliada a nómina, a pensión ou a cotización da seguridade social dos traballadores autónomos. Este modelo pódese contratar a partir de 3.000 euros.
 • Caixa Vital conta para estes casos co Depósito Anticipación, un produto con intereses percibidos por adiantado, que se ingresan no plan de pensións. O prazo de permanencia é de dous anos e aplícase un tipo de interese do 3% nominal (T.A.E. do 3,142%), a partir de cantidades superiores a 20.000 euros.
 • A Caixa conta co Depósito Evolución Euribor, que posibilita aumentar a rendibilidade en tres anos. Pódese subscribir desde 3.000 euros, cun tipo de interese de emisión fixo durante o primeiro ano e ligado ao índice de referencia europeo (euribor 12 meses + 1%) os anos seguintes. A súa aceptación permite realizar en calquera momento unha cancelación anticipada total ou parcial, aínda que cunha redución do tipo de interese.
 • Unicaja brinda aos seus clientes un modelo por tramos, o Depósito Crecente 5 anos, para importes desde 6.000 euros e un prazo de permanencia de cinco anos como máximo. O seu T.A.E. é do 3,5%, sempre que se cumpran os requisitos de vinculación. De non ser así, baixaría ata o 3%.
 • Barclays ten o Depósito Interese Crecente a 3 anos, que proporciona un T.A.E. global do 3,14%. Pódese contratar desde 3.000 euros e ata 1.000.000 euros. No entanto, é exclusivo para diñeiro procedente doutras entidades e entre as súas achegas destaca que é posible a cancelación total do depósito en calquera momento. Con todo, non contempla a realización de cancelacións parciais.
 • O Depósito Flexible de Oficina Directa asegura unha maior rendibilidade para os aforros dos clientes durante dous anos, con liquidez semestral. Brinda un 4,25% T.A.E., para cantidades entre 5.000 e 300.000 euros, con abono mensual de intereses. Se se necesita parte do diñeiro, ou todo, pódese retirar cada seis meses. Se se retira ao sexto mes, a rendibilidade sería do 3,60% T.A.E. (3,54% nominal durante o seis meses); se son 12 meses, xeraría un 4% T.A.E. (3,93% nominal durante os 12 meses); se se alcanzan 18 meses, subiría ata o 4,15% T.A.E. (4,07% nominal durante os 18 meses). Nos casos en que o saldo non se retirase, rendería un 4,25% T.A.E. ata o vencemento.
 • Openbank propón aos seus clientes o denominado e-Depósito Open, cunha rendibilidade do 3,75% T.A.E. a 15 meses desde 25.000 euros e do 3,50% T.A.E. a cinco meses, desde unha achega mínima de 3.000 euros. Caracterízase porque non ten comisión de cancelación anticipada e o depósito liquidará a un 1,5% de interese nominal polos días transcorridos ata a súa cancelación.
 • O Depósito Azul é a proposta de Ibanesto, ata o 1 de maio de 2012. Pódese conseguir un 3,70% T.A.E. de rendibilidade, ten total disposición do diñeiro e carece de comisións.