Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dividendos: que rendibilidade teñen?

A media dos dividendos que reparten as empresas do Ibex-35 alcanza o 3,7%, e supera aos das letras e bonos do Estado
Por José Ignacio Recio 9 de Outubro de 2007

Estamos nun bo momento para investir en compañías con elevada rendibilidade por dividendo. Polo menos, así o aconsellan os analistas. Nestes tempos de volatilidade e crise crediticia a caída do tipo de interese dos bonos aumentou o atractivo das empresas con alta retribución ao accionista. Varias empresas do Ibex-35 ofrecen unha rendibilidade por dividendo superior ao das letras e bonos do Estado, unha forma de investir en renda fixa dentro da renda variable. Ademais, por primeira vez nestes últimos anos, a rendibilidade por dividendo das empresas cotizadas no Ibex 35 está por encima dos tipos de interese a curto prazo, e durante os últimos 12 meses situouse no 3,7%. Empresas como Antena 3 TV, Banco Santander, Banesto, BBVA, Endesa, Indra ou Telecinco ofrecen aos seus accionistas rendementos superiores ao 4%, e mesmo tres delas por encima do 10%: Bankinter (13,01%), Banco Sabadell (12,22%) e Inmobiliaria Colonial (11,53%). “Investir en accións de alta rendibilidade por dividendo ten un gran atractivo porque proporciona unha gran seguridade aos investidores ao ofrecerlles un pago fixo todos os anos”, afirma Matías Jové, portavoz de AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas en Bolsa).

Que son os dividendos?

Trátase da retribución ao investimento que se outorga en proporción á cantidade de accións posuídas
Aínda que todo o mundo ouviu falar deles, non todos saben que é o dividendo. Trátase da retribución ao investimento que se outorga en proporción á cantidade de accións posuídas con recursos orixinados nas utilidades da empresa durante un período determinado, e que poderá ser entregado en diñeiro ou en accións. A decisión de pagar dividendos aos accionistas é adoptada anualmente pola asemblea xeral ordinaria da compañía, que á súa vez indica a periodicidade e a forma de pago dos mesmos. Os dividendos poden ser repartidos en diñeiro ou en accións: Se se reparten en diñeiro, por cada acción posuída recibirase certa cantidade de diñeiro que será determinada pola asemblea xeral de accionistas; se se fai en accións, recibirase unha acción por cada unha que teña en carteira o investidor.

Cales son as vantaxes de investir en compañías destas características? Por unha banda, hai estudos que demostran que as empresas que reparten dividendos son máis rendibles que as que non o fan, e que existe unha correlación positiva entre a porcentaxe de beneficios que se distribúe en dividendos e o crecemento dos beneficios futuros. E, doutra banda, esta política de retribución permite obter rendibilidades que, en moitos dos casos, están por encima do 4%. Para perfís conservadores é unha das formas máis adecuadas de rendibilizar os aforros, segundo explica o portavoz de AEMEC.

O feito de que as compañías con mellor rendibilidade por dividendo rexistrasen nos últimos anos mellor comportamento en bolsa leva aos expertos a recomendar valores con atractivos dividendos, pero tamén con sólidos fundamentais e bos resultados. Máis aínda no momento actual da renda variable española, coa forte inestabilidade mostrada coa crise hipotecaria de Estados Unidos como pano de fondo. O aforrador pode empregar unha estratexia que consiste en comprar valores cando a súa rendibilidade por dividendo está por encima do 4% aproximadamente e véndese cando esta cae por baixo do 2%.

Como investir

Non todos o valores que cotizan na Bolsa española reparten dividendos
Os particulares que se decanten por esta opción investidora deben de ter en conta varios aspectos. Para empezar, non todos o valores que cotizan na Bolsa española reparten dividendos. De feito, dos 35 que integran o Ibex, 30 compañías retribúen ao accionista con esta modalidade de pago. Fóra deste índice -no mercado continuo- é máis difícil atoparse con empresas que sigan esta práctica empresarial. Outro punto para ter en conta por parte do investidor é que este desembolso se adoita realizar unha, dous ou catro veces ao ano. Hai empresas que realizan un pago único anual, mentres que outras -como os bancos e as eléctricas- abónano cada trimestre.

Moitos investidores cren que o dividendo é un agasallo que dá a empresa cotizada. En certa forma si o é, un agasallo froito dos beneficios da empresa que se reparten entre os seus accionistas, pero que se desconta da súa cotización o día que se abona. É dicir, se o Banco Santander, por exemplo, dá un dividendo de 0,19 euros o 25 de decembro, e o 24 pecha a 13,77 euros, significa que cando abra a súa cotización o día en que se abona o dividendo farao a 13,58 euros, descontando a cantidade que o accionista xa terá na súa conta corrente. Desde este punto de vista o dividendo non é ningún agasallo, aínda que polo xeral a acción afectada por esta operación adoita recuperar este desconto en poucos días. Por iso, este tipo de investimentos non está destinado a prazos curtos ou ultracortos, “senón a investidores conservadores que teñen a súa estratexia a medio ou longo prazo, período no cal está a rendibilizar o seu investimento a nivel da renda fixa”, como apunta Matías Jové.

Iso non impide que nos días anteriores ao abono do dividendo prodúzanse incrementos notables no volume de contratación, é dicir que hai interese por parte dos particulares e de entidades xestoras de entrar no valor, o que na maioría das situacións concrétase en subidas da cotización. Pero doutra banda, é frecuente que o investidor incorra no erro de comprar accións que reparten dividendos nos días previos, que estean nunha tendencia claramente baixista, arriscándose a quedar “enganchado”, como se denomina popularmente no argot bolsista, o que significa que o valor real da acción comprada estea moi afastada do prezo de compra. Aínda que en xeral, a longo e medio prazo estas operacións adoitan ser beneficiosas para as economías domésticas “porque á posible revalorización da acción únese a rendibilidade anual por dividendo que reporta”, explica o portavoz da Asociación Española de Accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas en Bolsa.

Ten un tratamento fiscal moi favorable, o que lle fai ser un produto moi atractivo
Os interesados en investir en dividendos deben coñecer a creación dun novo índice negociable baixo o nome de Ibex “Top Dividendo”, que recolle as empresas que ofrecen unha maior rendibilidade por dividendo no mercado de valores español. Un dos obxectivos da súa posta en marcha é medir o comportamento destas empresas en relación coas doutros segmentos bolsistas como o “Ibex-35”, “Ibex Médium Cap” ou “Ibex Small Cap”. O “Ibex Top Dividendo” é un índice negociable, polo que a súa forma de cálculo permitirá a emisión de produtos financeiros baseados nel, como fondos cotizados en Bolsa, fondos índice ou derivados. O índice está conformado polas 25 compañías con maior rendibilidade por dividendo do mercado español: Antena3, Abertis, Altadis, BBVA, Bankinter, Campofrío, Cementos Portland, Dinamia, Endesa, Enagás, FCC, Gas Natural, Iberdrola, Indra, Mapfre, Miquel Costa, Banco Popular, REE, Repsol YPF, Banco Sabadell, Santander, Telefónica, Telecinco, Uralita e Zardoya Otis.

O pequeno e mediano aforrador que queira investir nos próximos meses en empresas que repartan dividendos ten a posibilidade de comprar as accións de varias compañías que anunciaron a distribución dun dividendo entre os seus accionistas antes que finalice o ano. Así, o Banco Popular repartirá 0,12 euros; Augas de Barcelona, 0,40 euros; Arcelor, 0,33 dólares; Ebro Puleva, 0,09 euros; e Mecalux, 0,49. Son as opcións que ofrece o mercado continuo español para o próximos tres meses. A medida que as empresas anuncian o pago do dividendo, as sociedades teñen a obrigación de comunicalo á Comisión Nacional do Mercado Valores (CNMV), que o reflectirá inmediatamente na súa páxina web, onde os investidores poden consultalo.

Produtos asociados

Algunhas entidades financeiras han desenvolvido produtos financeiros baseados na compra de accións das compañías que reparten maiores dividendos, ben a través de fondos de investimento, ben a través de carteiras bolsistas referenciadas a esta clase de compañías. É o caso do “broker” Self Trade que lanzou a denominada “Carteira Acciones Dividendo 2007” que esta composta polo nove valores do Ibex-35 que a peche de ano presentan maior rendibilidade por dividendo (Antena 3 TV, Banco Popular, Banco Santander, BBVA, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Telecinco e Telefónica). Revísase unha vez ao ano agás se un dos valores que forman parte da carteira cambia de forma substancial a súa política de retribución ao accionista ou ben se perde o rango de compañía solvente por parte das principais axencias de cualificación crediticia, xa que isto representaría pór en perigo a repartición de dividendos.

En consecuencia, o investidor que tome posicións, é dicir, que compre nesta “cesta” bolsista debe saber que no peor dos escenarios posibles, que a evolución destes valores sexa claramente baixista, a política retributiva destas empresas é alta, proporcionándolle unha rendibilidade anual en concepto de dividendo que oscila normalmente entre o 3% e 5%. Tamén algúns bancos e caixas de aforro ofrecen aos seus clientes a posibilidade de subscribir unha “cesta” dos valores con maiores rendementos por dividendo.

Consellos para investir en accións que reparten dividendos:

 • Non hai que deixarse levar só pola emisión deste pago, senón porque sexa unha empresa sólida e con boas expectativas de crecemento.
 • Están destinadas para un perfil de investidor conservador, que ten no medio ou longo prazo o punto de mira do seu investimento.
 • Ten un tratamento fiscal moi favorable, o que lle fai ser un produto moi atractivo para os pequenos e medianos aforradores
 • Nunca hai que investir en accións que repartan dividendos que estean en tendencia baixista.
 • O investidor débese asesorar sobre que compañías proporcionan esta repartición, e en que datas.
 • A longo prazo hai que seleccionar ás empresas que ofrecen un dividendo por encima dos investimentos a prazo fixo.
 • Lembrar que para beneficiarse deste pago tan só basta con ter compradas as accións o día anterior á súa emisión, podéndose vender o mesmo día en que se abona.
 • Fiscalidade do dividendo

  A fiscalidade no tratamento dos dividendos é un dos aspectos máis importantes para os pequenos e medianos aforradores. E máis aínda agora que a nova regulamentación ofrece vantaxes a quen obteñan algunha cantidade por este concepto. Coa nova reforma do IRPF os dividendos percibidos polos contribuíntes non se multiplican por coeficiente algún senón que se integran na base impoñible do aforro polo seu importe íntegro e tributan ao tipo fixo do 18%, suprimíndose a dedución por dobre imposición interna do 40%.

  O novo tratamento previsto para os dividendos complétase coa introdución dunha nova exención que entrou en funcionamento o 1 de xaneiro de 2007, pola que os dividendos percibidos polos contribuíntes estarán exentos de tributación ata un importe máximo de 1.500 euros anuais. Aínda que o tipo sobre os dividendos será sempre do 18%, o efecto da nova exención fará que o tipo efectivo sexa distinto segundo o importe dos dividendos recibidos, sendo cero no caso de percepción de dividendos por importe de 1.500 euros.