Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Deseñar a xubilación con antelación

Para acumular un capital para a xubilación, en lugar de contratar un plan de pensións pódense subscribir fondos de investimento
Por José Ignacio Recio 12 de Maio de 2014
Img dinero ahorrado hd

A partir dos 50 anos, a maioría das persoas exponse algún modelo de plan de pensións, sobre todo ante as dúbidas que xera o actual sistema nacional de pensións e as expectativas de evolución da Seguridade Social. Fronte a un sistema de protección pública que parece ir cara a un complemento de mínimos, os plans de pensións parecen constituírse como unha boa solución, pois diminúen a presión fiscal e aumentan os ingresos para a xubilación. No entanto, como se indica nesta reportaxe, esta formulación pode diferir, se quen planean o seu futuro postlaboral non pasan os 30 ou 35 anos, pois teñen opcións mellores como os fondos de investimento: danlles flexibilidade para elaborar un plan de aforro a medida e mesmo poden supor maior capacidade para incrementar a súa rendibilidade.

Plan de pensións

Este produto financeiro é unha excelente proposta para gozar dunha xubilación complementaria en función das achegas dos seus titulares.

  • Está indicado para persoas que teñen entre 50 e 60 anos e que, aínda que aínda teñen moitos anos por cotizar, xa é momento para preocuparse polo seu retiro.

  • Esta elección conta coas máximas vantaxes fiscais, xa que pode reducirse a base impoñible do IRPF, con límite máximo do 30% e 50%, para importes fixos de ata 10.000 e 12.500 euros, respectivamente. Ademais, se o contribuínte ten un cónxuxe que obteña rendas a integrar na base impoñible en contía inferior a 8.000 euros, poderá reducir na súa base impoñible as achegas a plans dos que sexa partícipe o cónxuxe, co límite máximo de 2.000 euros anuais.

  • Permite facer tantos traspasos como queiran os seus titulares, cambiando os seus aforros a outro plan, no mesmo día e sen custo económico nin fiscal.

  • Con respecto a outros produtos financeiros, os plans de pensións xeran que o importe da cantidade achegada non tributa ese ano no IRPF, mentres que si o fará cando se perciba a xubilación, que é cando as rendas son inferiores. E, por outra banda, conseguirase que o resto das rendas tributen a un tipo impositivo menor, se pola redución sáltase a un tramo da escala inferior, o que na práctica producirá un maior aforro fiscal no contribuínte.

  • Pódense percibir os aforros como capital (cobro único), en forma de renda financeira ou asegurada, e permítese facer rescates puntuais en calquera momento.

Plan de xubilación á medida

A opción de aforro máis favorable para unha persoa de 30 ou 35 anos son modelos alternativos, como os fondos de investimento

A opción de aforro máis favorable para unha persoa máis nova, ao redor de 30 ou 35 anos, non pasa polos plans de pensións. Trataríase dunha decisión que pode ser moi precipitada para estas idades, sobre todo ante a probabilidade de que necesiten liquidez para afrontar gastos nos próximos anos.

Nestes casos é máis recomendable elaborar o seu propio plan, para cando chegue o aínda afastado retiro. Debido ás características destas persoas, é máis aconsellable que inicien as súas previsións para dotarse da suficiente liquidez para cando finalicen a súa actividade profesional a través de modelos alternativos, como os fondos de investimento.

  • Os fondos de investimento son flexibles e poden ser rescatados (de forma parcial ou total) en calquera momento e sen penalización ante a urxencia dalgunha situación.

  • A partir dunhas achegas mínimas poden constituír a base para elaborar un plan individualizado para a xubilación.

  • A gran contribución deste modelo de investimento é, sobre todo, o seu tratamento fiscal no traspaso de fondos, debido a que a venda de participacións non tributará cando o importe obtido sexa traspasado a outro fondo. Permite, de feito, que os aforradores poidan cambiar de maneira constante de fondos, cantas veces queiran, sen ter que declaralo nin ter ningunha penalización nin custo. Desta maneira, poden ir rotando a súa carteira en función da evolución dos mercados financeiros e das propias características de cada fondo: pasando da renda fixa a variable ou a modelos mixtos ou alternativos, para lograr maiores beneficios que poidan ampliar o capital acumulado de face á chegada da xubilación.

Rendas aseguradas

Non todas as propostas para a xubilación céntranse en plans de xubilación e fondos. A través das rendas aseguradas invístese un capital e, a cambio, percíbense uns ingresos periódicos que permiten complementar de forma estable os ingresos futuros e manter o nivel económico, tamén con vantaxes fiscais.

Para iso, as entidades de crédito optan por garantir aos seus clientes unhas prestacións mínimas, e en caso de falecemento, recupérase o investimento realizado máis un capital adicional. Tamén se pode elixir o prazo de garantías que máis conveña, dentro dos establecidos para o produto.

A liquidez é outra das súas achegas, xa que, unha vez transcorrido o tempo establecido desde o inicio da operación, pode solicitarse o valor do rescate do seguro que leva este produto, e todo iso cunha rendibilidade media en función das situacións de mercado.