Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Divorcio por infidelidade, afecta á pensión compensatoria?

O abandono pode axudar a conseguir a compensatoria, pero en España nin existe o divorcio por infidelidade nin hai pensión especial por esta causa
Por Blanca Álvarez Barco 3 de Outubro de 2016
Img divorcio infidelidad
Imagen: CandyBoxImages

Se a miña parella éme infiel e decido divorciarme, afectarán as infidelidades á pensión? Non. O divorcio en España, desde o ano 2005 non é causal; é dicir, non é preciso alegar motivo algún para o divorcio e este concédese sempre que se solicita. Por tanto, non hai compensación especial, aínda que a causa sexa unha infidelidade. En cambio, como se lembra neste artigo, o que se pode facer, como en calquera divorcio, é pedir a pensión compensatoria, se se dan as circunstancias que a lei indica. E é probable que se o divorcio é por un abandono refórcese a idea de “desprotección” do cónxuxe abandonado e axude a conseguila, pero nunca se aumentará a súa contía pola infidelidade.

Divorcio por infidelidade, igual a calquera outro

En España, entre xaneiro e marzo de 2016 houbo 28.728 demandas de divorcio, segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial. A infidelidade é unha das principais causas polas que os matrimonios se separan, pois se creba a confianza nunha parella, motivo máis que suficiente para romper os vínculos da unión. Pero, legalmente, que a motivación do divorcio sexa a da infidelidade non ten apenas importancia.

Moitas persoas cren de maneira errónea que a “culpabilidade” dalgún dos cónxuxes na ruptura do matrimonio terá consecuencias xurídicas ou penalización por parte da lei. Pero non é así, e as infidelidades conxugais non son indemnizables en termos económicos nas salas xudiciais.

A orixe desta equivocación está en que, ata o cambio legal en 2005 (Lei 15/2005, de 8 de xullo), en España era necesario alegar unha causa para solicitar a separación ou divorcio: había que indicar que polo menos una dos dous partes incorrera nun comportamento culposo de entre os que viñan taxados para poder tramitar a demanda. Ademais, en ocasións, o cónxuxe “inocente” -quen foi enganado pola súa parella- non entende que a xustiza lle outorgue os mesmos dereitos e vantaxes que á persoa que levou á ruptura do matrimonio coa súa infidelidade.

Img divorcio infidelidad grande
Imaxe: ArtsyBee

Pensión compensatoria en divorcios por infidelidade?

Non serve de nada alegar ante o xuíz para facer valer as pretensións do cónxuxe “inocente” que o marido ou a muller foille infiel. De feito, se se tenta tomar esa liña, o máis probable é que o xuíz lle chame á orde e lémbrelle que á xustiza só interésalle que os fillos do matrimonio estean protexidos ante a ruptura, que as pensións cubran as necesidades e posibilidades do que as recibe e do que as dá e que a repartición de bens sexa o máis equitativo posible.

Entón, o divorcio non afecta á pensión? A causa do divorcio non afecta á pensión compensatoria, que se poderá percibir se se dan as circunstancias que a lei indica para a súa concesión, e que nada teñen que ver coa infidelidade. Aínda que, como matiza María Quella de Calvo, avogada de familia, “o feito de que o divorcio tivese lugar por un abandono pode, neste sentido, reforzar a idea de desprotección do cónxuxe abandonado e axudar á consecución da pensión compensatoria”.

Como obter a compensatoria en divorcios por infidelidade?

Desde a reforma do ano 2005 a infidelidade é, se cabe máis aínda, unha cuestión da esfera persoal e non implica ningunha compensación ao cónxuxe abandonado. Pero é posible solicitar unha pensión compensatoria. Para iso, hai que acreditar un desequilibrio económico respecto da situación anterior (durante o matrimonio). E é interesante fixar que esta desigualdade nace dunha dedicación maior, presente e pasada, á familia por parte de quen solicita a pensión e a dificultade de incorporarse agora ao mercado laboral nun emprego que lle permita manter ese nivel económico previo.

Hai circunstancias que axudan a acreditar o nivel real de ingresos, como o feito de que se estean realizando uns gastos concretos por parte do cónxuxe infiel en manter unha nova relación. Isto resulta moi útil a efectos de establecer unha pensión a favor do outro, segundo sinala Quella.

Por suposto, contar cun avogado experto na materia sempre é moi recomendable. Pretender aforrar en asesoramento e axuda profesional pode resultar moi caro a medio prazo.

Img divorcioo grande
Imaxe: stevepb

Separación por infidelidade, que pasa coa pensión de alimentos e a custodia?

A pensión de alimentos non depende, en ningún caso, da causa do divorcio dos pais. A súa contía, tanto se a separación é por infidelidade coma se responde a outra causa, dependerá dos ingresos netos dos proxenitores, o número de fillos, as súas idades e as circunstancias especiais que rodean a cada fogar conxugal. De feito, se algún dos fillos ten unha enfermidade ou un grao de discapacidade, a contía da súa pensión alimenticia será maior.

Respecto da custodia, hai que ter moi claro que un mal marido ou unha mala esposa non teñen por que ser malos pais, polo que non se pode privar, en principio, da garda e custodia dos menores a un proxenitor porque se namorou dunha terceira persoa. Os fillos non son propiedade exclusiva do pai ou da nai, xa que ambos continúan sendo imprescindibles para o crecemento e maduración dos pequenos e a ausencia de calquera deles supón a falta dun soporte afectivo fundamental para o seu desenvolvemento.