Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Disposicións e axudas por maternidade

A parte dun cambio substancioso na maneira de vivir, a maternidade leva algunhas consecuencias económicas para as mulleres españolas. A relación que existe entre o marco laboral e a economía doméstica das nais é un dos puntos contemplados para aprobar axudas e vantaxes fiscais.
Por mediatrader 21 de Outubro de 2004

O pasado ano aprobouse unha lei pola cal as mulleres con fillos de menos de tres anos, que realicen unha actividade por conta propia ou allea, terán dereito a unha retribución de 1.200 euros anuais por fillo, a condición de que estean dadas de alta na Seguridade Social.

Esta prestación pódese solicitar en 12 pagas de 100 euros, mediante o formulario 140 nas dependencias da Axencia Tributaria ou ben deducindo o seu importe na declaración da renda do ano seguinte ao que se verifican as condicións para a súa solicitude.

Ademais desta axuda económica, o novo regulamento contempla que as mulleres poderán gozar do período estipulado para o descanso por maternidade en réxime de xornada a tempo parcial, sempre que se chegue a un acordo entre a empresa e a traballadora.

Aínda promulgándose esta lei en 2003, as mulleres que tivesen familia anos antes tamén poderán acollerse á lei polo seu carácter retroactivo.

Estas vantaxes concédense a condición de que as nais cumpran unha serie de requisitos para lograr algún tipo de retribución.

A lei contempla tamén a adopción e casos especiais como a non regularidade no traballo ou os partos múltiples, establecendo restricións e límites segundo o caso.

Ademais algunhas comunidades autónomas conceden axudas familiares polo nacemento ou adopción do terceiro ou sucesivos fillos ata que cumpran o cinco anos.

España ocupa o posto de cola na Unión Europea coa menor taxa de fecundidade, unha media de 1,23 fillos por muller en idade fértil fronte á media europea de 1,53.

Segundo a Enquisa de Fecundidade do Instituto Nacional de Estatística, o 23% das mulleres en idade de ser nais ten menos fillos que os que desexa e a escasa predisposición das mulleres españolas a incrementar o número de membros do núcleo familiar obedece, principalmente, a dificultades de tipo económico e laboral.