Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Depósitos vinculados a outros produtos, compensan?

Non sempre compensa obter máis rendibilidade por vincular un depósito a outros produtos da entidade, pois os requisitos son moi esixentes
Por José Ignacio Recio 5 de Febreiro de 2014
Img billetes hd
Imagen: maesejose

Quen máis quen menos desexa ver crecer a rendibilidade do seu depósito. Un modo de logralo é vinculalo a outros produtos da entidade. Pero a cambio de obter máis rédito, hai que desembolsar unhas achegas mínimas máis esixentes, e o período de permanencia é maior, destinado ao medio e longo prazo. Aínda que, como se explica nesta reportaxe, o maior inconveniente son os requisitos que se piden: subscrición doutras imposicións, domiciliar os principais recibos domésticos e nómina, ter cartóns de crédito e débito cun gasto mínimo e dispor dunha conta corrente saneada.

A máis vinculación, máis intereses

Se o que se desexa é mellorar a rendibilidade dun depósito, unha das alternativas que ofrece o mercado bancario é optar polos modelos de vinculación coa entidade, que inclúe case sempre un tipo de interese máis elevado en función do grao de compromiso dos clientes co banco. Pero nalgúns casos incorporan unhas condicións demasiado esixentes.

Para empezar, as achegas mínimas esixidas son máis elevadas, e en case todos os casos débense subscribir desde 6.000 euros, sen que falten modelos moito máis agresivos que requiren dun desembolso inicial alto, ata de 60.000 euros. Por outra banda, aínda que se demanda contratar outros produtos coa entidade, certas ofertas pasan por elevar os requisitos a conservar a conta cun saldo mínimo, domiciliar os principais recibos domésticos e a nómina ou manter un cartón de crédito ou débito cun gasto mínimo, entre outros.

Os depósitos vinculados a outros produtos son depósitos dirixidos a medio e longo prazo, case sempre por un tempo superior a 12 meses

Se aínda así os usuarios bancarios desexan formalizar estas contas, terán a recompensa dunha rendibilidade maior, que pode chegar ao 3,30% na mellor das propostas, aínda que para iso o prazo de permanencia sexa sensiblemente superior a outros modelos de imposicións, por encima de 12 meses.

A partir destas variables, a estrutura destes produtos non mantén máis novidades reseñables que conviden á contratación dalgúns dos modelos que presentan bancos e caixas de aforro nestes momentos. E é que o atractivo principal destes produtos está en que poden dobrar a remuneración que reciban os seus titulares na súa liquidación. Mesmo se opta por deseños de depósitos crecentes para chamar a atención dos clientes, nos que se vai incrementado a rendibilidade de maneira progresiva cada exercicio. Se se opera sempre coa mesma entidade, pode ser unha alternativa para mellorar posicións, pero se non é o caso, é preferible optar por outra clase de depósitos, a pesar de que dispoñan de tipos de interese máis baixos.

Que depósitos contratar

Cada vez hai máis propostas, aínda que non sexa unha oferta moi rechamante nin voluminosa. Unha das opcións nesta categoría de imposicións é o Depósito Gañador do Banco Galego, que conta con prazo de permanencia de 18 meses. Está destinado para clientes que contraten outros produtos da entidade, e é un deseño exclusivo para diñeiro procedente doutras entidades. Ofrece aos depositantes unha T.A.E. do 3,30% que se liquida de forma trimestral. No entanto, a rendibilidade do produto varía entre o 1% e 3,30% segundo as vinculacións e a negociación persoal. Por outra banda, se se cancela de forma anticipada, penalízase cun 4% do capital retirado e como máximo os intereses devengados. Pódese subscribir para achegas mínimas desde 3.000 euros.

Outra proposición nesta dirección comercial é o Depósito Cajamar a 12 meses, co que se pode obter un interese do 3%, sempre que os depositantes contraten outros produtos da entidade. Desde unha achega mínima de 60.000 euros e con liquidación de intereses ao vencemento, destaca que está permitida a cancelación anticipada con aplicación dunha comisión do 2% sobre o capital.

Requiren a contratación de demasiados produtos, polo que ás veces non compensan, nin tan sequera para alcanzar un 3,30% de interese

Sobre estas mesmas variables confeccionouse o Depósito Tandem de CatalunyaCaixa. Destinado a seis meses, ofrece unha rendibilidade do 3% para achegas mínimas desde 1.000 euros, con liquidacións trimestrais. Para poder contratar esta imposición a prazo a entidade esixe a subscrición doutro depósito a 21 meses cun cupón do 3% de rendibilidade acumulada (1,71%).

Para un prazo máis elevado, a tres anos, constituíuse o Depósito Crecente de Unicaja. Xera un interese do 2,25% con liquidación de intereses mensual, e pódese subscribir desde 6.000 euros. Esta proposta caracterízase porque os tipos de interese increméntanse de forma progresiva cada ano ata alcanzar o último o 2,75%. Pero endurécense as condicións para subscribilo, xa que hai que ter unha conta á vista con saldo medio superior a 600 euros, cartón de crédito ou débito cun consumo anual en comercios de 1.200 euros ao ano, domiciliación de polo menos tres recibos domésticos e a domiciliación da nómina por un importe mínimo de 1.000 euros.

Desvantaxes dos depósitos vinculados

Non convén sobrevalorar en exceso os depósitos que esixen vinculación coa entidade, xa que teñen unhas características moi específicas que non se amoldan a todas as economías domésticas, en especial polas seguintes consideracións:

  • Requiren achegas mínimas máis potentes que noutros modelos, onde se poden subscribir estes depósitos a prazo por importes máis esixentes.

  • Están dirixidos a medio e longo prazo, case sempre por máis de 12 meses. As propostas máis curtas están practicamente anuladas na actual oferta.

  • É certo que elevan a súa rendibilidade, pero a cambio de contratar outros produtos coa mesma entidade, que en ocasións son excesivos: outras imposicións, os principais recibos domésticos, a nómina, cartóns de crédito e débito cun gasto mínimo e ata unha conta con números boiantes.

  • Hai que ter moito coidado co incumprimento dalgunhas das súas cláusulas, xa que, de non acatalas, os depositantes sufrirán importantes penalizacións que poden diminuír de forma notable a rendibilidade final do produto.

  • Algunhas das propostas bancarias son ofertas non válidas para todos os clientes, senón indicadas para os novos como fórmula dos bancos e caixas para captar un maior número de clientes.

  • O grao de vinculación coa entidade é o factor determinante para incrementar o interese e, ás veces, require da contratación de moitos produtos ao mesmo tempo, que é probable que non necesiten os depositantes, nin tan sequera para alcanzar un interese máximo do 3,30%.