Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos remunerados en especie

Os artigos que se entregan nos depósitos remunerados en especie son un rendemento suxeito a tributación no IRPF
Por José Ignacio Recio 15 de Abril de 2008

Videoxogos, consolas, baterías de cociña vitrificadas… e até edredones nórdicos. Estes son algúns dos artigos que ofrecen as entidades financeiras paira aquelas persoas que deciden contratar un depósito que non ofrece retribución algunha en efectivo, senón artigos compensatorios do depósito contratado, o que se denomina remuneración en especie. Destinados especialmente a usuarios novos, o contratante debe ter en conta que non se trata de agasallos, senón de artigos equivalentes ao interese xerado, e saber que a remuneración en especie é un rendemento suxeito a tributación no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Informática e fogar

Bancos e caixas de aforro rivalizan ofrecendo aos seus clientes os produtos máis novos e atractivos nos depósitos remunerados en especie. Estes teñen como principais subscritores ao segmento máis novo da sociedade, por iso é polo que a maioría dos artigos que ofrecen estean relacionados coa informática ou os videoxogos, aínda que como tamén teñen entre as súas filas a familias, algúns depósitos decántanse polos produtos tradicionais e os que teñen una maior aplicación no fogar. Non cabe dúbida de que os artigos teñen “gancho”, pero antes de contratar este tipo de produtos convén reflexionar, e comparar o valor do produto en cuestión cos intereses en efectivo que se obterían si subscribísese outro depósito calquera nas mesmas condicións.

O cliente debe saber que neste tipo de produtos non procede una cancelación anticipada, xa que se recibe por anticipado o artigo. Iso si, chegado o momento do vencimiento, levará a cabo a súa liquidación con abono do seu importe, xunto cos intereses que xerase -no caso de que os tivese- na conta vinculada a este produto financeiro.

Tampouco está de máis coñecer, antes de subscribilo, que a remuneración en especie é un rendemento suxeito a tributación no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Esta forma de remuneración rexistra a cualificación fiscal de rendementos do capital mobiliario en especie con ingreso a conta do 18% da base. Como en calquera outro depósito é necesario informar da taxa anual equivalente da operación. Pero no caso concreto de que se entregue un produto, como debe calcularse? Paira calcular a taxa anual da operación hai que darlle algún valor ao ben entregado, e este adoita ser o mesmo que manexa a entidade bancaria paira facer o ingreso a conta na Facenda Pública (este ingreso a conta é equivalente á retención que se efectúa nos depósitos cando os intereses páganse en efectivo). A normativa fiscal indica como debe calcularse devandito valor, que se obtén aplicando unha porcentaxe determinada ao que lle custou á entidade bancaria o produto que ofrece aos seus clientes como intereses.

Polo que respecta á entrega do artigo seleccionado, tanto nos depósitos contratados a través de Internet como os que se formalizan de forma tradicional, pode ser recollido na sucursal bancaria onde se teña una conta asociada presentando o DNI e asinando un recibo. Por regra xeral, os artigos entregaranse ao redor de 15 días a partir da data de contratación do depósito.

Alta rendibilidade

Son varias as entidades que levan a cabo esta estratexia, entre as que destaca a biscaíña BBK, a través do “Depósito a prazo fixo con pago en especie”. A súa estrutura consiste en contratar un depósito a prazo determinado, con dispoñibilidade ao vencimiento, e cuxos intereses se cobran por anticipado, mediante a entrega dun ben de consumo. É dicir, o cliente obtén o ben de consumo ao contratar o depósito a prazo fixo, sen ter que esperar ao vencimiento. O valor de mercado do ben de consumo que obtén o cliente “é moi superior ao custo que resulta paira a caixa”, segundo informan desde a entidade emisora, polo que o titular do depósito obtén una rendibilidade moito máis elevada que noutro tipo de operacións. Non se contemplan comisións, nin gastos de ningún de tipo, nin franquías.

Caixa Douro tamén dispón dun depósito destas características, no que o total do capital investido recupérase ao vencimiento e os intereses percíbense por anticipado, en forma dun artigo en especie (vaixela, edredón nórdico…). A entidade ofrece aos seus clientes varios prazos ao longo do ano. Caixa Segovia é outra das entidades financeiras que promociona esta estratexia de entrega dun artigo no momento da apertura dun depósito.

Os clientes obteñen os intereses (o produto escollido) no momento en que subscriben o depósito, e non ao seu vencimiento

Una das promocións máis curiosas que se poden atopar no mercado depositario é a da Caixa de Aforros do Mediterráneo co seu Depósito “Alta Cociña”. Este permite aos seus subscritores levar una batería de cociña de aceiro vitrificada coa condición de ter depositado durante catro meses un saldo medio equivalente a 2.900 euros. Trátase dunha oferta dirixida a clientes procedentes doutras entidades, coa intención de captar o maior número de clientes. A pesar de que se informa de que este depósito ten un TAE do 4,99%, non existe tal remuneración en efectivo senón que se realiza en especie, aínda que a retención a conta si corre a cargo do propio contratante deste produto.

PRODUTOS INTERACTIVOS

Entre os produtos máis orixinais destacan os ofrecidos por Caixa Catalunya, que dispón paira os seus clientes do chamado “e-depósito inter@ctivo”, un produto a prazo que se contrata por Internet e garante un 5% TAE. Está vinculado a un xogo “online” co que se pode conseguir una rendibilidade extra paira o último mes de até o 6% TAE e una Wii de Nintendo. O xogo consta de catro probas que se irán liberando cada mes. Con cada etapa superada, conséguese una rendibilidade extra paira o depósito segundo un baremo establecido, así como o acceso exclusivo a un xogo de enxeño, segundo explican desde a entidade catalá. Tamén grazas á habilidade do xogador paira superar as probas, poden conseguirse puntos cos que gañar una das 10 consolas Wii. O único requisito é contratar este produto antes de una determinada data, e facelo cunha achega mínima de 500 euros.

De similares características é o “Depósito Wii” de Caixa Terrassa, con remuneración exclusiva en especie. Neste caso, tamén a través de una consola de videoxogos Wii. Paira contratalo esíxese ao cliente que teña contratado algún dos produtos ou servizos da entidade, entre os que destacan tres opcións: domiciliar a nómina ou pensión, tres recibos básicos domiciliados (luz, auga, teléfono, gas…), ou un seguro familiar de accidentes.