Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Devolución mínima nos cartóns de crédito: coidado!

Os usuarios que se decantan por este sistema de amortización terán cotas máis suaves, pero poden estar moitos anos pagándoas sen apenas reducir a súa débeda
Por José Ignacio Recio 4 de Abril de 2014
Img tarjetas hd
Imagen: Steve Woods

É habitual utilizar os cartóns de crédito para pagar as compras, sen coñecer que intereses xera o seu uso. E isto é un grave erro, xa que hai que abonar durante varios anos unha cota todos os meses, sobre todo se os titulares acóllense á fórmula de pagar un mínimo sobre a cantidade achegada. Por tanto, débese calcular antes canto cobrará o banco, ben para amortizalo antes, ou para non endebedarse máis da conta, polo menos mentres dure o período de liquidación da débeda. Na seguinte reportaxe incídese en que o máis recomendable é coñecer o importe que esixirá o emprego destes cartóns e se o tipo de interese é elevado, anulala ou substituíla (unha vez finiquitada a débeda) por outra menos esixente.

Non limitarse á devolución mínima

Son moi numerosos os cidadáns que “tiran de cartón”, aínda a propósito de que estes adiantos haberá que devolvelos, e en moitos casos con intereses que superan o 20% nos “plásticos” máis caros. Por iso, non é aconsellable abusar deste medio de pago e só convén botar man do cartón de crédito en ocasións puntuais e de gran urxencia, nas que sexa indispensable afrontar algún pago imprevisto e de certa envergadura.

Porque un pequeno abono destinado a compras, paquetes vacacionais ou unha cea familiar fará que despois se teñan que afrontar leves cotas mensuais durante moitos anos, máis dos estritamente necesarios. E é que os usuarios pensan que, ao executar a devolución mínima permitida polos bancos, soportarán mellor a cota, pagarán menos e poderán dispor de maior liquidez todos os meses.

Ao aplicar o mínimo interese pódese axustar o orzamento familiar, pois se pagan cotas mensuais alcanzables

Aínda que é certo, tamén o é que esta práctica lles leva a estar moitos anos abonándoa sen apenas reducir a débeda contraída. Isto pasa cando un cliente decide pagar as súas compras (por valor de 3.000 euros) co seu cartón de crédito o 20% T.A.E. Neste suposto, terá que devolver o importe adiantado máis os intereses xerados que serían de 600 euros, é dicir, ten unha débeda cara á súa entidade de 3.600 euros. Pero se se inclina por pagar un mínimo do 3% ao mes, que representaría 90 euros, en todo un ano devolvería só 1.080 euros, co que seguiría debendo á súa entidade 1.920 euros, o que implicaría outro tres ou catro anos máis abonando unha cota mínima todos os meses.

A favor da estratexia operativa de aplicar o mínimo interese está, por tanto, o feito de que se permite pagar cotas mensuais máis alcanzables todos os meses e, desta forma, axustarse mellor ao orzamento familiar.

Pola contra, e como contrapunto, a redución da débeda é mínima, e poden atoparse nunha situación de estar moitos anos abonándoa e sen apenas reducila. Para solucionar este problema, poden facerse varias cousas:

  • A principal liña de actuación reside en aumentar a porcentaxe de forma progresiva e en función das necesidades de cada cliente.

  • Tamén poden alixeirarse os pagos, se se seleccionan os cartóns que leven os tipos de interese menos esixentes do mercado.

  • Pódese optar por eliminar os gastos derivados da súa emisión e mantemento, algo que axudará a que o consumo do cartón de crédito sexa máis levadío.

Minimizar gastos

Todos os meses pasan desde o banco un abono sobre o crédito do cartón, que fai destinar unha parte dos ingresos á amortización desta operación. Para que manter o “plástico” non sexa máis custoso, os usuarios poden aplicar unha serie de pautas que reduzan ao mínimo os seus gastos:

  • Pódese lograr, en primeiro lugar, buscando modelos que non apliquen ningunha cota anual polo seu mantemento ou renovación e, desta maneira, non supoña afrontar máis custos pola súa titularidade. Neste sentido, hai un grupo de cartóns que se comercializan baixo esta estratexia comercial e que permitirán aforrarse entre 10 e 50 euros ao ano por este concepto.

  • Outra alternativa procede da domiciliación da nómina, que nalgunhas propostas exime aos seus titulares de afrontar tamén estes gastos, e que poden ser extensibles tanto aos cartóns de crédito como ás de débito.

  • Elixir o cartón que teña os tipos de interese menos esixentes do mercado, xa que as diferenzas entre unha e outra poden ser moi importantes á hora de acometer o pago das cotas mensuais.